דפים

26 באפריל 2010

יום כדור הארץ בן 40.

השנה, ב22 באפריל, צוין יום כדור הארץ ה 40. התנועה המודרנית לאיכות הסביבה נוסדה למעשה בשנת 1970. לפני 40 שנה השתתפו כ 20 מיליון אמריקאים בטכסים והפגנות של יום כדור הארץ הראשון. ביום ההוא התאחדו למעשה קבוצות שונות שהיו פעילות למען מטרות ספציפיות והפכו לתנועה פוליטית גדולה – למען איכות הסביבה.

הישגיהם, מאז ועד היום, ניכרים, בכמה תחומים. התחום הראשון הוא הפחתת הזיהום בפליטות של כלי רכב. הקונגרס (בארה"ב) העביר ב 1970 את חוק "האוויר הנקי". החל מ 1975 הותקנו בכול המכוניות ממירים קטליטיים אשר הפחיתו את הפליטה של גזים מזהמים מהמכוניות בכ 95-99% .
באותה שנה הוקמה EPA – הסוכנות להגנה על איכות סביבה.  היא אסרה את השימוש ב DDT וחומרי הדברה חזק אחרים. לאיסור הזה היו גם תוצאות טובות וגם פחות טובות. הוא מפחית את הזיהום הסביבתי, אולם – האיסור הגורף מנע מהאנושות כלי יעיל למלחמה ביתושים מעבירי המלריה, וגורם, לפי הערכות מסוימות, למיליון קורבנות מדי שנה, ממלריה.
בתחומים אחרים: שטחים נרחבים של יערות, מים וביצות הוכרזו כשטחי שימור בארה"ב, ונשמרו במצבם הטבעי. שטחים מיוערים שמרו על היקפם מאז 1910, ואין בירוא של יערות. שטחי מים וביצות אפילו נמצאים בעלייה. הממשלה הפדראלית מנהלת כ 27% משטח המדינה כשטח טבעי לשימור.
מאז 1980 ירד הזיהום של 6 גזים מזהמים בכ 54% , למרות שהאוכלוסייה גדלה ב 34%, התל"ג ב 126% והשימוש באנרגיה ב 32%. גם הזיהום של הנהרות והאגמים פחת, למרות הגידול באוכלוסייה וברמת החיים.
הישגים אלה לא באים בחינם. הם עולים בסביבות ה 250 מיליארד דולר לשנה או כ 2% מהתל"ג לפי אומדנים שונים. האמריקאים עשירים, הם יכולים להרשות לעצמם הוצאה זו.

היו גם יוזמות שלא הצליחו, ויוזמות שהצליחו אבל גרמו נזקים.
בסך הכול ניתן לאמור שהתנועה לאיכות הסביבה רשמה הישגים נאים, ומצב הסביבה השתפר מאד בשנים אלה.
התנועה הופיעה בעיתה, ונתנה ביטוי לרצונם של אנשים לחיות בסביבה נקייה ונעימה. מצד אחד הביאה ההתפתחות התעשייתית והכלכלית המואצת לזיהום הסביבה, ומצד שני – הגבירה את העושר, ונתנה בידי האנשים את האמצעים הכלכליים והטכנולוגיים להקטנת הזיהום ושימור הסביבה.
לדעתי – המשך השימור והשיפור באיכות הסביבה אפשרי ורצוי, אבל רק ביחד עם המשך הפיתוח הכלכלי והטכנולוגי. הבסיס הכלכלי והטכנולוגי הוא שמאפשר את הפעילות וההישגים למען איכות הסביבה. צריך למצוא את האיזון בין הפיתוח והשימור של הסביבה. צריך להימנע מהעמדה הקיצונית של ירוקים רבים שמנסים לחסום הכול, כול פיתוח כלכלי או טכנולוגי חדש.

יעקב

23 באפריל 2010

אירועי שעת הגדולה האנושית והנתונים של השר ארדן

אירועי "שעת כדור הארץ בישראל" העניקו לנו כמה תובנות, אחת מהן ש"סינדרום יום כיפור" בתקשורת עדיין עימנו. התקשורת הישראלית האלקטרונית דמתה אתמול לעדר למיניגים הדוהר בעקבות האג'נדה.
היוצא מן הכלל היחיד (שאני מודע לו) היה גיא לרר שהתייחס בפינתו אצל לונדון וקירשנבאום לפרשה גם מזוויות "ספקניות" ראו וידאו בהמשך. 

בעיתונות הכתובה ראוי לברך את "מקור ראשון" מגזין "מראה" ו"ניוז1" בהם ניתנה במה לשעת הגדולה האנושית במסגרת הטור שלי וכן את YNET אשר הזמין מאמר מראש. המאמר ב"ווינט" מעורר עניין ודיונים רבים ופירסומו בערוץ כה משפיע היה חשוב. ההודעות אודות קיום "שעת הגדולה האנושית זכו לפרסום מצומצם בוואלה ולמעט מקיף יותר ב-INN ערוץ 7.

בקטע הוידאו המצורף נותן לרר סקירה של הפעילות של "ספקני האקלים" ומגיע עד מכון ירושלים לחקר שווקים בישראל (7:32). 

בניגוד למחקר המתואר בקטע הקודם המתאר כי בישראל הטמפרטורות לא עלו, ומחקרים אחרים המתוארים בפוסטים קודמים,  מספר השר גלעד ארדן בקטע הוידאו כי הוא מקבל עידכונים מהמדען הראשי במשרדו אשר עוקב אחר המתרחש והוא, (ד"ר ישעיהו בר אור), "סמוך ובטוח שההתחממות הגלובלית קורית הוא צפה ועקב גם בישראל והוא מראה לי את הנתונים על הירידה במשקעים ועל ההתחממות"...  תוכלו להתרשם מעדותו של השר ארדן על הנתונים שהוא מוזן בהם על ידי המדען הראשי במשרדו בדקה 8:03.

מעניין לגלות כי המדען הראשי של המשרד להגנת הסביבה ממשיך את מסורת ההפחדה בה פתח בשנת 2008 .

האם מצאנו את ה"פיל ג'ונס" שלנו?