בבליוגרפיה

מצגות

פרופ' נתן פלדור, החוג למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית "שינויי אקלים גלובליים – עובדות ומיתוסים", אתר משרד ראש הממשלה, המועצה לכלכלה, 6 בנובמבר 2007.
http://www.slideshare.net/Anochi/ss-17862535


מאמרים

פרופ' ניר שביב, "הכבני אלים היינו?", אודיסאה 5, כאן.


ד"ר נועם חלפון, "שינויי האקלים בישראל: היש סיבה להיסטריה לאור ההיסטוריה?", ספטמבר 2008, http://www.faz.co.il/story_5051 .

 בועז ארד, הויכוח הציבורי סביב שינוי האקלים, באתר מפמ"ר לימודי הסביבה של משרד החינוך
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaeHasvivva/Homarim/Avir/Mamarim.htm

בועז ארד, חינוך סביבתי בישראל בין מדע לאידאולוגיה, נייר עמדה באתר מכון ירושלים לחקר שווקים, 2010. 

וידאו

פורום אימות-עימות: "הסיבות להתחממות כדור הארץ".
רב שיח בהנחיית פרופ' יהושוע קולוגני ובהשתתפות פאנל: פרופ' נתן פלדור ופרופ' ניר שביב מהאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' קולין פרייס מאוניברסיטת תל אביב, פרופ' דן יקיר ממכון וייצמן למדע.
לצפייה ביוטיוב:  http://www.youtube.com/watch?v=-Qn1mRnFjQQ


פרופ'  ניר שביב, מכון רקח לפיסיקה באוניברסיטה העברית: "מי אחראי להתחממות כדור הארץ?"
http://www.youtube.com/watch?v=t84gfYgynC4&feature=channel


קריאה מומלצת, אנגלית:

GLOBAL WARMING TEST - Test your knowledge and common sense in this simple 10-question test. - http://www.geocraft.com/WVFossils/GlobWarmTest/start.html

Web-info about CO2 and the "Greenhouse Effect" Doom; by Tom V. Segalstad - http://www.co2web.info/


Download my Global Warming Volume 2 Chapter (PDF)Download my Global Warming Volume 1 Chapter (PDF)