25 בדצמבר 2015

חוק האנרגיות המתחדשות - הצהרת כוונות רגשית.


הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק האנרגיות המתחדשות.   אינני יודע בדיוק מה תוכן החוק שאושר ואם הוא זהה להצעה שהוגשה כבר ב 2008. כללית החוק אומר שני דברים: החוק קובע "יעדים" – כלומר כך וכך אחוזים מהחשמל ממקורות מתחדשים עד שנה זו וזו. הממשלה כבר קבעה "יעדים" הרבה פעמים. אז מה קרה? עכשיו ה"יעדים" יושגו בגלל שהכנסת חוקקה חוק? גם החוק הזה, כמו קביעת היעדים של הממשלה אינו אלא הבעת משאלה (כמו הסכם פריז). אין בו תכנית מעשית המובילה אלי היעד.
עוד קובע החוק שתוקם "וועדה בין משרדית" ליישום החוק, שתדווח לכנסת. בשביל "וועדה בין משרדית" צריך חוק? אם הכנסת רוצה דיווחים שתשלח עוזר פרלמנטרי לאסוף נתונים ברשות החשמל – לא בעיה. לא ברור כיצד הכנסת תוכל לחייב "הקמה של וועדה בינמשרדית" ומה הוועדה הזו תוכל לעזור. אז יש לנו עוד חוק הצהרתי, המביע משאלה שאין בצדו שום תוכן מעשי ושום קשר למציאות.
הדבר דומה, למשל, אם הכנסת הייתה מעבירה חוק לביעור העוני, או חוק בעד צדק סוציאלי. הנייר סובל הכול, גם חוקים. החוק עד כדי כך חסר משמעות שלא נמצא אפילו חבר כנסת אחד שמצא בו טעם לפגם, כולם הצביעו בעד...

ההנחה הבסיסית של החוק היא "חשמל ירוק זה טוב, יעלה כמה שיעלה". על זה הצביעו כולם, בלי הבנה מינימלית של המשמעויות אם, חו"ח, מישהו ינסה ליישם את החוק.

לא ברור אם מישהו מ 48 חברי הכנסת שהצביעו בעד החוק יודעים כמה המדינה (כלומר אנחנו) כבר מוציאים על חשמל סולארי, כבר הוצאנו ב 2014, 2015, ונוציא עוד במשך 20 שנה לפי ההתחייבויות שאישרה רשות החשמל. הנה התשובה: 2-1.5 מיליארד שקל לשנה, שהם כ 40-30 מיליארד שקל ל 20 שנה (בלי ריבית). האם מישהו בציבור יודע את זה? האם מישהו בכנסת יודע את זה? האם מישהו בכנסת אישר לרשות החשמל להטיל מס על הציבור בהתחייבות כזו ל 20 שנה? מדוע לא מפרסמים את המספרים? מדוע לא שמים אותם על השולחן כאשר דנים בחוק? מדוע הכול נעשה במחשכים?

יפרסמו נא רשות החשמל, הכנסת ומשרד האנרגיה מספרים מוסמכים: כמה כסף הוצא על אנרגיה סולארית עד כה? כמה הוצא בשנת 2014? כמה ב 2015? מה צפי ההוצאות לשנים הקרובות לפי התחייבויות שכבר נחתמו? האם יש למישהו זכות לשלוח יד לכיס הציבור בסתר ולהוציא עשרות מיליארדים (באמצעות חיוב חשבונות החשמל) ללא הגבלות?

מדוע אין רשות החשמל מחייבת את חברת החשמל לרשום בכול חשבון חשמל כמה מהחיוב מוציאים על חשמל סולארי – כפי שעושה ממשלת גרמניה, בשקיפות? ייתכן והציבור יישמח לתרום את חלקו – אבל צריך לידע אותו.

נושא שני הוא התועלת. עד כה אנו מפיקים כ 2% מהחשמל שאנו צורכים מהשמש. בכמה הופחת זיהום האוויר? ב 2% ? כמה זה שווה? האם זה מצדיק את 30 המיליארדים? והאם יש הגיון להוציא עוד 30 מיליארדים כדי להפיק עוד 2% חשמל מהשמש? כמה זה יתרום להפחתת ההתחממות הגלובאלית? (תשובה: שום דבר).

אם מישהו חושב שאני מגזים וההוצאות אינן כה גדולות – בבקשה – שישימו רשות החשמל, או הכנסת את המספרים הנכונים (והידועים כבר) על השולחן לדיון. לרגל הדיונים בכנסת על אישור החוק יש לקיים דיון ציבורי רציונלי, וממשי. דיון על תכנים ממשיים, על עובדות ולא על סיסמאות מופשטות כמו "חשמל סולארי זה טוב".

יעקב

9 בדצמבר 2015

כמה אנרגיה ניתן להפיק משמש ורוח?


וכמה זה עולה? על שאלה זו מנסה לענות בדיקה שעשה מייקל צימבליסט מJPMorgan    והתפרסמה לפני חודש , תחת פיקוח של הכלכלן הנודע ווצלאב סמיל. המחקר הזה נראה לי די מוצק ומפוקח בניגוד לתרגילי מדע בדיוני של משוגעים לדבר, כמו יעקובסון. המסקנה מפתיעה (אותי): ניתן להפיק כ 80% מהחשמל (לא מכלל האנרגיה, רק החשמל) משמש ורוח ולהשיג ירידה של כ 80% בפליטות 2CO (פד"ח) מחשמל. החשמל מהווה כ 50% מצריכת האנרגיה, וירידה של 80% בפליטות מחשמל פירושה ירידה של 40% בכלל הפליטות. זו ירידה משמעותית אם כי עדיין רחוקה מהירידה של 80-100% ש"דרושה" כדי להציל את כדור הארץ.

מייקל צימבליסט, מחבר המחקר, בודק את הסבירות של היעדים הרשמיים של מהפכת האנרגיה הגרמנית (Energiewende). הוא לא מסתמך על סיסמאות ריקניות ("במקום כלשהו הרוח תמיד נושבת") אלא על נתוני אמת של הפקת חשמל מרוח ושמש, בגרמניה, בשני חודשים טיפוסיים – ינואר (חורף) ויוני (קיץ) 2015. הוא מניח, לצורך הבדיקה, שעד שנת 2050 יותקנו פי 2 לוחות שמש מאשר יש היום, ופי שלוש תחנות רוח. הוא מצייר את התפוקה שלהם בגרף ועל גבי זה – את הגרף של ביקוש החשמל (צריכה) בחודשים אלה (קו חום בציור). הוא מניח שב2050 תהיה אספקה של כ 10% מהחשמל מהידרו (סכרים) ומביו-מסה (עצים ופסולת) בדומה למה שמקורות מתחדשים אלה מספקים כבר היום. (ירוק בתחתית גרף).אנו רואים בגרף שחלק גדול מהצריכה, רוב הזמן, יסופק על ידי השמש-רוח. בתקופות מסוימות (כאשר יש הרבה רוח בחורף או הרבה שמש בקיץ) ייצרו הרוח-שמש יותר חשמל מאשר דרוש (השטחים הצבועים מעל לקו החום) – חשמל זה "ייזרק לפח" - לא יעשה בו שימוש, בלית ברירה. צימבליסט אינו כולל בחישוביו מתקני אחסון אנרגיה, שהטכנולוגיה שלהם לא זמינה היום. (הוא לא עוסק בנבואות). בחלק מהזמן (השטחים הלבנים שמתחת לקו החום) אין השמש-רוח מספקים מספיק חשמל, ובזמנים אלה יופעלו תחנות כוח רגילות (גז ופחם) להשלים את החסר. ה"שטחים הלבנים" האלה, הם רק כ 20% מהזמן, הרבה פחות מהיום, ומכאן החיסכון בפליטות. ניתן לראות גם את השינוי בהרכב ספקי החשמל, לפי התכנית הגרמנית, לעומת המצב היום – בצד הימני של הציור שלמטה:


בגרף שמשמאל רואים את האומדן של צריכת החשמל ב 2050, שלפי תכנית ה Energiewende תהיה ב 25% נמוכה מהיום.  הם מניחים שהירידה תושג על ידי התייעלות אנרגטית – הנחה מפוקפקת, בייחוד אם לוקחים בחשבון את החלום הירוק של גידול במספר המכוניות החשמליות. אבל זה לא הנושא בקטע ולא אפרט על הנחה זו. צימבליסט השתמש בהנחה זו בחישוביו, כלומר, 25% מהפליטות קוצצו ישירות מההתייעלות הצפויה ללא קשר לשמש ורוח.

מהניתוח הזה ברור גם שיש בהחלט תקופות שבהן השמש והרוח מספקות מעט מאד חשמל, ולכן חייבים להחזיק כושר ייצור פחמי וגזי לגיבוי, בגובה של כול הצריכה. חייבים להמשיך ולהחזיק את כול תחנות הכוח הפחמיות והגזיות שקיימות היום במצב תפעול תקין. הן יעבדו הרבה פחות שעות, אבל לא ניתן לסגור אותן ולחסוך הוצאות. (ייסגרו רק כ 25% מתחנות הכוח, הודות לירידה המשוערת בצריכה).

צימבליסט עושה גם אומדן מחירים, אומדן שמתבסס על המחירים של היום (ולא על ניחוש מחירים של 2050). המסקנה שלו: לפי התסריט המוצג – יוכפלו מחירי החשמל בגרמניה, בערך, לעומת המחיר היום. צריך לציין שכבר היום מחיר החשמל בגרמניה הוא בערך פי 3 (לצרכן ביתי) ופי 4 לצרכן תעשייתי, לעומת המחירים בארה"ב, וגם, בערך פי 2 לעומת ממוצע המחירים באירופה. המחיר הגבוה היום נובע במידה רבה ממימון החשמל הירוק שכבר מותקן היום – כ 25-30 אלף טורבינות רוח ואולי מיליון וחצי לוחות שמש. 

האומדן הזה לא כולל את ההשקעה הדרושה לשדרוג מערכת ההולכה, הדרוש כדי להעביר את החשמל הרוחני מהאזורים בהם נושבת הרוח בצפון לאזורים בהם צורכים את החשמל בדרום. הוא גם לא כולל את המחיר וצורת המימון של תחנות הכוח הפחמיות והגזיות שדרושות לגיבוי. תחנות אלה לא יוכלו למממן את עצמן ממכירת חשמל 20% מהזמן. יצטרכו למצוא דרך לממן אותן כדי שלא תיסגרנה, ותהינה זמינות כאשר הרוח לא נושבת. מכאן – אומדן המחיר של צימבליסט הוא נמוך מדי.

יש עוד בעיה בעלת אופי טכני: כפי שרואים בגרף של חודש יוני – השמש מספקת חשמל ביום אך לא בלילה. תחנות הגיבוי תצטרכנה לעבוד כול יום כ 17 שעות, להפסיק ל 7 שעות (שעות השמש) ועוד פעם לפעול בערב. מחזור כזה – כמה שעות פעולה וכמה שעות השבתה אינו אפשרי בתחנות פחמיות. תחנות גיבוי פחמיות יצטרכו לפעול במשך כל היממה, 24/7, ורק להוריד את האש, אולי לחצי, ביום כאשר יש שמש. כלומר – החשבון שבשעות היום התחנות תשבותנה ולא תיפלטנה פליטות לא נכון. הן תפלוטנה גם ביום, אם כי פחות מאשר בלילה. אפשרות אחרת היא להפעיל טורבינות גז לגיבוי בלילה, טורבינות אלה ניתן להדליק ולכבות כול כמה שעות (המחיר בלאי מוגבר), אבל הן צורכות דלק פי 2 מטורבינות מחזור משולב (אותן לא ניתן להדליק ולכבות כול כמה שעות). לסיכום: ההנחה שתחנות הגיבוי תעבודנה רק 20% מהזמן, ולכן תפלוטנה רק 20% מהפליטות אינה סבירה. כלומר הקיטון בפליטות יהיה פחות מאשר צימבליסט מעריך.
המסקנה הכוללת שלי מהמאמר: ניתן להקטין את הפליטות מייצור חשמל אולי ב 60-70%  בזכות השמש והרוח, כלומר הקטנה כללית (מכול צורות האנרגיה) של כ 30-35%. זה הגג שניתן להשיג באמצעות האנרגיות המתחדשות של השמש והרוח, בשיטת "יעלה כמה שיעלה". זה יותר אולי פי 2 מאשר הערכתי קודם שניתן להשיג. וזה מותנה בירידת הצריכה ב 25% עד 2050 - הנחה מפוקפקת לגבי גרמניה וארצות מפותחות (זקנות), בלתי נכונה בעליל לגבי ארצות מתפתחות.

ירידה כזו בפליטות – בשיעור 30-35% היא משמעותית, אבל רחוקה מהירידה של 80-100% שהחממיסטים טוענים שהכרחית כדי להציל את כדור הארץ. והיא תעלה ביוקר: מחיר חשמל פי 6 (לפחות) מהיום (פי שניים בגרמניה).

יעקב
6 בנובמבר 2015

ההנחות המוקדמות ביחס לאפשרות ההפקה של אנרגיית רוח מוטעות


מכון מקס פלאנק פירסם בספטמבר השנה ממצאים חדשים הכוללים את ההשפעה של הטורבינות המותקנות בפועל (החלשה של עוצמת הרוח על ידי הטורבינות עצמן). על פי הפרסום עולה כי הערכות שהתבססו על הערכות הסוכנות הסביבתית הפדרלית הגרמנית משנת 2013 שגויות במידה חריפה של  כ-85%.

הערכת הסוכנות הגרמנית היתה כי ניתן להפיק כ-7 וואט למטר מרובע של חוות רוח, ממצאי מכון פלאנק מראים כי התפוקה בפועל עומדת על 1.1 וואט למטר מרובע.

אל המסקנות הללו הגיע צוות חוקרים בינלאומי ברשות מדעני המכון שחקר חוות רוח בקנזס (ארה"ב) הנחשבת מדינה עתירת רוחות. הממצאים הראו כי ככל שנוספות יותר טורבינות לחווה גם גוברת האאטה של מהירות הרוח. 

ממצאים אלו משליכים על התוכניות ההזויות של ממשלת גרמניה להקים עוד טורבינות רוח עד להיקף של כיסוי כ-14% משטח גרמניה ולהגדיל את התפוקה מ-39 מגאוואט שהיו מותקנים בשנת 2014 לתפוקה של 1,400 מגאווט. בהנחה שהחישובים עליהם נסמכה התכנית שגויים בכ-85% ברור כי מדובר על פאנטזיה שתפיק רק הרס וביזבוז כספים.

תודה ליוני ששלח (ותיזכר) את המאמר.

בועז

18 באוקטובר 2015

התייעלות אנרגטית: מנוע סילון משופר


החברה פראט&ויטני פיתחה שיפור למנוע סילוני על ידי הוספה של תיבת ממסר המאטה את הסיבוב של המניפה הקדמית של המנוע. השיפור הזה חוסך 16% מצריכת הדלק של המנוע, ומקטין ב 75% את הרעש של המנוע.

פיתוח הממסר החדש ארכה 30 שנה. במנועי סילון נדרשת רמה גבוהה של דיוק ואמינות. כ 70 חברות תעשופה כבר הזמינו את המנוע, להתקנה במטוסיהן, וההתקנות יחלו לפני סוף השנה.

התעופה האזרחית (והצבאית) צורכות כמויות אדירות של דלק, וחסכון של 16% בדלק (ולכן גם בזיהום) הוא חיסכון אדיר.


יעקב

13 באוקטובר 2015

ההשקעות באנרגיה ירוקה, באירופה, יורדות.

הירידה ברורה ורצופה, מאז השיא של 2011 כפי שרואים בגרף, והמגמה מצביעה על כך שבקרוב ההשקעות ירדו לאפס.

הדבר נובע, לדברי האנליסט של בלומברג, "משינויים במדיניות של ממשלות רבות באירופה ,שפגעו במשקיעים". בעברית פשוטה: בירידה בסובסידיות שהממשלות משלמות ליצרני אנרגיה ירוקה. גרמניה, איטליה, דנמרק ואנגליה הורידו את התמיכה באנרגיה ירוקה בשנה האחרונה. ספרד ביטלה את הסובסידיות ב 2012, ואף הקטינה, רטרואקטיבית, את תעריפי ההזנה המובטחים למתקנים שכבר הוקמו. צרפת מתכוונת אף היא לבטל את תעריפי ההזנה.

כול ההשקעה באנרגיה הירוקה, כולה, התבססה תמיד אך ורק על האפשרות שניתנה לעשות כסף קל מהסובסידיות הנדיבות שהממשלות נתנו. אבל, הנטל של הסובסידיות הלך והכביד, והעסק לא יכול להימשך לנצח.

גם ה IEA (סוכנות האנרגיה הבינלאומית), בדיווח על אנרגיה מתחדשת ל 2014, מודה ש: "בגלל אי וודאות מתמשכת בנושא המדיניות" (קרי גובה הסובסידיות) האנרגיות המתחדשות אינן גדלות בקצב מספיק גבוה כדי לעמוד ביעדי צמצום הפליטות ולהציל את כדור הארץ מהאסון האקלימי הנוראי. הדוח גם קובע שהאנרגיות המתחדשות לא יוכלו להתרחב בקצב מספיק שיאפשר השגת יעדים, גם אם "חוסר הוודאות תוסר" – קרי יחזירו את הסובסידיות לרמה גבוהה.

עד סוף 2014 השקיעו מדינות אירופה מעל לטרילארד אירו באנרגיות מתחדשות, והשיגו, הודות לכך, מקסימום, ירידה של 4% בפליטות (ביחס לאלטרנטיבה של שימוש בגז).

אף אחד לא אומר את האמת הפשוטה מאד (מבחינה עובדתית והנדסית) שלא חשוב כמה סובסידיות תינתנה, ולא חשוב כמה ישקיעו, ולא חשוב כמה מיליונים לוחות שמש ותחנות רוח יתקינו – יעדי צמצום הפליטות לא יושגו (אפילו במקצת) – כי האנרגיות המתחדשות אינן מסוגלות לספק את צרכינו.

יעקב

19 בספטמבר 2015

הצפה ב"מחקרי" תעמולה חסרי שחר.


חוקרים מצאו כי אם נשתמש בכל הנפט, הפחם והגז הטבעי שעל כדור הארץ, הדבר יגרום להמשך מגמת ההתחממות ולהמסת כל הקרחונים באנטרקטיקה. התוצאה, על-פי המדענים מארצות-הברית ומגרמניה, תהיה קשה. גובה פני הים יעלה בכ-60 מטרים וערים כמו ניו-יורק, רומא, טוקיו וגם תל-אביב יכוסו במים.

ככה מכריז וואינט (ורבים מעיתוני העולם, שמהם מעתיק וואינט את הידיעות) בכותרות ענק, בעקבות עוד "מחקר" שטותי וחסר שחר שהפך לאופנתי בין "מדענים", ושפורסם בירחון מדעי. מה "חקרו" המדענים? כלום. הנה תמצית המחקר: "אם כול הקרח באנטרקטיקה יימס, יעלו פני הים ב 60 מטר". טוב. כולנו יודעים כמה קרח יש באנטרקטיקה, זה לא חדש, זה כתוב אפילו בוויקיפדיה, בשביל זה לא צריך חוקרים מלומדים. האם הקרח האנטרקטי עומד להפשיר כולו? זה אפשרי, זה קרה בעבר, בעידנים גיאולוגיים קודמים אנטרקטיקה הייתה חופשיה מקרח. הקרח החל להופיע "רק" לפני כ 23 מיליון שנה. איש אינו יודע למה הקרח הפשיר בעבר, אבל ברור שלא בגלל בני האדם (שעוד לא היו קיימים אז). האם יש סימנים שזה עלול לקרות בעתיד? לא. הכול ספקולציות חסרות כול בסיס, זה יכול לקרות אבל איננו יודעים שזה יקרה. אם הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת, במשך שנים רבות ההפשרה עלולה להתרחש. ה"חוקרים" פיתחו "מודל" (הינדוס מספרים מצוץ מהאצבע, ללא שום ביסוס או אימות במציאות) ש"הראה" שאם הטמפרטורות יעלו ב XX  מעלות הקרח יפשיר.  חוכמה קטנה מאד... כול ילד יודע שהקרח מפשיר בחום, לא צריך "מודלים" מלומדים שאינם אלא זריעת חול בעיניים.

השאלה הבולטת היא האם הטענה "אם נשרוף את כול הדלק שקיים - הקרח יפשיר" היא נכונה. כלומר – הטענה הקושרת את פליטות הפד"ח האנושיות, מבחינה כמותית, להמסת הקרח. זו בעצם הטענה העיקרית, ההפחדה האופנתית העיקרית, שבזכותה זכה ה"מחקר" לתקציבים ולכותרות בעיתונות (וקידם את הקריירה של ה"חוקרים"). אבל, שאלה זו לא נחקרה כלל ב"מחקר" זה. הם לא התעסקו בנושא ולא הוסיפו כלום לידע המדעי. הם הסתמכו על המודלים האקלימיים המקובלים, הישנים, על ה"רגישות" האקלימית שנובעת מהם, שהוכחה כמוגזמת מאד. האמת היא שאיננו יודעים כמה התחממות תתרחש כתוצאה משריפה של כמות זו או אחרת של דלקים פחמיים ופליטה של כמות זו או אחרת של פד"ח. התשובה לשאלה זו כולה מתחום ה"מודלים", הניחושים והנבואות המצוצות מהאצבע. מה שאנו כן יודעים בבירור הוא שעליית הטמפרטורות בשלושים השנים האחרונות הייתה רק כ 1/3 ממה שה"מודלים" ניבאו, כלומר – הם מגזימים מאד. אבל – השאלה הזו לא רלוונטית ל"מחקר" הנוכחי – כי הוא לא עוסק בזה. במה הוא כן עסק? בכלום. בהפצת הפחדת סרק, ללא שום חידוש מדעי או גילוי חדש. וואשינגטון, מיאמי, ניו יורק, אמסטרדם, בואנוס איירס – כולן יוצפו וייחרבו! זה המסר, זו הפצת הפחדה לפי האופנה, ולפי מצוות האידאולוגיה המקובלת, ללא בסיס של ממש.

עוד פרט קטן צוין ב"מחקר" אבל "נשמט" בדיווחים העיתונאיים: ה"אסון" הנוראי הזה יתרחש בעוד 10,000 (עשרת אלפים) שנה. שנהיה בריאים עד אז... אבל... אבל... אבל... חצי מהאסון – עלייה של 30 מ' במפלס הים, עלולה (שימו לב לניסוח הערמומי, התעמולתי, הבלתי מדעי לחלוטין: "עלולה") להתרחש כבר בעוד 1000 שנים.

רמת הטיפשות בניסיונות לנבא מה יהיה בעוד 1000 או 10,000 שנה היא מדהימה. בשביל טיפשות כזו צריך באמת להיות מדען. הלוואי שהערים המפוארות שלנו יעמדו על תילן לנצח, ושום אסון אחר לא יחריבן, מלבד ההתחממות הגלובאלית הנוראית. בינתיים, כול הבניינים המודרניים וכול התשתיות המפוארות שבני אדם בונים מתמוטטים לבד מבלאי רגיל ומזקנה אחרי 50, מקסימום 100 שנה (ומתחדשים בצורה מתמדת ורציפה). להפיץ הפחדות ל 1000 או 10,000 שנה זו טיפשות נוראית. כלומר, כול הערים תשתנינה, ותיבנינה מחדש 10 או 100 פעם, לפני שיגיע המועד של החורבן האקלימי. בני האדם יתאימו עצמם לתנאי האקלים שישררו בעתיד, בני האדם אינם גלמים סטטיים שיחיו בערים הקיימות 10 אלפים שנה. הכול מתפתח במהירות הרבה מעבר ליכולת שלנו לחזות את העתיד.

שורה תחתונה: הדבר הזה, שהתפרסם בספרות המדעית, איננו מדע. ה"מדענים" המודרניים (רובם) זנחו את המדע, ואימצו את האופנה של הפצת הפחדה אופנתית שטותית, אידאולוגית, בלתי מבוססת, למען קידום הקריירה.

יעקב


10 בספטמבר 2015

נבואות שמש שטותיות.נבואות שטותיות ברוח האופנה מפיץ אלי ציפורי בגלובס. מתחת לכותרת "לא לעולם גז" הוא כותב שאין ממש בטענה שצריך לשמור את הגז שלנו לעתיד מסיבות של בטחון אנרגטי – כי, לדבריו:

אבל אלו שמשתמשים במושגים הללו שכחו צמד מילים אחר: חדשנות וטכנולוגיה. קצב השינויים הטכנולוגיים הרי שם ללעג את כל התחזיות...

נכון. כול ניסיון לנבא את תוצאות ההתפתחות הטכנולוגית, כפי שעושה ציפורי, הוא שטות. לא ניתן לחזות את העתיד. את צעדנו אנו יכולים לכוון רק על פי מה שידוע לנו כעת – ולפי הידע הזה, נצטרך את הגז בעתיד הנראה לעין (עשרות השנים הבאות). אין לסמוך על התפתחויות טכנולוגיות שעוד לא התרחשו, ואיננו יכולים לדעת אם ומתי יתרחשו. אין להסתמך על הבלתי ידוע.

בהמשך הוא אומר: "סוכנות האנרגיה הבינלאומית, דוח מיוני 2015: הסוכנות צופה שבשנת 2040 60% מצורכי האנרגיה העולמיים יסופקו ממקורות מתחדשים (הכוונה היא לשמש, מים ורוח."

בדו"ח ה IEA  לשנת 2015 – ( IEA = סוכנות האנרגיה הבינלאומית) הדבר הזה לא נאמר בכלל. הם עושים תחזיות רק עד 2030 (וגם זה, כמו כול הנבואות – שטות). הם אומרים שב 2030 הפחם, הנפט והגז יספקו 73% מצרכי האנרגיה העולמית (לעומת 81% היום), גרעין והידרו (לא רלוונטי לנו) – 10% (לעומת  היום 7%), "ביו אנרגיה" (שריפת עצים, לא רלוונטי לנו) 12% (לעומת 10%), וה"מתחדשים" (רוח ושמש) – 5% לעומת 1%. ציפורי "לא מדייק" בציטוט של ה IEA.

עוד כותב ציפורי: "באחד הפרסומים נעשה חישוב שאנרגיה סולארית ואנרגיה מתחדשת אחרת יספקו את החשמל הזול ביותר באירופה בתוך 10-15 שנים, ובארה"ב בתוך 15-25 שנה."

זהו מסוג הקישקושים חסרי השחר שמפיצים חסידים שוטים. לא במקרה לא מציין ציפורי מקור... אם אנרגיה סולארית תהיה זולה (והיא לא תהיה – נבואה שלי) – מה טוב. אבל זה לא משהו שאפשר לבסס עליו את התכניות שלנו... וגם אם אנרגיית השמש תהיה בחינם – השמש מספקת אנרגיה רק 20% מהזמן...

ציפורי: "דוח של בלומברג על תעשיית האנרגיה, יוני 2015: הדוח קובע כי ב-2040, תמהיל ייצור החשמל העולמי ישתנה: משני שלישים דלקים פוסיליים כיום ל-60% ממקורות אנרגיה של פליטה אפסית. 

אהה... מכאן (מ"בלומברג") הייתה הנבואה על 60% ב 2040, לא מה IEA כמו שכתוב למעלה... טוב... טעות קטנה... וכי אפשר לצפות מעיתונאי שלא יטעה? והנבואה הזו מדברת על "חשמל" ולא "אנרגיה". יש הבדל. החשמל מהווה רק כ 40-50% מצריכת האנרגיה – השאר הוא צריכת אנרגיה ישירה מנפט, גז ופחם, שלא דרך הפקת חשמל. קשה לצפות מעיתונאי שיהיה מודע להבדל בין שני הדברים... "בלומברג תעשיות אנרגיה" הוא עיתון להפצת תעמולה ירוקה לפי צו האופנה (דבר המכניס כסף למפרסמים אותו). זה לא מקור רציני.

ה EPA – סוכנות הסביבה הממשלתית האמריקאית, למשל, צופה, לפי התכנית שפרסמה, שנתח הפחם בייצור החשמל בארה"ב יירד, עד 2030, מ 34% ל 27% (אם התכנית תצא לפועל כמתוכנן...), הגז יספק עוד כ 40%, הגרעין 20%, הידרו אולי 10% וה"מתחדשים"... כמה נשאר? אולי 3%... זו המציאות.
סוכנות המידע של משרד האנרגיה האמריקאי EIA, מפרסם תחזית לגבי מקורות האנרגיה עד שנת 2040 (לגבי ארה"ב בלבד, אבל זה מייצג): הנפט והגז מספקים היום (2014) 60% מצריכת האנרגיה (לא החשמל) של ארה"ב, הפחם עוד 18.4, יחד כ 78-80%. ב 2040 – הנפט, הגז והפחם יספקו עדיין כ 79% מהאנרגיה. ה"מתחדשים" יעלו לפי תחזית זו מ 3.5% ל 5.2%.... שום "מהפכה" טכנולוגית של ממש לא תתרחש, עד 2040, לפי תחזית משרד האנרגיה האמריקאי. מה שהיה הוא שיהיה, עד 2040 לפחות... זה גוף יותר ריאליסט, ולא עושה תחזיות על פי משאלות הבטן או האידאולוגיה... אבל, כמו כול התחזיות – גם תחזית זו היא רק נבואה.

כול הנבואות הנהדרות על עתיד "מתחדש" נפלא – הן פטפוטי סרק. אנו לא יודעים את העתיד אבל אין שום סימן שה"מתחדשים" יהוו מקור חשוב, מבחינה כמותית, באספקת האנרגיה.
המסקנות בסוף הקטע של ציפורי דווקא, בטעות, נכונות:

בסופו של דבר, טכנולוגיה וחדשנות היא שוברת המונופולים הטובה ביותר - בהחלט לא הממונה על ההגבלים עסקיים ובוודאי לא רשות החשמל. זה קורה וימשיך לקרות בכל שוק, משוק הטכנולוגיה עצמו ועד שוק ייצור החשמל.

זה נכון. אנו לא זקוקים ל"ממונה על ההגבלים" שיעצור את פיתוח שדות הגז, וישאיר את הגז באדמה, בשם המלחמה הקדושה במונופולים. אנו צריכים גז עכשיו, וההכנסות שהוא מביא, ולא מלחמה במונופולים. מה יהיה בעתיד – אנו לא יודעים ולא יכולים לדעת. הגז מביא ברכה עכשיו, לכן צריך לפתח אותו.

מי שחולם שהשמש תחליף את הגז בעשורים הקרובים הוזה הזיות.

יעקב


26 באוגוסט 2015

ייפסק קטל הציפורים


הנשר הקרח – bald eagle – (בתמונה) הוא הסמל של ארה"ב. הוא, ובן דודו, הנשר המוזהב Gold eagle, הם ציפורים יפהפיות וגם מוגנות לפי חוק שהתקבל כבר ב 1940.

אבל, בארה"ב יש כ 30-50 אלף טורבינות רוח, בעלות כושר ייצור (תיאורטי, נומינאלי) של 66 GW, וטורבינות אלה קוטלות נשרים ושאר מיני עופות. במחקר שפורסם בשנת 2013 בביטאון האגודה לשמירה על חיות הבר נמצא שטורבינות הרוח (אלה שכבר היו אז) קוטלות כ 573 אלף ציפורים (כמובן, רק מיעוטן נשרים), ו880 אלף עטלפים בשנה.

הטורבינות קיבלו "אישור" משרות הדגה והחי של ממשלת ארה"ב FWS להרוג ציפורים חופשי, חופשי, למשך 5 שנים – ללא חשש שיוגשו תביעות לפי החוק להגנה על הנשרים משנת 1940. אח"כ האריכה  הFWS   את הרישיון להרוג לתקופה של 30 שנים, כלומר – לתת לטורבינות יד חופשית וחסינות בנושא.
ב 11 באוגוסט פסל שופט פדרלי בצפון קליפורניה את התקנות המוצעות, כלומר – את החסינות ל 30 שנה. השופט פסק בתביעה לטובת האגודה האמריקאית להגנה על ציפורים. השופט מצא שיו"ר ה FWS  עבר על חוק המדיניות להגנת הסביבה משנת 2013.

הטורבינות זוכות, כמובן, לתמיכה של הממשל, ולמרות מאות או אלפים של מקרים של קטל ציפורים מוגנות, הוגשו עד כה רק שתי תביעות משפטיות נגד מפעילי הטורבינות. כלומר: משרד המשפטים האמריקאי נמנע, מסיבות פוליטיות-אידיאולוגיות מלאכוף את החוק במקרה זה.

לפי התכנית (הבלתי אפקטיבית) של הנשיא אובמה למלחמה באקלים, צופים התקנהנ של פי שלוש טורבינות, עד הספק של 200GW  עד לשנת 2030, כשטורבינות הרוח הם המקור העיקרי לאנרגיה מתחדשת שקיים כיום. (לא שהן מפיקות הרבה אנרגיה – אבל הן מפיקות אשליה של אנרגיה ירוקה).
הטורבינות האלה, המותקנות במספרים גדולים (עשרות ומאות אלפים), ומפוזרות באתרי טבע בתולי ברחבי ארה"ב מהוות פגיעה חמורה בסביבה כשהן הורסות שטחי טבע בתוליים ובתי גידול, וקוטלות מאות אלפי ציפורים ועטלפים. הפגיעה שלהן חמורה בהרבה מפגיעה של תחנות כוח רגילות בגלל המספר העצום של הטורבינות והפריסה שלהן (ושל קווי התמסורת שלהן) בשטחים גדולים שהיו עד כה טבעיים.

תחנות הרוח מהוות פגיעה בסביבה, שלא עומדת בפרופורציה לתועלת הקטנה שהן מביאות בהפקת חשמל.

יעקב