31 בינואר 2015

הסנאט אישר את קייסטון

צינור הנפט קייסטון אקס-אל  Keystone XL הוא צינור נפט מוצע שמיועד להעביר נפט גולמי המופק בקנדה מחולות ביטומניים, לבתי זיקוק בארה"ב, בחוף מפרץ מקסיקו. הוא חלק מרשת ענפה של צינורות גז ונפט החוצים את ארה"ב לאורכה ורוחבה.

הצורך בו התעורר משהגבירו הקנדים את הפקת הנפט החדש, מחולות ביטומניים, במחוז אלברטה, לכ 4 מיליון חביות ליום, וארה"ב היא כרגע הלקוח היחידי לנפט זה, כי אין לו עדיין מוצא אחר לים, שיאפשר יצואו לארצות אחרות. הנפט הזה כבר מועבר כיום לארה"ב בצנרת הקיימת, ומאחר וכושר הקיבול של הצנרת לא מספיק, מועבר חלקו גם ברכבות. הצינור המוצע אמור לאפשר העברה יותר נוחה, בטוחה וזולה של כמויות יותר גדולות של נפט. בנוסף, ובלי קשר, מתכננת קנדה שני צינורות גדולים נוספים, שיעברו בתחומה (ללא תלות בארה"ב) ויעבירו את הנפט אל נמלי ייצוא בחוף המזרחי והמערבי של קנדה.


בציור רואים את צינורות הנפט (חלקם) קיימים והמוצעים, בארה"ב וקנדה. (קליק להגדיל), ובציור התחתון רואים את כול צינורות הנפט בצורה יותר מפורטת וכוללת.מאחר וצינור קייסטון החדש המוצע חוצה גבול בינלאומי (בין ארה"ב וקנדה) הוא זקוק לאישור נשיא ארה"ב (האחראי על מדיניות חוץ לפי החוקה). ממשלת קנדה אישרה את הצינור מזמן, והיא ביקשה, מזמן, אישורו של נשיא ארה"ב. הנשיא אובמה בוחן ובוחן ובוחן, כבר 6 שנים לפחות  ,את הנושא, ודורש עוד סקר ועוד התייעצות, ודוחה את ההחלטה כבר 6 שנים, כלומר – לא מאפשר התקדמות למעשה, מבלי לפסול את הפרויקט רשמית.

הארגונים הירוקים אימצו את קייסטון לצורכי מסע תעמולה. הם מאמינים, ואומרים שנפט זה פויה, ולכן צריך לחסום כול דבר שקשור לנפט (קידוחים, צינורות, בתי זיקוק, הכול). לא משנה שחסימת הצינור הזה לא תמנע מקנדה את המשך הייצור והייצוא של הנפט הזה, והנפט סופו להישרף, ולספק את צרכינו. יש צורך בנפט, יש ביקוש, אין תחליפים, ולא ניתן לגזור בכוח על האנושות להימנע משימוש בנפט. גם כיום משתמשים בו, גם אם יש צורך להעבירו ברכבות – שפירושו הובלה יותר יקרה, יותר מסוכנת (היו כבר תאונות), ויותר פולטת פליטות.

השמאל הירוק והרדיקאלי פתח במכבש תעמולה אדיר נגד צינור זה, על בסיס רגשי ואידאולוגי. למרות זאת אישר אתמול הקונגרס בארה"ב (בית הנבחרים וגם הסנאט) חוק המאשר את בניית הצינור. הסנאט אישר את החוק ברוב 62-36, כלומר גם חלק מהסנאטורים הדמוקרטים הצטרפו לרפובליקאים בנושא זה.

הנשיא אובמה פועל על בסיס האמונה האישית שלו, והלחצים שמפעילים עליו הירוקים, הנמנים עם תומכיו, והודיע שיטיל ווטו על החוק הזה, ולא יחדל מחסימת פרויקט קייסטון.


יעקב

30 בינואר 2015

טירוף הביו-דלק חייב להיפסק


כתבנו רבות על הטירוף שבשימוש במזון שלנו כדלק – דלק שמקורו בגידולים חקלאיים.
כעת מפרסם ארגון סביבתי עולמי גדול וחשוב, ה World Resource Institute דו"ח חדש בו הוא מגנה את השימוש בביו-דלק, מצביע על חוסר התועלת שבו, מבחינה אקלימית, ועל הנזק שהוא גורם לסביבה וקורא לממשלות להפסיק עם השטות הזו. (ראו גם דיווח בניו יורק טיימס על הדוח).

כזכור התקבלו חוקי הביו-דלק על ידי ממשלות המערב (ארה"ב והאיחוד האירופי) לפני כעשור. חוקים אלה מחייבים ייצור כמות מסוימת של ביו-דלק ומהילתו בדלק לתחבורה (בנזין ודיזל). בארה"ב למשל, מחייב החוק ייצור כ 13 מיליארד גלון אתנול לשנה, ומהילתו בשיעור של 10% בכול הבנזין הנמכר במדינה. עשרות מפעלים לייצור אתנול הוקמו בהשקעה של עשרות או מאות מיליארדי דולרים. כ 40% מהיבול של התירס בארה"ב משמש לייצור אתנול, והביו-דלק מהווה כ 6% מכמות הדלקים הנוזליים לתחבורה שנמכרים בארה"ב. חוקים דומים קיימים באירופה. חוקים נוספים מעודדים באירופה שריפת "ביומסה" לייצור חשמל – שפירושו – כריתת יערות (בעיקר בארה"ב וקנדה), ושריפת העצים כדלק בתחנות כוח.

ממצאי המחקר של ה  WRI  מאשרים את אשר כול בן אדם שפוי יכול היה להבין בקלות מראש:

1. האנושות תזדקק, עד שנת 2050, למזון בכמות הגדולה ב 70% מהכמות המיוצרת כיום. אין מספיק משאבים (אדמה, מים, דשנים) כדי לספק את המזון הדרוש וגם דלק המופק מגידולים חקלאיים. בקיצור: שריפת המזון שלנו היא מעשה טירוף. שימוש בקרקע לגידול ביו-דלק במקום מזון היא מעשה פסול לחלוטין גם מבחינה מוסרית.

2. לא ניתן לייצר, מבחינה כמותית,  מספיק אנרגיה מגידולים חקלאיים כדי לספק חלק משמעותי מהצריכה שלנו.

3. שימוש בקרקע לגידולים למטרת ייצור אנרגיה הוא ניצול בלתי יעיל של הקרקע. לוחות שמש (פאנלים סולאריים), לדוגמה, מייצרים כמות אנרגיה פי 50 יותר גדולה על אותו שטח קרקע.

4. מעל לכול: שימוש בביו-דלק אינו מקטין את פליטות הפד"ח ולכן אין בו שום תועלת מבחינה אקלימית, וההצדקה הבסיסית למעשה זה פשוט לא נכונה. לכן – אין בביו-דלק שום תועלת, משום בחינה – רק נזק נטו.
אבל עכשיו כבר שרפו מאות מיליארדי דולרים בעשור האחרון בהקמת תעשיית הביו-דלק, כבר קיימים עשרות מפעלים שהוקמו במיוחד לשם כך, הכול על בסיס המדינות הממשלתית, והסובסידיות והמנדטים שהטילו הממשלות.

הכול לשווא, הכול נזק ללא תועלת. קשה עכשיו לרדת מהעץ, גם הירידה תהיה תהליך ממושך, כואב ויקר. וקשה אפילו להתחיל בתהליך שינוי ההחלטות הפוליטיות שהתקבלו, ושינוי המדיניות של הממשלות לכיוון הקטנה או ביטול הייצור של הביו-דלק.

זו הדרך האופיינית לפעולת הארגונים הירוקים: זורעים היסטריה אקלימית (חייבים לפעול עכשיו!, חייבים לעשות – לא חשוב מה!). מציעים ומקדמים פתרונות חולמניים, בלתי מעשיים, חסרי בסיס הנדסי-מציאותי, אוטופיים, מטורפים. מסרבים לשמוע קולות מפוקחים ומעשיים, ואזהרות של מהנדסים שהעסק לא עובד, מאשימים את המזהירים שהם רשעים רודפי בצע השואפים להרוס את העולם. מפעילים מכבש תעמולה אדיר, לוחצים לחצים פוליטיים כבירים. דוחפים את הממשלות לייצור פיל לבן ענק ממדים, שורפים כסף לריק, הורסים את הסביבה, ואחרי עשר שנים מודים: "אופס טעינו". היום מודים כבר, מרבית הארגונים הירוקים שלחצו בזמנו בעד ביו-דלק שזו הייתה שגיאה. אבל, שגיאות קל לעשות, וקשה לתקן. טירוף הביו-דלק (החוקים המחייבים ומעודדים שימוש בו) נמשך.

מטורפים.

יעקב29 בינואר 2015

המט אופיס מאשר: העצירה בהתחממות נמשכת.

המט אופיס (השרות המטאורולוגי הבריטי) יחד עם ה CRU (יחידת מחקר האקלים באונ' מזרח אנגליה) הם גוף שעורך חישוב מסודר של הטמפרטורות העולמיות, האחרון מבין הגופים האלה שמפרסם סיכום לטמפרטורות של שנת 2014. הסיכום שלהם: 2014 הייתה חמה, אבל באותה רמה בערך כמו 2010, כך ששתי השנים האלה מחזיקות בשיא יחד. הם גם מציינים, ביושר, שההפרשים לעומת שנים אחרות קטנים בהרבה ממרווח השגיאה, והמרווח הזה אינו מאפשר להצביע על שנה בודדת כשנה החמה ביותר.
בתמונה הבאה רואים את הטמפרטורות השנתיות של השנים האחרונות, מאז 1997, כולל מרווח השגיאה של החישובים. (קליק להגדיל).


מה שרואים בבירור הוא שאין מגמת התחממות, כלומר: העצירה בהתחממות מאז 1997 נמשכת, ולא נשברה ב 2014.

מיותר לציין בפעם האלף, שבמדידות הלווייניות, 2014 איננה השנה החמה ביותר.
הרעש הגדול בתקשורת סביב הטענה "2014 השנה החמה ביותר" היה פשוט תעמולה שקרית שבחרו להפיץ נאס"א ונוא"א (גופי ממשלתיים אמריקאים), שקר שהוגבר פי כמה וכמה על ידי תקשורת רודפת סנסציות שאוהבת לדווח באותיות שמנות על שיאים ועל אסונות. זה מוכיח עוד פעם את האמרה: "לשקר יש רגליים".
יעקב


23 בינואר 2015

תחנות רוח חסרות תועלת אושרו בישראל.


אצלנו ממשיכים, כרגיל, לחקות את השטויות שעושים בעולם כולו, ולאשר פרויקטים לתחנות רוח היקרות וחסרות התועלת.

לאחרונה חתם שר האנרגיה על אישור מותנה ל 3 פרויקטים של רוח ברמת הגולן, פרויקטים שאושרו עוד קודם לכן על ידי משרד האנרגיה ורשות החשמל. הפרויקטים כוללים כ 120 טורבינות רוח (ב 3 אתרים שונים) בהספק כולל של כ 400 MW.

הפרויקטים מוקמים על בסיס סובסידיה גבוהה בשיטת התעריף הגבוה המובטח ל 20 שנה – כלומר – תשלום מובטח מראש על ידי הממשלה (באמצעות חברת החשמל) בלי קשר לתועלת שיש בחשמל המופק. התעריף המדויק עוד לא נקבע, אבל מעריכים שיהיה כ 50-60 אג' לקוט"ש, שאם לא כן לא יוקמו הטורבינות מחמת חוסר כדאיות. זהו מחיר הגדול פי שניים לפחות מהמחיר הסיטונאי של החשמל (מחיר העלות בתחנות הכוח של חברת החשמל או הפרטיות).

לפי חישוב גס שלי, בזבוז הכסף הממשלתי, המיותר, בפרויקט זה הוא לפחות מעל ל 200 מיליון ₪ לשנה (למשך 20 שנה). זוהי עלות היתר, מעבר למחיר החשמל המופק (שגם בו אין תועלת).

צריך גם לציין שחלק גדול מהחשמל הרוחני מופק בלילות, כאשר הצריכה בשפל, ותחנות הכוח הפחמיות, שלא ניתן לכבות אותן, מספקות במילא יותר חשמל מאשר אנו צריכים. כלומר – בשעות האלה – האספקה הרוחנית היא כולה מיותרת לגמרה, וגם לא חוסכת פליטות פד"ח או זיהום, כי כאמור, תחנות הכוח הפחמיות והגזיות ממשיכות לעבוד, לשרוף דלק, לפלוט ולזהם. תחנות הרוח אין בהן שום תועלת בכלל.

אי אפשר כמובן להימנע מלהזכיר שהמפלצות מרעישות, משחיתות את הנוף, וקוטלות ציפורים – שוב מבלי להביא כל תועלת. וגם מובן מאליו, שתחנות הרוח לא יצילו את העולם מההתחממות הגלובאלית הנוראית.
נקווה שהפרויקט ייכשל בדרך הארוכה שעוד נותרה לו עד הגשמתו, שקובעי המדיניות שלנו ישתחררו קיבוע מחשבתי שטותי וחיקוי עקר של שגיאות של אחרים, יתחילו לחשוב בהגיון, וישימו קץ לשטות הזאת.


יעקב

אשליות רוחניות בדנמרק

תומכי האנרגיה הרוחנית (טורבינות רוח) אוהבים לעודד את עצמם בבשורות טובות מהסוג: "תראה כמה שתחנות הרוח מצליחות כאן", "תראו איזו הצלחה יש שם"... "זה יותר זול מחשמל פחמי"...
כול הסיפורים האלה לא נכונים. פשוט לא נכונים. אבל, הרוחניים אוהבים להפיץ אותם בכול זאת. כנראה שהם באמת מאמינים ששקר שאתה חוזר עליו הרבה הופך לאמת – או שמא – אין להם יכולת להבחין בין מציאות לדמיון, והם אוהבים דיבורים יפים בלי קשר למציאות.

הדברים אמורים בקשר לדנמרק. שהיא כידוע חלוצה בהתקנת תחנות רוח, וגם אימצה את היעד הנפלא של הפקת 100% מהחשמל ממקורות מתחדשים עד 2050, 50% מרוח עד 2020 ו 84% מרוח עד 2035. הדנים מאד מאמינים ברוח. וגם יש להם שטחי ים נרחבים, בהם עומק הים הוא 5-15 מ' – עומק רדוד שיחסית נוח להתקין בו טורבינות רוח.

עכשיו הם מספרים שטורבינות הרוח סיפקו בשנת 2014 39.1% מצריכת האנרגיה של דנמרק. הנתח של הרוח עלה בכול אחת מהשנים האחרונות, מ 18% ב 2004 והגיע לכ 40% ולפי הקצב הזה עוד מעט יגיע ל 100%, ובא לדנמרק המשיח הירוק והיעד והנכסף.

חברה', אל תאמינו, זה שקר. הם לא צרכו את החשמל הזה – הם ייצאו אותו.

הרוח, כידוע, לפעמים נושבת ולפעמים לא, ואין שליטה עליה. מי שרוצה להבטיח אספקת חשמל סדירה חייב להחזיק תחנות כוח זמינות ופועלות (פחם, גז או גרעין) בהיקף כול הצריכה שלו, אחרת לא יהיה חשמל כאשר הרוח מפסיקה לנשוב. (היא נושבת באופן רגיל, כ 25% מהזמן בלבד). אפשר לשלב קצת רוח, פה ושם (מבלי שזה ממש מביא תועלת) אבל אי אפשר לשלב הרבה רוח – כי אי אפשר להדליק ולכבות את תחנות הכוח הפחמיות לפי גחמות הרוח.

אז מה קורה בכול זאת בדנמרק? דנמרק ארץ קטנה, צריכתה בכלל לא מי יודע מה, והיא מחוברת לארצות גדולות שכנות – שבדיה, נורבגיה וגרמניה והיא חיה כפרזיטית על גבם.


בגרף הזה רואים כושר ייצור מותקן (תיאורטי – כלומר – כאשר הרוח נושבת) – באדום, וכמות החשמל שיוצרה בפועל, בכחול. האחוזים מעל למשולשים הצהובים מתארים את ה capacity factor – כלומר כמה מהזמן הרוח נשבה והתחנות ייצרו חשמל (כ 20%, מקסימום 28% - תלוי בשנה וברוח).

מה שקורה בדנמרק הוא שהיא משתמשת בשכנותיה כ"מחסן" לחשמל. כאשר הרוח נושבת ונוצר הרבה חשמל רוחני הם מייצאים את רובו לשבדיה ונורבגיה. לשתיים אלו יש הרבה אנרגיה הידרו (מים – סכרים) שאותם קל ונוח לכבות (ולחסוך מים) ולהדליק לפי הצורך. אז הם קונים אנרגיה רוחנית מדנמרק, בזיל הזול, ולפעמים במחיר שלילי (משלמים להם כדי שיועילו לקחת את האנרגיה הרוחנית שאין מה לעשות אתה). כאשר הרוח לא נושבת, הם מפעילים את תחנות ההידרו בנורבגיה ושבדיה (והתחנות הגרעיניות של שבדיה, והגרעיניות ופחמיות של גרמניה) מייצאים את החשמל לדנמרק במחיר שוק מלא (יקר). בסוף – דנמרק מסבסדת עמוקות את ייצור אנרגיית הרוח, מייצאת אותה (רובה) לשכנותיה כאשר אין מה לעשות אתה, במחיר אפסי, וסומכת על שכנותיה הטובות שיצילו אותה מניתוקי זרם כאשר הרוח לא נושבת – במחיר מלא. יש לזכור שכאשר הרוח מחליפה חשמל הידרו (מים) לא נחסכות שום פליטות פד"ח, כי חשמל הידרו לא יוצר פליטות. אז כול התרגיל הזה של "איזון" החשמל הרוחני על ידי חשמל הידרו הוא תרגיל סרק שאין בו שום תועלת או הגיון.

"כושר הייצור" הרוחני של דנמרק (כאשר הרוח נושבת) הוא 4.8 GW, וצריכת השיא שלה כ 12 GW. לעומת זאת (להשוואה) כושר הייצור הרוחני של גרמניה הוא כ 37 GW, ושל בריטניה כ 12 GW, כך שדנמרק מדינה קטנה, וכול הרוח שהם עושים (והחשמל הרוחני שהם מייצרים) – נבלע במערכת החשמל הגדולה הרבה יותר של שכנותיה, אשר גם דואגות לדנמרק כאשר אין רוח (75% מהזמן).

מחירי החשמל לצרכן הביתי בדנמרק הם הכי גבוהים באירופה, כי הם צריכים לממן תרגילי סרק רוחניים.
זה מה שקורה עם אנרגיית רוח בדנמרק.

יעקב

תפוקת החשמל מהרוח – אפס.
הגרף הבא מתאר את תפוקת החשמל וצריכתו בבריטניה ביום 19-20 לינואר (לפני יומיים). היה קר בבריטניה, בחלקים של סקוטלנד ירדו הטמפרטורות עד מינוס 13 מעלות.

ביום זה – יום של שיא בצריכה - הגיעה תפוקת החשמל מטורבינות רוח ל אפס בערך – שום חשמל.
זה לא בגלל שחסרות תחנות רוח בבריטניה, חו"ח. בבריטניה מותקנים כ 12 GW (כושר ייצור תיאורטי) של טורבינות רוח – משהו קרוב ל 5000 תרנים.  4 GW  ממנו מותקנים בים – שם אמורה הרוח לנשוב יותר מאשר ביבשה. כושר הייצור הזה הוא – באופן תיאורטי – כמעט רבע מצריכת השיא. בכול זאת, כול הטורבינות האלה הפיקו במשך יממה שלמה כמעט אפס חשמל – כ 2% בלבד.
הדבר מוכיח את מה שכול מי שרוצה לדעת, ועיניים בראשו יודע מזמן: לא חשוב כמה אנרגיה רוחנית אתה מתקין, אתה חייב להחזיק במצב תפעול וכוננות מקורות חשמל יציבים, בשיעור 100% מהצריכה. הכוונה למקורות זמינים (dispachable) – מקורות שאתה מסוגל להדליק ולהפעיל מתי שאתה צריך – כלומר תחנות כוח גרעיניות, פחמיות וגזיות – שהם סיפקו 92% מהחשמל שבריטניה צרכה ביום זה.
כול העסק הזה של טורבינות רוח הוא משחק בנדמה לי, אשליה. הרוח אינה מקור אמין לאנרגיה שאפשר לבסס עליו את משק החשמל.  הטענה הרגילה של חסידים ירוקים "שבמקום כולשהו הרוח תמיד נושבת" אינה נכונה.

יעקב


21 בינואר 2015

1700 בעלי מטוסים פרטיים באים לקטר על האקלים.


האליטות העולמיות מתכנסות בדאבוס, בשוויץ, לבלות קצת ולפטפט על נושאים שברומו של העולם. כ 40 ראשי מדינות ו2500 ראשי חברות עסקיות ענקיות ישתתפו בוועידת הכלכלית העולמית בדאבוס. (מן הסתם גם אלפים רבים של מלווים, מומחים ועיתונאים). כול כרטיס השתתפות עולה כ 40 אלף דולר (מלבד הוצאות אירוח וטיסה) – השוויצרים לא פראיירים...

 אחד הנושאים הראשיים בדיונים הוא בעיות האקלים. המיליארדר אל גור (לשעבר סגן נשיא ארה"ב), שהתעשר מסובסידיות של אנרגיה ירוקה, ישא נאום חוצב להבות, כרגיל על בעיה חמורה זו.

"מקבלי ההחלטות המתכנסים בדאבוס חייבים להתרכז בבעיה איך להקטין את סיכוני האקלים, ולבנות כלכלה יותר יעילה, נקיה ודלת פחמן" אמר נשיא מקסיקו (בדימוס) פליפה קלדרון.

1700 מטוסים פרטיים, המוסיפים, כול אחד, כמה אלפי טון פליטות פד"ח, הביאו את כול מודאגי האקלים, רמי המעלה, לדאבוס, ופוצצו את כול מגרשי החנייה למטוסים באזור.

נושא חשוב נוסף שיידון הוא פער ההכנסות בין עשירים ועניים.

יעקב

19 בינואר 2015

מגמתיות והונאה בדיווחים אקלימיים.

הדיווח המגמתי וההונאה הפכו חלק בלתי נפרד וקבוע בהתנהלותם של גופים מדעיים גדולים, ממשלתיים, רשמיים כמו נואה NOAA  (השרות המטאורולוגי הממשלתי של ארה"ב) ו נאסא NASA – סוכנות החלל של ארה"ב שבמסגרתה קיים גוף שנקרא GISS אשר עוסק בבניית מודלים אקלימיים.


הרבה בלוגרים הצביעו על ההונאה והדיווח המגמתי של חצאי אמיתות, בהודעות לעיתונות וסיכומים שלהם – שאינם מתאימים לנתונים שהם עצמם אספו הציגו במלואם במקומות אחרים.

למשל: לובוס מוטל שואל:
1. עד כמה חשובים מרווחי השגיאה בחישוב? האם הם ידעו את מרווחי השגיאה שלהם, ומשמעותם ביחס לטענה "השנה החמה ביותר" [כלומר שמרווחי השגיאה גדולים בהרבה מההפרש ולכן אינם מצדיקים את הטענה]?
כמובן – הם ידעו. הם גם הודו בזאת במפורש (ראה מאמר של האנסן ושמידט). אז איך אפשר להגדיר את ההודעה לעיתונות בשם אחר מאשר "הונאה"?

אותו דבר מציינים גם דייויד רוס וגם ג'ו נובה.
לעומת זאת הגוף BEST. – שהוא גוף מחקר פרטי – רשם בראש הניוז-לטר שלו, ישר בהתחלה שאומנם 2014 הייתה חמה בהפרש זעיר, אבל ההפרש כה זעיר ביחס למרווחי השגיאה האפשריים שלא ניתן אלא לאמור שהשנים 2014, 2010 ו 2005 שוות בערך ברמת החום. הם לא הסתירו עובדה זאת באותיות הקטנות – הם היו יותר ישרים.

בוב טיסדייל מביא פוסט ארוך מאד ומפורט, עם עשרות גרפים המפרטים את כול הנתונים הידועים על כול טמפרטורות, לפי חישובים שונים של כול הגופים העוסקים בכך, מעודכן עד דצמבר 2014.

למשל: הגרף למעלה מציין את ה"אנומליות" (סטייה מממוצע הטמפרטורות) החודשיות כפי שחושבו על ידי GISS (הגרסה החמה ביותר מכול הגרסאות). אם מישהו מצליח למצוא כאן איזשהו שיא ב 2014 שירים את היד. מי שרוצה לדעת מה קורה (מעבר לכותרות) מוזמן לעיין.

יש שמאשימים את התקשרות ביצירת רושם מוטעה וסנסציה. זה לא נכון. התקשורת מדווחת ומעבירה לציבור את ההודעה לעיתונות או הסיכום של NOAA-NASA. אנו לא מצפים מעיתונאים שיקראו את הדו"ח במלואו, ויבינו שיש מרווחי שגיאה וההפרש קטן בהרבה ממרווחי השגיאה. אנו לא מצפים מעיתונאים שיבינו משהו. אנו מצפים מעיתונאים שיקפצו בשתי ידיים על הסנסציה "השנה החמה ביותר". זה לחם בשבילם, כותרות שמנות מוכרות עיתונים.

ההונאה בוצעה על ידי הגופים המדעיים לכאורה, שדאגו להכניס את הסנסציה המפוקפקת בהודעות לעיתונות שלהם.

יעקב