4 באפריל 2009

מפלס הימים אינו עולה

עלית מפלס הימים הוא המרכיב העיקרי בנבואות האסון של החממיסטים. ה IPCC מנבא עליית מפלס של כ 60 ס"מ בעוד 100 שנה, על סמך מודלים ממוחשבים. אל גור מרחיק לכת ומדבר על עלייה של 20 רגל (6 מ') (על סמך דמיונו הפורה בלבד), ומפחיד את האנושות עם סרטי תעמולה בהם נראות ניו יורק, סן פרנציסקו ושנחאי שקועות בים. זהו מרכיב עיקרי במסע ההפחדה החממיסטי.

להד"ם, הכול רמאות. סיפור הפחדה ללא ביסוס.
כך אומר
נילס אקסל מורנר, גיאולוג ומדען שבדי שחקר את מפלס הימים ב35 השנים האחרונות, בכל השיטות המדעיות האפשריות. הוא היה גם יו"ר הוועדה הבינלאומית לחקר מפלס הים, וראש מחלקה באוניברסיטת שטוקהולם. פרסם מאות מאמרים מדעיים בספרות המקצועית.

"למרות תנודות כלפי מעלה ומטה, פני הים לא עולים. הם לא עלו במשך חמישים השנים האחרונות. במאה השנים הבאות הם יעלו אולי ב 10 ס"מ (+- 10 ס"מ) – ולא יותר". "הטענה על עליית מפלס הימים לא רק שאינה מבוססת על ממצאים ממשיים, אלא היא גם נוגדת את חוקי הפיסיקה הבסיסיים". "הנבואות של ה IPCC מבוססות כולן על מודלים ממוחשבים, בעוד אני מבסס דברי על מדידות פיסיות בשטח". "האיים המלדיביים ואיי טובלו דורשים במפגיע סיוע כספי בינלאומי בגלל עליית מפלס הים. ערכנו מדידות ובדיקות מפורטות במקומות אלה לאורך שנים ומצאנו שהים לא עלה, ואפילו הייתה ירידה קטנה במפלס". "אף אחד מ 22 המחברים שחיברו את הפרק על מפלס הימים בדו"ח של ה IPCC אינו מומחה בתחום מדידת מפלס הימים ואין לו ניסיון בנושא".
נילס אקסל מורנר פרסם לאחרונה ספרון בשם "השקר הגדול".

ובכל זאת, התוצאה של "הבורות המכוונת" וההסתמכות הבלעדית על מודלים ממוחשבים היא המנוע העיקרי של ההיסטריה החממיסטית .

יעקב