6 באפריל 2023

מהי קטסטרופה אקלימית?

מאת: פרופ' מיכה קליין

במילה קטסטרופה משתמשים בימינו כדי לתאר את העתיד להתרחש עקב שינויי האקלים אותו חוזים מדענים רבים מתחומי מדע כדור הארץ.
השימוש במילה קטסטרופה נועד להדגיש את ממדי "האסון" הצפוי, בעיקר אם השינוי האקלימי הוא עקב פעילות האדם.

מה מספר לנו המדע של חקר העבר הקרוב, בסולם הזמנים הגיאולוגי?

אביא דוגמאות משני פרקי זמן האחד לפני כ-42.000 שנה והשני לפני כ- 12.000 שנה. בשני אירועים אלה לא ניתן לומר כי התרחשותם היא עקב פעילות האדם.

אירוע לשאמפס (Laschamps) 

 על שם הכפר בו התגלו העדויות הראשונות במסיב סנטרל הצרפתי.

העולם עבר כמה מאות שנים של קטסטרופה אקלימית לפני כ-42,000 שנה, וזאת עקב היפוך של הקטבים המגנטיים של כדור הארץ, בשילוב עם שינויים בהתנהגות השמש. במהלך תקופה זו, החיים על פני כדור הארץ נחשפו לקרינה אולטרה סגול חזקה, האדם הניאנדרטלי ובעלי חיים גדולים (מגפאונה) נכחדו, בעוד בני האדם המודרניים חיפשו הגנה במערות והביאו לתרבות ציורי הקיר במערות.
במחקר עדכני שנערך בניו זילנד נלמדו טבעות עצים של עצי קאורי (kauri trees) עתיקים בניו זילנד, שנשתמרו בביצות כבול ובסדימנטים אחרים במשך יותר מ-40,000 שנה. באמצעות טבעות הצמיחה השנתיות הצליחו ליצור סדרת זמן מפורטת של האופן בו השתנתה האטמוספירה של כדור הארץ במהלך התקופה. האירוע גרם לשינויים מהותיים בריכוז ובמחזור האוזון באטמוספירה, והוביל לתמורות אקלים גלובליות שגרמו לשינויים סביבתיים גדולים, ולאירועי הכחדה. 
 
מחקר העצים גילה עלייה ממושכת ברמת הפחמן הרדיואקטיבי באטמוספירה שנגרם כתוצאה מהחלשות השדה המגנטי של כדור הארץ עם היפוך הקטבים. בנוסף לטבעות העצים נלמדו גם גלעיני קידוח בקרח המראים גם הם כי התרחש שינוי גדול באטמוספירה.
התוצאות שנתקבלו מניתוח טבעות עצי הקאורי שימשו אבני יסוד למחקר הפליאו אקלים, ועוזרים לקשור יחד תיעוד של שינויים סביבתיים במערות, ליבות קרח וביצות כבול ברחבי העולם
 
אירוע יאנגר-דראיס (Younger Dryas)

במשך תקופת ההתחממות שלאחר תקופת הקרח האחרונה היה פרק זמן של כ- 1.300 שנה שבו התהפכה המגמה, הטמפרטורה צנחה, פני הים ירדו בכ-10 מטר ומיד לאחר מכן הטמפרטורה ופני הים עלו. חישוב קצב השינוי בפני הים במשך תקופה זו מראה כי היה שינוי של כ-40 מ"מ/שנה, וזאת בהשוואה לשינוי של כ-1 מ"מ/שנה בימינו. השינוי בטמפרטורה בגרנלנד היה של עד 10 מעלות צלסיוס בכמה עשרות שנים.
הרבה עסקו בגורמים לתקופת היאנגר-דראיס. 

ההשערה השולטת כיום במחקר היא כי פגיעתו של כוכב שביט לפני ~12,850 שנה גרמה לתקופת קרה של כ-1300 שנה, בתקופת הקרירות של Younger Dryas (YD), תקופת קור זו ותרמה להכחדת המגה-פאונה הפליסטוקנית בחצי הכדור המערבי ולהיעלמות הקלוביס - תרבות פליאו-אינדיאנית בארצות הברית.
מכל המתארים את שינויי האקלים בימינו כקטסטרופה, אין אחד שחוזה שינויים כל כך דרמטיים באקלים כדור הארץ כמו שהתרחשו בשני האירועים במובאים כאן.
לכן כל החוזים את העתיד אנא לימדו קצת מדע בסיסי של מדעי כדור הארץ ותבינו עד כמה אתם משדרים חרדה שאיננה במקום.

Temperature changes (determined as proxy temperatures) taken from the central areas of   Greenland's ice sheet during Late Pleistocene and Beginning of Holocene. Wikipedia.
 
להרחבה:
Cooper A. et al 2021   A global environmental crisis 42,000 years ago. SCIENCE/ Vol 371, Issue6531/ pp. 811-818
Powell JL. Premature rejection in science: The case of the Younger Dryas Impact Hypothesisjhauc  Science Progress. 2022;105(1). doi:10.1177/00368504211064272