18 בפברואר 2015

BP: צפוי גידול בפליטות

חברת BP  ( British Petroleumמפרסמת את תחזית האנרגיה השנתית השנתית ל 20 השנים הבאות (עד 2035). לפי התחזית, הם צופים גידול של הכלכלה (התוצר הלאומי העולמי) פי שניים. גידול זה יגרור עלייה בלפחות 40% בביקוש האנרגיה. 2/3 מהביקוש הזה יסופק, לפי התחזית, על ידי דלק פחמי – נפט, גז ופחם, והדבר יוביל לגידול של כ 25% בפליטות הפד"ח, ב 2035 לעומת היום.


הקו האדום בציור מציין את הירידה שצריכה להיות בפליטות "כדי למנוע התחממות מעבר ל 2 מעלות". ברור שזה לא יקרה. לא חשוב מה יעשו או לא יעשו. זה פשוט לא יקרה.
{כול הנושא של "2 מעלות" הוא קשקוש אבסורדי. איש איננו יודע איזו התחממות תהיה, אם תהיה, ובכמה הפד"ח משפיע על ההתחממות (אם בכלל). הטענה "אם נמנע עליית הריכוז הפד"ח מעבר ל 450 נמנע התחממות ביותר מ 2 מעלות" היא דוגמה של שטות מוחלטת שמלבישים אותה בלשון מדעית לכאורה, לצרכי תעמולה. קשקוש בריבוע.]
ממשיך דו"ח ה BP: למרות הגידול המהיר של אנרגיה מתחדשת בשני העשורים הבאים, הן עדיין תספקנה רק 8% מביקוש האנרגיה, בעוד דלק פחמי, שמספק היום 86%, ירד רק ל 81%. דלקים פוסיליים יספקו 2/3 מתוספת האנרגיה שתידרש עד 2035.
התחזית של BP  היא ברוח התקינות הפוליטית והאופנה. ה"גידול באנרגיה מתחדשת" – גידול קטן שהם חוזים, אין בו ממש, לדעתי. ראינו בבירור שהרבה מהשחקנים הראשיים של האנרגיה המתחדשת – שמש ורוח - (גרמניה, אנגליה, ספרד, דנמרק) התעייפו ממנה ומעלותה הגבוהה, ומחוסר התועלת שבה, והקטינו בעקביות את ההתקנות החדשות בשלוש השנים האחרונות. האנרגיה המתחדשת היגיעה לרוויה, אני לא צופה גידול גדול בעתיד. חוץ מזה – גם אם יימשך הגידול בהתקנות אנרגיה מתחדשת – לא יביא הדבר לירידה בפליטות, כמו שלא עשה כן עד כה. אנרגיה של רוח ושמש היא אשליה.
יעקב


אין תגובות: