26 באפריל 2010

אונ' מזרח אנגליה עוסקת בכס"ת, לא במדעאונ' מזרח אנגליה מינתה ועדה שתחקור אם היה משהו בלתי תקין בפרסומים המדעיים שלהם הנוגעים ושיחזור טמפרטורות העבר. היא מנסה לתת מענה לטענות, שהתחזקו עם גילוי מסמכי קליימטגייט, שאיכות מחקריהם ירודה, שהם לא מנוהלים על פי שיטות מדעיות תקינות וגלויות, ולכן המסקנות לא תקפות.

הוועדה שהיא מינתה לחקור נושא זה, בראשות הלורד אוקסבורג, הגישה את מסקנותיה, בדו"ח בן עמוד וחצי.
מקריאת הדו"ח מתברר שאונ' מזרח אנגליה לא ממש ניסתה לבדוק האם חלק מהחוקרים שעבדו אצלה ( ב CRU ) נהגו באופן לא תקין – בשיטות לא מדעיות. האמת המדעית לא מעניינת אותה. כול מה שמעניין את האוניברסיטה זה כיסוי תחת – דו"ח שינקה אותם מאשמה ויטהר את שמם.

הדו"ח הוא קצר ושטחי, יש בו אמירות סתמיות ("לא מצאנו כול פגם") ללא הנמקות והסתמכות על עובדות. הדו"ח אומר שהם בדקו 11 מחקרים – אבל בחירת המחקרים הייתה שרירותית – הם נמנעו מלבדוק מחקרים שנויים במחלוקת. הם לא בדקו לעומק, הם לא קראו את חומר הביקורת שפורסם, הם לא התייחסו למקרים לגופו של עניין, לא ראיינו את המבקרים. בעברית פשוטה: צחוק מהעבודה. מטרת הדוח הייתה לטייח ולא לשפר את הרמה המדעית של המחקרים באוניברסיטה. זהו דו"ח לפי מתכונת של ועדה פוליטית לכיסוי תחת, ולא וועדה מדעית לחשיפת האמת.

המדע מקולקל.
אם מוסד אקדמי עוסק בכיסוי תחת במקום במחקר מדעי – המדע מקולקל.

והשערורייה לא מסתיימת כאן.
מסתבר שאותו לורד אוקסבורג המכובד הוא יו"ר של חברה שעוסקת בהתקנת תחנות רוח (Falck Renewables), הקוצרות סובסידיות ממשלתיות. כלומר: הוא אינטרסנט, מבחינה כלכלית, להפיץ את ההפחדות האקלימיות המפוקפקות שאונ' מזרח אנגליה מפיצה במסווה של מחקרים אקלימיים.
לא רק זה.  העסק של אנרגיה "ירוקה" שהוא בעצם עסק של חליבת סובסידיות ממשלתיות, הופך לכר נרחב לשחיתות. חברת האם של החברה של לורד אוקסבורג, באיטליה (  (The Falck Group, וחברת בת אחרת שלה בספרד, קשורים לחקירות שחיתות, ואנשים רבים מחברות אלה נאסרו בספרד ואיטליה.

Lord Oxburgh is well known for his dedicated work as a public advocate in both academia and the business world in addressing the need to reduce carbon dioxide emissions and develop alternative energy sources.
He is honorary president of the Carbon Capture and Storage Association,[9]chairman of Falck Renewables, a wind energy firm,[10] an advisor to Climate Change Capital. He was chairman of D1 Oils, plc, a biodiesel producer, in 2007, and a director of GLOBE, the Global Legislators Organisation for a Balanced Environment.[11]

אוקסבורג הוא פעיל וותיק למען הפחתת פליטות פד"ח ואנרגיה אלטרנטיבית. הוא פעיל במישור האינטלקטואלי-אקטיביסטי, אך גם פעיל במובן של שותף בחברות כלכליות, למטרות רווח.   כלומר – הוא לא זקוק למחקרים, דעתו בנידון נחרצת. אכן בחירה טובה של מבקר...
קיראו ראיון עם ג'ודי קורי, בו היא מדברת גם על וועדת אוקסבורג.

השערורייה גדולה, גילוי רודף גילוי. כמו שנוהגים לאמור "חוקרי" האקלים: המצב גרוע ממה שחשבנו...
יעקב

תגובה 1:

איל אמר/ה...

לא שמתי לב שכבר דיברת על הלורד הנכבד.
אגב, לכל מי שטוען בכל פעם "זה יכול לקרות רק בישראל" בכל מיני הקשרים שליליים, הנה העובדה שהמצב אצלנו לא גרוע יותר מהמדינות המפותחות ביותר, אולי אפילו טוב יותר.