26 בדצמבר 2022

מה בין מזהירי שינוי אקלים למכחישים

פרופ' מיכה קליין.

לפני כ-450-250 שנים לפני זמננו חווה העולם תקופה קרה הנקראת "תקופת הקרח הקטנה" (LIA). תקופה זו מונצחת בציורים רבים של ציירי התקופה שחיו במערב אירופה.

איור 1. ציור של ברויגל.

גם בישראל יש אזכור לתקופה קרה זו. הנוסע משה חיים קפוסוטו מתאר את ביקורו באתר ברית בין הבתרים שבהר דב בעונת הקיץ (11.6.1734) וכותב כי האתר היה מכוסה בשלג, וכן כי: "אומרים שהמקום מכוסה שלג כל השנה".     

מזה כמאתיים שנה, מאז תחילת המאה ה-19 יוצא העולם בהדרגה מתקופת הקרח הקטנה. יציאה זו מביאה לעלייה בטמפרטורה, המלווה כצפוי בעלייה בגובה פני הים.

כמעט במקביל לשינויי האקלים ביציאה מתקופת הקרח התרחשה גם המהפכה התעשייתית  שהביאה לשימוש הולך ועולה במקורות אנרגיה פוסילית ולכמויות רבות של פיח באזורי תעשייה שהביא "להשחרת" הקרחונים, ועקב כך הורדת האלבדו.

עליית הטמפרטורה עקב היציאה המחזורית מתקופת קרח "קטנה" היא תהליך מוכר המלווה את ההיסטוריה הגיאולוגית וכן את ההיסטוריה האנושית מזה כ-4500 שנה. שינויים אלה מוצגים בגרף הבא:

איור 2 - שינויי הטמפרטורה ב-4500 השנים האחרונות. המשרעת בין טמפרטורת השיא  לפני כ- 3000 שנה לבין הטמפרטורה הנמוכה לפני כ-400 שנה היא כ-3 מעלות צלסיוס. כדאי לשים לב כי ערכי השיא הגבוהים הולכים ויורדים עם הזמן, וכן כי ערכיי הקור הולכים ונעשים קרים יותר.  

 לשינויים אלה במהלך 4500 השנים האחרונות היו השפעות רבות על האדם בכל התקופות. בדרך כלל תקופת קור הייתה מלווה בירידה ברווחה  (רעב, תמותה) האנושית ולעומת זאת תקופות חום הביאו לשגשוג אנושי.

כל השינויים האלה התרחשו במהלך מחזורים טבעים, שלא היו מלווים בשריפה רבה של דלקים פוסייליים (פחם, נפט, גז).

היציאה מתקופת הקרח הביאה לעלייה בקצב של כ-0.5 מעלות צלסיוס/מאה שנה. קצב זה הביא לכך שכיום הטמפרטורה גבוהה במעלה וקצת יותר מאשר בשנת 1800.

העלייה הזו מוסכמת כמעט על ידי כל חוקרי כדור הארץ מכל תחומי המדע.

כאן מתחילה המחלוקת  המדעית והיא:

 1. העלייה בטמפרטורה התרחשה כתהליך טבעי שתרומת האדם היא מזערית.

2. העלייה היא בעיקר עקב פעילות האדם, בכך ששרף דלקים פוסיילים מאז המהפכה התעשייתית וגרם לעלייה בריכוז גזי החממה באטמוספירה והם הגורמים לעליית הטמפרטורה.

חשוב להדגיש כי חלק גדול של חוקרים המכונים "מכחישים" מסכימים כי לאורך תקופת מאתיים השנה האחרונות ניתן לראות עלייה קלה בטמפרטורה (אם כי המושג "הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ" הוא מונח שלא ברור מה הוא מייצג. הממוצע כולל תחנות עירוניות וגם תחנות כפריות ולכן על הממוצע משפיע תא החום העירוני )

מחלוקת זו היא בעלת חשיבות למעשי האדם בעתיד.

 אם האפשרות הראשונה נכונה הרי אין לאדם מה לעשות אלא לנסות ולהתאים את חייו לשינוי. לעומת זאת אם האדם אחראי לשינוי הרי הוא יכול "למחוק" את גורם השינוי ולעצור את עליית הטמפרטורה, על ידי הגעה למצב של "אפס פליטות".

מה מלמדים הנתונים:

עלייה בריכוז  הפחמן הדו חמצני ((co2.

איור 3. העלייה בריכוז הפחמן הדו חמצני בשנים 1880-2020, העלייה  איננה ליניארית. משנת 1880ועד שנת 1960(80 שנה) עלייה של כ-20 PPM,ובשנים 1960 ועד שנת 2020 (60 שנה) עלייה של כ-90 PPM.

במידה והעלייה בריכוז היא הגורם העיקרי לעליית הטמפרטורה היינו מצפים כי גם גרף הטמפרטורה יראה מגמה לא ליניארית.

עליית הטמפרטורה

עיון בגרף הטמפרטורה המתייחס לארה"ב בשנים 1895-2020 (כמעט אותה תקופה כמו גרף הפחמן הדו חמצני) המוצג על ידי NOAA מראה עלייה ליניארית.

 


איור 4. השתנות הטמפרטורה השנתית הממוצעת בארה"ב.

גרף הטמפרטורה המתייחס לתחנות אירופיות  מראה גם הוא מגמה כמעט ליניארית, בעיקר מאז שנת 1880.


איור 5 . השתנות הטמפרטורה השנתית לתחנות אירופיות.

מחקר נוסף מציג את השתנות הטמפרטורה מאז שנת 1850 ועד ימינו ואת התחזית עד שנת 2050. הגרף מראה עלייה ליניארית של הטמפרטורה בעבר, והמשך עלייה ליניארית במודלים השונים לעתיד.


איור 6. מציג את השתנות הטמפרטורה מאז שנת 1850 ועד ימינו ואת התחזית עד שנת 2050

עלייה ליניארית זו של הטמפרטורה לעומת העלייה ההולכת וגוברת של ריכוז הפחמן הדו חמצני מערערת כמובן את הנקודה שעלייה בריכוז היא הגורם העיקרי להתחממות.

הספרות העולמית מציגה מחקרים רבים המראים כי גם העלייה בטמפרטורה הולכת וגוברת בדומה לעליית ריכוז הפחמן הדו חמצני.

 


איור 7. הגרף המוצג כדי להראות את הקשר שבין טמפרטורה לפחמן דו חמצני.

לימוד גרף זה ודומים לו מראה כי סדרת נתוני הטמפרטורה עברה תהליך של תיקון, טמפרטורות של העבר הרחוק עברו תיקון של הקטנת ערכי הטמפרטורה המדודה, ואילו ערכי העבר הקרוב עברו תהליך של הגדלת ערכי הטמפרטורה המדודה.

להדגמת התיקון אציג רק זוג גרפים אחד שהוצג על ידי NASS האחד לפני התיקון והשני אחרי התיקון.

האיור  מציג שני גרפים פורסמו על ידיNASA   ומציגים את האנומליה בטמפרטורה בארה"ב. גרף אחד הוא משנת 1999 ובו נראה בבירור כי בסוף שנות ה-30 נמדדה טמפרטורה גבוהה. אך במידה ונשמר גרף זה לא ניתן לומר כי שנות האלפים הן החמות ביותר. לכן בשנת 2019 אותו גוף מפרסם גרף חדש ובו הורדו טמפרטורות שנות ה-30 כך שניתן לומר כי שנות האלפיים הן הגבוהות ביותר.

 

איור 8.

גובה פני ים

מתוך עשרות תחנות מדידה בעלות רישום של קרוב ל-200 שנה המראות כי העלייה בגובה פני הים היא  בקירוב טוב ליניארית אציג כאן שתי תחנות אחת  ניו יורק מארה"ב ואחת קוקסהיבן בצפון גרמניה מאירופה.
איור 9,10

שתי תחנות אלה בעלות רקורד ארוך משני צידי האוקיאנוס האטלנטי מראות מגמה דומה של עלייה קצובה בגובה פני הים.

סיכום

במאתיים השנים האחרונות העולם יוצא מתקופת הקרח הקטנה . מהלך זה מראה מגמה קצובה של התחממות בשיעור של 0.5 מעלות לכל 100 שנה.

בפרמטרים של עליית הטמפרטורה ושל עלייה בגובה פני הים הן בארה"ב והן באירופה נשמרת עלייה קצובה.

אז כמובן נשאלת השאלה איפה כאן תרומת גזי החממה?? 

 

מקורות

מקור איור 1. Pieter Bruegel the Younger (1564-1638), Winter Landscape with Bird Trap, c. 1601, oil on wood, 37.5 x 56.6 cm/14.7 x 22.3 in.
Estimate: CHF800,000/1.2 M

מקור איור 2.

מקור איור 5

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature/global-and-european-temperature-assessment-6

Note: European average air temperature anomalies (1850 to 2012) in °C over land areas only, for annual (upper), winter (middle) and summer (lower) periods relative to pre-industrial baseline period. 1) Black line - HadCRUT4 from the UK Met Office Hadley Centre and University of East Anglia Climate Research Unit, baseline period 1850-1899 (Morice et al. 2012) with the grey area representing the 95% confidence range, 2) Red line – MLOST from the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National Climatic Data Centre, baseline period 1880-1899 (Smith et al., 2008), and 3) Blue line - GISSTemp from the National Aeronautics and Space Administration (NASA) Goddard Institute for Space Studies, baseline period 1880-1899 (Hansen et al., 2010).

Data source:

https://www.environmentalgraphiti.org/all-series/emissions-levels-determine-temperature-rise determine-temperature-rise

 

מקור איור 6

https://www.environmentalgraphiti.org/all-series/emissions-levels-determine-temperature-rise

מקור איור 7.

https://explorer.aapg.org/story/articleid/49526/an-earth-scientists-perspective-on-climate-change

מקור איורים 9  10 . PSMSL.