4 בפברואר 2015

הטמפרטורות: מניפולציה של מספרים.

לאחרונה התמלאה התקשורת בכותרות ענק "2014 השנה הכי חמה בהיסטוריה".. וכו' .. כול זה על סמך הפרש חסר משמעות של מאית או שתיים של מעלה. כדי להבין עד כמה טיפשית הטענה צריך להבין עד כמה מסובך, מלא שגיאות ותיקונים ומניפולציות מספריות מפוקפקות כול התהליך של חישוב הטמפרטורות העולמיות, בייחוד החישוב של הטמפרטורות בעבר (שביחס אליהן טוענים שהייתה לאחרונה עלייה).
חישובי הטמפרטורות מתבססים על קריאות של מדי חום ורישומים של מדידות של אלפים שלתחנות מטאורולוגיות, לאורך מאה או מאה ועשרים שנה. בכול מאות אלפי הרישומים היומיים האלה יש בלי סוף שגיאות ואי דיוקים. מלבד אי דיוקים בקריאה, רישום ודיווח, יש אי דיוקים שנובעים מקלקול או חוסר כיול של מכשירים, משינוי מיקום של תחנות מדידה, משינוי מכשור, ועוד אלף סיבות. לכן מוסכם על כולם שרישומי הטמפרטורות של העבר – כלומר הנתונים הגולמיים -  צריכים לעבור תהליך של בדיקה, תיקון, התאמה, ניפוי שגיאות, והומוגניזציה. בהתחשב במאות אלפי הנתונים שנרשמו – זה תהליך חישובי מסובך מאד. מאמרים מדעיים רבים נכתבו על התהליך הזה, והשיטות הנהוגות על ידי הגופים המחשבים, לתיקון הנתונים הגולמיים, והבאתם לבסיס אחיד שיאפשר השוואה בין הטמפרטורות של השנים השונות. התהליך הזה נקרא "התאמה" – adjustment  - ו"הומוגניזציה" – homogenization.

הלך רואה חשבון בדימוס, מבריטניה, פול הומווד, והשווה בין הנתונים הגולמיים של הטמפרטורות (לפני ההתאמות) לבין הנתונים ה"מתואמים" (adjusted) המשמשים בסיס לחישוב המגמות של הטמפרטורות לאורך השנים.

וראה זה פלא – במספר רב של תחנות, הקריאות ה"מתואמות" של העבר הונמכו ביחס לגולמיות, בעוד בהווה – הן הוגבהו. הם "תיקנו" את הנתון של העבר כלפי מטה, ושל ההווה כלפי מעלה, וכך הגדילו את מגמת ההתחממות של אותה תחנה.
הנה דוגמה:

אלו הטמפרטורות הגולמיות, כפי שנרשמו על ידי האנשים שקראו את מדי החום. והנה למטה הטמפרטורות ה"מתואמות" של אותה תחנה, כלומר – הטמפרטורות שלמעלה, אחרי "התאמה".

כלומר: בעוד שהקריאות הגולמיות מראות מגמה של התקררות לאורך השנים, התהפכה פתאום המגמה,  בתמונה למטה ומראה התחממות ניכרת. יש להדגיש – זה לא שנערכו מדידות חדשות ונמצאו נתונים שלא היו ידועים קודם. לא. פשוט לקחו את סט המספרים המקורי, כפי שנרשם ותועד, ושינו אותו, "התאימו" אותו, אנסו אותו, עד שהפכו אותו "מתאים" .
מילא, אם התופעה הייתה מתייחסת לתחנות בודדות, או אם התופעה הייתה מקרית – כלומר – אם חלק מה"התאמות" הן כלפי מעלה וחלק כלפי מטה – אפשר היה לחשוב שאולי יש הצדקה להתאמות אלה. אבל זה לא ככה. ההתאמות נעשו בהרבה תחנות (כנראה בכולן), ותמיד באותו כיוון – "הנמיכו" את הטמפרטורות של השנים הקודמות, ו"הגביהו" את הטמפרטורות של השנים האחרונות – כלומר הסתירו מגמה של ירידה בטמפרטורות והפכו אותה למגמה של עלייה לאורך זמן.
אז, עד כמה התהליך הזה של חישוב המגמות בטמפרטורות העולמיות הוא אמין? תשובה הוא לא אמין בכלל.

מה קורה?
האם המדענים החממיסטים מרמים אותנו? האם הם מרמים את עצמם? האם הלהיטות האידאולוגית שלהם להציל את העולם משבשת את עבודתם המדעית (הבלתי מדעית)? זו האשמה קיצונית, אבל – ראו את הנתונים בעצמכם ותשפטו. משהו לא בסדר כאן, מאד לא בסדר. מעל לכול – כפי שכתבו – המדענים העורכים את חישובי הטמפרטורות העולמיות צריכים לקום ולהסביר, בצורה ברורה ומשכנעת – מה קורה עם ה"התאמות" האלה. ולא לרוץ ולצעוק "השנה החמה ביותר" על סמך 2 מאיות של מעלה...
העסק רקוב.

ראו כאן פירוט מלא באתר של פול הומווד – קטע 1, קטע 2, קטע 3 (בטח יש עוד ויופיעו עוד קטעים בהמשך).

ראו הסבר קריא ונאה של העיתונאי ג'יימס דלינגפול כאן, וכאן.

יעקב

אין תגובות: