10 באפריל 2017

טמפרטורות מרץ: התקררות.

עם פרסום טמפרטורות חודש מרץ מסתבר שהעלייה שהייתה במשך השנים 2015-16 שנגרמה בגלל תופעת הניניו, שכחה והטמפרטורות חזרו לרמה ה"נורמלית" שלפני הניניו.האנומליה (סטייה מהממוצע הרב שנתי) בחודש מרץ (לפי מדידות הלוויינים של UAH) הייתה 0.19 מעלות, ירידה ניכרת מהערך של 0.35 מעלות שהיה בפברואר.
יעקב

2 תגובות:

אשר פט אמר/ה...

יעקב, זה פשוט מגוחך. ההבדל בין 0.35 ו-0.19 מסתכם בפחות מ 1/20 של האחוז, כלומר חצי אלפית!

אין שום משמעות מעשית למדידות אלו, אלא אם כן היו ניצפים שינויים הגדולים בכמה סידרי גודל!

זה גם החולשה של טעוני החממיסטים הטוענים שאפשר לדעת את מידות החום הממוצעות בכדור הארץ לפני 150 שנה כשהיו מדי חום בודדים ודיוקם אינו יכול להחשב כאמין, ולטענתם, מידות החום כיום גבוהות בכשליש האחוז! הטענה שאפשר להשוות זה לזה היא הזויה.

ראה כאן את חתן הנובל IVAR GIAVER מסביר נקודה זו. וזה לא טיעון ש"זה הכי טוב שיש לנו"... הרי ניתן לימצוא "מומחה הכי טוב לההנחית אדםם על כוכב אלפא צנטאורי" אבל האם זה שהמומחה הוא הכי טוב נותן לעניין משמעות מעשית כלשהי?

יעקב אמר/ה...

זה לא שמדדו טמפרטורה אחת ואחר כך שנייה והיה הבדל בין 0.19 ל 0.35.
מדדו אלפי טמפרטורות, ועשו חישוב ממוצע בשיטה זו או אחרת (שיטה זהה בשני המקרים), וזה ההבדל בין התוצאות הממוצעות.
למשל: אם אתה מודד 10 מדידות (נניח) ו 8 לא השתנו (מפעם ראשונה לשנייה), אבל בשתיים המדידה הייתה מעלה אחת פחות (כמות משמעותית) אז, בממוצע, הירידה הייתה 0.2 מעלות (כמות שקשה למדוד). ההבדל בממוצע הוא נמוך אבל הוא נובע מהבדל יותר גדול (שניתן למדידה) בין הקריאות הבודדות.
קשה באמת להשוות טמפרטורות שנמדדו לפני 150 שנה, במכשירים אחרים ושיטות אחרות. אבל ניתן להשוות טמפרטורות שנמדדו בפברואר, לעומת מרץ, שנמדדו באותם מכשירים, וחושבו באותן השיטות.