6 באוגוסט 2023

מדידות טמפרטורה באזורים הרחוקים מהשפעת אי החום העירוני

מאת פרופ' מיכה קליין

הטמפרטורה העולמית הממוצעת היא הפרמטר המופיע ברוב הגרפים המתארים את השתנות הטמפרטורה עם הזמן. 
גרפים אלה מוצגים כדי להציג בפני קהל הקוראים והשומעים את המגמה העולה של הטמפרטורה הממוצעת העולמית.
בדיון על גרפים אלה לא מציינים בפני הקוראים שתי עובדות חשובות:
האחת כל "בנקי הנתונים" בעולם מתקנים את הנתונים שנמדדו, לדוגמה הגרף הבא מציג את נתוני הטמפרטורה לפני התיקון ואחריו.

לפניכם מצגת מעודכנת.


אין תגובות: