4 בספטמבר 2016

עדכון טמפרטורות לחודש אוגוסט


הנה עדכון מדידת הטמפרטורות לחודש אוגוסט לפי נתוני הלוויין כפי שחושבו על ידי UAH. האנומליה (סטייה מהממוצע) של טמפרטורות חודש אוגוסט הייתה 0.44+ מעלות, טיפה יותר מאשר הסטייה של 0.39+ שנרשמה בחודש הקודם (יולי השנה). 
בזה נקטעה מגמת הירידה של הטמפרטורות מאז השיא של חודש פברואר השנה, שהיה שיא של מחזור אל ניניו. אחרי סיום אל ניניו הייתה צפויה ירידה בממוצעים, והיא אכן התרחשה, עד חודש יוני, אבל יולי ואוגוסט קטעו ירידה זו והראו עלייה קלה לעומת החודשים הקודמים.
חודש אוגוסט השנה היה השני במידות החום מאז החלו מדידות הלוויין ב 1979, והטמפרטורות ינואר אוגוסט היו גם כן במקום שני (אחרי 1998).   
כעת אכן נראה שהשנה הזו (2016) הולכת להיות חמה כמו שנת השיא הקודמת ב 1998, ואולי אפילו קצת יותר. זה תלוי בטמפרטורות של 4 החודשים הבאים.

יעקב

אין תגובות: