16 בינואר 2023

"ונעו אמות הסיפים"

פרופ' מיכה קליין

בכול המודלים החוזים את ההתחממות הגלובלית, הגורם העיקרי הוא העלייה בריכוז הפחמן הדו חמצני באטמוספירה הנובעת עקב פעילות האדם. ערעור על טענה זו "ממוטט" את בסיס רעיון של " האדם הוא גורם להתחממות".

במאמר שפורסם בפברואר 2022, ראה מקור, נמצא כי תרומת האדם לעליית ריכוז ה CO2 עלתה מ-0% בשנת 1750 לכדי 12% בשנת 2018. כך שתרומת האדם היא שולית.

מתוך התקציר:

Our results show that the percentage of the total CO2 due to the use of fossil fuels from 1750 to 2018 increased from 0% in 1750 to 12% in 2018, much too low to be the cause of global warming.

 


אולי עכשיו הנותן לאדם דעת ישכנע את המפחידים.

Skrable, Kenneth; Chabot, George; French, Clayton 2022 World Atmospheric CO2, Its 14C Specific Activity, Non-fossil Component, Anthropogenic Fossil Component, and Emissions (1750–2018)

Health Physics DOI: 10.1097/HP.0000000000001485