16 בפברואר 2015

גרמניה מתעייפת מהשמש.


ההתקנות של לוחות השמש בגרמניה פחתו ב 42% ב 2014 לעומת 2013. בגרמניה הותקנו ב 2014 1.9 GW של לוחות, לעומת 3.3 GW ב 2013, ושיא של 7.6 GW ב 2012, זו ירידה עקבית ומתמדת.
הכמות שהותקנה ב 2014 (1.9GW) היא קטנה מאשר הכמות שהממשלה אישרה ותכננה. גם ככה יש בגרמניה "כושר ייצור" (תיאורטי, נומינאלי) של 38.2 GW של אנרגיה סולארית. זה רבה מאד, הרבה  יותר ממחצית צריכת השיא שהיא בערך 70 GW.

הצרה היא, שכמובן, לוחות השמש מייצרים מעט מאד חשמל. הייצור הממוצע שלהם, בפועל, בגרמניה, היה פחות מ 10% מהכושר הנומינאלי (כושר מותקן, תיאורטי). זה אומר שהלוחות מייצרים חשמל רק 10% מהזמן. בימים בהירים הם מייצרים בין השעות 10 בבוקר ל 4-5 אחה"צ, אבל אם עובר ענן בשמים  הם לא מייצרים.

בס"ה השמש הפיקה כ 5.6% מכול החשמל שייוצר בגרמניה, כלומר – לא חשוב כמה לוחות סולאריים אתה מתקין, כ 80-85% מהחשמל בא מתחנות כוח פחמיות וגזיות (השאר, בא קצת מהרוח). התקנה נוספת של לוחות שמש לא תשנה עובדה בסיסית זו, והיא לכן, חסרת תועלת לחלוטין. נראה שגרמניה הבינה פחות או יותר את העובדה הזו, ולכן האטה מאד את התקנת הלוחות, על ידי הורדת שיעור התעריף המובטח. מיותר לציין שמתקיני הלוחות אינם מחפשים רווחים מייצור חשמל, אלא רק מהסובסידיה הגבוהה בצורת תעריף מובטח ל 20 שנה.

ובנוסף, התועלת מהחשמל של השמש הוא עוד הרבה יותר קטן מהכמות החשמל הקטנה שהם מייצרים. הסיבה היא שלא ניתן לכבות תחנות כוח פחמיות או גזיות ב 10 בבוקר (כאשר השמש זורחת) ולהדליקן מחדש ב 5 אחה"צ, כאשר השמש שוקעת. תחנות הכוח הפחמיות פועלות כול היום, ושורפות פחם, בין אם יש שמש ובין אם אין (בגלל עננים), במשך. מאחר והחשמל דרוש בשעות הערב, שורפות תחנות הכוח הפחמיות פחם במשך כול היום, כדי שיוכלו להיכנס ולייצר חשמל בערב. בכך נמנע החיסכון המקווה בפליטות פד"ח. ואכן – אין ירידה בפליטות הפד"ח בגרמניה בשנים האחרונות למרות הכמות האדירה של לוחות שמש ותחנות הרוח שהותקנו.

מה שלא עובד לא עובד והאידיאולוגיה הירוקה והתקוות האוטופיות לא יכולות להתגשם, כול בזבוז הכסף האדיר הוא לריק.


יעקב

אין תגובות: