6 בפברואר 2015

ההומוגניזציה החממיסטית.

כמו שסיפרנו בפוסט הקודם, נתוני הטמפרטורה המקוריים, כפי שנרשמו בזמן אמת על ידי החזאים שקראו את מדי החום בשטח, עוברים תהליך ארוך של "טיוב", "התאמה" והומוגניזציה, לפני שמשתמשים בהם כדי לחשב את ממוצעי הטמפרטורות העולמיות. נקרא לנתונים המקוריים "נתון גולמי" ( raw באנגלית), ולנתון שעבר תהליך "התאמה" – "נתון מעובד" adjusted.

כאמור – יש הגיון מסוים בביצוע תהליך של טיוב נתונים, ניפוי שגואים, והומוגניזציה. בתחנות המדידה חלו לאורך הזמן שינויים שיכולים לגרום לאי רציפות ושגיאות. כך למשל החליפו תחנות מיקום (מבלי ששינו את שמן), החליפו מכשירי מדידה, החליפו שיטות קריאה – וכול אלה עלולים להכניס שגיאות. תהליך ההומוגניזציה פירושו – השוואת נתוני תחנה אחת עם נתוני תחנות אחרות בסביבה, במטרה לזהות חריגים (שעלולים להיות קריאות שגויות) ולנפות אותם.

אולם – ראה זה פלא: הרבה הומוגניזציות מכניסות מגמה של התחממות לתוך נתונים גולמיים שאין בהם מגמה כזו – ולא להיפך... זו התוצאה. ההומוגניזציה נעשית על ידי אלגוריתמים (חישובים) מסובכים, באמצעות מחשב, המופעלים על כול התחנות באופן אוטומטי. התוצאה – לא יודע אם היא מכוונת או מקרית – היא, בסופו של דבר – הגדלת מגמת ההתחממות. מנמיכים את הנתונים של העבר, מגביהים את ההווה, וכך נוצרת התחממות במקום שהנתונים הגולמיים לא מראים זאת. ושימו לב לכיוון – ההומוגניזציה איננה פעם כלפי מטה ופעם כלפי מעלה, באופן אקראי, כפי שהיינו מצפים מתהליך של תיקון שגיאות אקראיות. לא. ההומוגניזציה היא תמיד כלפי מעלה.

אאון מרנס כתב קטע ארוך על מספר תחנות שהוא בדק, מדגמית. כדאי לקרוא, וגם הקישוריות שלו והתגובות.  

קחו למשל 11 תחנות מדידה מפארגוואי, דרום אמריקה. הנה הנתונים הגולמיים:

לא רואים כאן מגמת התחממות... והנה אותן תחנות אחרי שהקריאות הגולמיות עברו הומוגניזציה:


פתאום נולדה מגמת התחממות... בייחוד על ידי "הורדת" הקריאות מן העבר – כדי להראות שכאילו העבר היה יותר קר מאשר היה באמת.

הנה עוד דוגמה: תחנת המדידה באליס ספרינגס, אוסטרליה.

הקו השחור מציין את הקריאות הגולמיות (המקוריות), והקו האדום – את ה"מתואמות" – adjusted. שוב רואים בבירור ש"הנמיכו" את הנתונים של העבר, עד בערך 1970 (הקו האדום נמוך מהשחור), ו"הגביהו" את הנתונים היותר חדשים (הקו האדום מעל לשחור), וכך נוצרה מגמת התחממות במקום שהנתונים הגולמיים (המקוריים) אינם מראים מגמה כזו.

מסכם מרנס אחרי השווה נתונים גולמיים מול מתואמים בכול  חצי כדור הארץ הדרומי:

So homogeneity adjustment adds warming in Central Australia, Southern Africa and South America, and similar adjustments by the Australian Bureau of Meteorology and NIWA add warming over the rest of Australia and over New Zealand too. Pretty much the entire Southern Hemisphere is adjusted. How does one justify adding warming to raw records over the entire Southern Hemisphere? One doesn’t. The warming is clearly manufactured, spurious, non-existent.

הוא שואל: כיצד ניתן להצדיק הגדלת ההתחממות במעלה אחת בערך, בכול תחנות המדידה של כדור הארץ הדרומי? (בנתון המתואם לעומת הנתון הגולמי)? לא ניתן להצדיק זאת. ההתחממות היא בבירור מלאכותית, מזויפת, בלתי קיימת (תוצאה של חישובי ההתאמה). מאחר ושטחי היבשה בחצי הכדור הדרומי מצומצמים ביחס לחצי הכדור הצפוני, השפעת ה"תיקון" הזה על הממוצע העולמי אינה גדולה, אבל, התופעה הזו, של "הומוגניזציה" או "התאמות" שרירותיות תמיד לכיוון אחד,  מטילה ספק גדול במהימנות מדידות הטמפרטורות העולמיות שמתפרסמות.


שוב רואים כיצד טמפרטורות העבר "הונמכו", והמגמה שהייתה מינוס 0.29- מעלות (התקררות) למאה שנים בנתונים הגולמיים, הפכה למגמה חיובית (התחממות) של 0.78 מעלות – כול זה כתוצאה מחישובי ה"התאמה" או ה"הומוגניזציה".

יעקב

אין תגובות: