13 בנובמבר 2022

קשה לקחת אחריות על התחזית

פרופ' מיכה קליין

בפרסום חדש של NOAA הם מציגים את גרף העלייה בפני הים ב-140 השנים האחרונות.


Seasonal (3-month) sea level estimates from Church and White (2011) (light blue line) and University of Hawaii Fast Delivery sea level data (dark blue). The values are shown as change in sea level in millimeters compared to the 1993-2008 average. NOAA Climate.gov image based on analysis and data from Philip Thompson,

 

הגרף מראה עלייה של כ-230 מ"מ בתקופה של 140 שנה. חשבון של כתה א' מראה עלייה של 1.6 מ"מ/שנה.

אף על פי כן בכל תחזיות העתיד הם לוקחים בחשבון עלייה הרבה יותר גדולה. בין שאר הגורמים עקב תצפיות הלווינים שמחושבים להראות עלייה של 3.4 מ"מ/שנה.( כפול מהנמדד)

במצב זה איך נותנים תחזית לעתיד ?

מהמרים על כל האפשרויות ואז תמיד נהיה צודקים , אלא עם כן מפלס הים ירד ואז כבר לא נהיה בין החיים.

מצורף גרף התחזית, בין הערך הנמוך לגבוה יש הבדל של פי 7 (700%),(רגל אחד לעומת 7 רגל)

 האם זה מדע?


Observed sea level from 2000-2018, with future sea level through 2100 for six future pathways (colored lines) The pathways differ based on future rates of greenhouse gas emissions and global warming and differences in the plausible rates of glacier and ice sheet loss. NOAA Climate.gov graph, adapted from Sweet et al., 2022.

מקור הגרפים:

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level

Climate Change: Global Sea Level

BY REBECCA LINDSEY REVIEWED BY RICK LUMPKIN, GREG JOHNSON,PHILLIP THOMPSON,AND WILLIAM SWEET

PUBLISHED APRIL 19, 2022

  

אין תגובות: