31 בינואר 2015

הסנאט אישר את קייסטון

צינור הנפט קייסטון אקס-אל  Keystone XL הוא צינור נפט מוצע שמיועד להעביר נפט גולמי המופק בקנדה מחולות ביטומניים, לבתי זיקוק בארה"ב, בחוף מפרץ מקסיקו. הוא חלק מרשת ענפה של צינורות גז ונפט החוצים את ארה"ב לאורכה ורוחבה.

הצורך בו התעורר משהגבירו הקנדים את הפקת הנפט החדש, מחולות ביטומניים, במחוז אלברטה, לכ 4 מיליון חביות ליום, וארה"ב היא כרגע הלקוח היחידי לנפט זה, כי אין לו עדיין מוצא אחר לים, שיאפשר יצואו לארצות אחרות. הנפט הזה כבר מועבר כיום לארה"ב בצנרת הקיימת, ומאחר וכושר הקיבול של הצנרת לא מספיק, מועבר חלקו גם ברכבות. הצינור המוצע אמור לאפשר העברה יותר נוחה, בטוחה וזולה של כמויות יותר גדולות של נפט. בנוסף, ובלי קשר, מתכננת קנדה שני צינורות גדולים נוספים, שיעברו בתחומה (ללא תלות בארה"ב) ויעבירו את הנפט אל נמלי ייצוא בחוף המזרחי והמערבי של קנדה.


בציור רואים את צינורות הנפט (חלקם) קיימים והמוצעים, בארה"ב וקנדה. (קליק להגדיל), ובציור התחתון רואים את כול צינורות הנפט בצורה יותר מפורטת וכוללת.מאחר וצינור קייסטון החדש המוצע חוצה גבול בינלאומי (בין ארה"ב וקנדה) הוא זקוק לאישור נשיא ארה"ב (האחראי על מדיניות חוץ לפי החוקה). ממשלת קנדה אישרה את הצינור מזמן, והיא ביקשה, מזמן, אישורו של נשיא ארה"ב. הנשיא אובמה בוחן ובוחן ובוחן, כבר 6 שנים לפחות  ,את הנושא, ודורש עוד סקר ועוד התייעצות, ודוחה את ההחלטה כבר 6 שנים, כלומר – לא מאפשר התקדמות למעשה, מבלי לפסול את הפרויקט רשמית.

הארגונים הירוקים אימצו את קייסטון לצורכי מסע תעמולה. הם מאמינים, ואומרים שנפט זה פויה, ולכן צריך לחסום כול דבר שקשור לנפט (קידוחים, צינורות, בתי זיקוק, הכול). לא משנה שחסימת הצינור הזה לא תמנע מקנדה את המשך הייצור והייצוא של הנפט הזה, והנפט סופו להישרף, ולספק את צרכינו. יש צורך בנפט, יש ביקוש, אין תחליפים, ולא ניתן לגזור בכוח על האנושות להימנע משימוש בנפט. גם כיום משתמשים בו, גם אם יש צורך להעבירו ברכבות – שפירושו הובלה יותר יקרה, יותר מסוכנת (היו כבר תאונות), ויותר פולטת פליטות.

השמאל הירוק והרדיקאלי פתח במכבש תעמולה אדיר נגד צינור זה, על בסיס רגשי ואידאולוגי. למרות זאת אישר אתמול הקונגרס בארה"ב (בית הנבחרים וגם הסנאט) חוק המאשר את בניית הצינור. הסנאט אישר את החוק ברוב 62-36, כלומר גם חלק מהסנאטורים הדמוקרטים הצטרפו לרפובליקאים בנושא זה.

הנשיא אובמה פועל על בסיס האמונה האישית שלו, והלחצים שמפעילים עליו הירוקים, הנמנים עם תומכיו, והודיע שיטיל ווטו על החוק הזה, ולא יחדל מחסימת פרויקט קייסטון.


יעקב

אין תגובות: