20 באפריל 2010

סימן המינוס החסר


בפוסט קודם כתבנו על טעות שעשה GISS – בדיווח הטמפרטורות לחודש מרץ, בפינלנד. הם תיקנו את הטעות אחרי יומיים, ומציינים שמקור הטעות הוא ב NOAA (השרות המטאורולוגי האמריקאי) – המספק את הטמפרטורות הגולמיות – הנתונים שעליהם עושה GISS כול מיני התאמות והומוגניזציות לפני שמפרסם את הגרפים שלו.
NOAA הודיעה שהטעות נבעה משגיאה בחלק הנתונים בהם נשמט סימן ה מינוס, כלומר – לדוגמה – הם רשמו טמפרטורה של 5 מעלות במקום -5  .

אנטוני וואטס בדק את הנושא לעומק, ואומר שהבעיה היא עמוקה ושיטתית. השמטת סימן המינוס בקריאות הטמפרטורה זה לא דבר מקרי ובודד, זה נובע משיטת המדידה והדיווח, וזו תופעה נפוצה למדי ויש חשש שהיא השפיעה במידה ניכרת על הטמפרטורות העולמיות המתפרסמות דרך שיגרה.

זה מתחיל מכך שהתעופה התפתחה מאד במאה ה 20, בה נבנו רבבות שדות תעופה. בכול שדה תעופה חייבת להיות תחנת מדידה מטאורולוגית שמדווחת מדי שעה את נתוני מזג האוויר עבור המטוסים והטייסים. עם הזמן החלו להשתמש בנתונים אלה, שקיימים במילא, גם עבור השרות המטאורולוגי, ובמקביל – סגרו את התחנות המטאורולוגיות שהיו קיימות מקודם (לפני התפתחות התעופה), מטעמי חסכון.
התחנות בשדות תעופה מדווחות קריאות מדי שעה, בפורמט סטנדרטי, מקוצר, המקובל בתעופה. בפורמט זה יש רצף של מספרים. בעבר היו מדווחים טמפרטורות מתחת לאפס עם סימן מינוס (-). בשנות ה 1990 שינו את הפורמט וכעת, כדי לדווח על מינוס שמים את האות M לפני המספר.
וואטס בדק ומצא שאם שמים בטעות את סימן המינוס (-) במקום האות M – תוכנות המחשב אינן מזהות את הסימן ומתייחסות אל המספר כחיובי.

הוא בדק בצורה מדגמית את המדידות מדי שעה ומצא במספר מקומות שאכן יש בלבול, והמינוס דווח כפלוס. למשל – ראו את הגרף הבא:
MirnvyRussia


פה רואים בבירור שבשלוש נקודות דיווח (שלוש שעות) שמו טמפרטורות חיוביות במקום שצריך להיות שליליות.
לא נהוג לצייר גרפים יומיים (בהם הייתה מתגלה הטעות), אלא לוקחים באופן אוטומטי את הקריאות של כול שעה ומחשבים מהן ממוצע יומי, ואח"כ – מכול הימים ממוצע חודשי, וכך הלאה, כך שהדיווח השגוי הולך לאיבוד בתוך ים הנתונים, אבל הוא בהחלט משפיע על הממוצעים המדווחים.
איש אינו יודע עד כמה התופעה של השמטה בטעות של המינוס נפוצה ומה השפעתה הכוללת על הממוצעים המתפרסמים. אבל התופעה בהחלט קיימת, וואטס מצא דוגמאות רבות לכך תוך חיפוש מקרי, קצר ושטחי.
ייתכן, אם כן, שלפחות חלק מהעלייה המדווחת של 0.6 מעלות במאה השנים האחרונות נבעה מהשגיאה הסיסטמית והנפוצה הזאת.

הדבר מצטרף להערכה של ד"ר ניר שביב שכמחצית מהעלייה המדווחת בטמפרטורה נובעת משינויים בפעילות השמש, ולהערכה של ד"ר רוי ספנסר ואחרים שלפחות מחצית מהעלייה המדווחת נובעת מאי החום האורבני.
לסיכום: מחצית העלייה מפעילות השמש, מחציתה מהאי האורבני, ומחציתה מהשמטת המינוסים, מה ההשפעה של עליית ריכוז הפד"ח?  לא ברור.
יעקב

אין תגובות: