22 במאי 2023

מה קרה בעולם כאשר הטמפרטורה היתה גבוהה?


פרופ' מיכה קליין

בימינו, רבים טוענים כי אנחנו הולכים לקראת "שואה ביולוגית" שתביא להכחדה של מינים רבים.חוקרים רבים טוענים כי הצעידה לקראת "השואה הביולוגית" היא תוצר של מעשה האדם .

כדי לבחון את הקשר שבין מגוון המינים ותפוצתם והשינויים בטמפרטורה ניתן לעבור על הגאולוגיה ההיסטורית של כדור הארץ, למצוא תקופה בה היו טמפרטורות הרבה יותר גבוהות ולבחון מה התרחש אז בעולם החי והצומח.

לפני כ-50 מליון שנה בתקופת האאוקן טמפרטורת כדור הארץ היתה הרבה יותר גבוהה מאשר בימינו.

איור 1. מציג את שיחזור הרצועות האקלמיות בזמן האאוקן לעומת החגירה האקלימית בימינו.


מקור האיור:

Javier Vinós 2022 Climate of the Past, Present and Future

ניתן לראות כי הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ לפני 52 מליון שנה היתה,לפי שיחזור זה, 23.8 מעלות צלסיוס לעומת טמפרטורה של 14.4 הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ כיום.

ניתן לראות כי הרצעות האקלמיות של האזור הפרי גלציאלי והאזור הגלציאלי כמעט ולא קיימים באאוקן, לעומת התקופה הנוכחית בה רצועות אלה מופיעות הן בחצי הכדור הצפוני והן בחצי הכדור הדרומי.

החלק הימני של האיור מציג את מפל הטמפרטורות מקוטב לקוטב בזמן האאוקן (קו אדום) לבין ימינו (קו כחול) . ניתן לראות כי ההבדל בקו המשווה היה קטן רק מעלות בודדות ולעומת זאת בקטבים יש הפרש של עשרות מעלות ובקוטב הצפוני הטמפרטורה לא מגיעה לנקודת הקפאון.בקוטב הדרומי ייתכן ושרר אקלים פרי גלציאלי.

הפשרה זו של כלל קרחוני העולם הביאה לעלייה גדולה בגובה פני הים, פני הים היו בעשרות,ואף ייתכן יותר מ-100 מטר יותר גבוהים מאשר כיום.

הסבר חלקי לשינויי זה בטמפרטורה הוא קשור במיקומן של היבשות . הפנגאה החלה להתפצל קודם לאאוקן ובזמן האאוקן עדיין אין "נגיעה" גיאוגרפית בין דרום אמריקה וצפון אמריקה,אין קשר בין אירופה לאפריקה ואין קשר בין הודו לאסיה , ראה באיור 1 בתרשים היבשות. עקב מפער זה בין היבשות מעבר חום בכיוון מערב מזרח היה "פתוח" לעומת זאת לאחר מפגש היבשות זו בזו , כפי שמוצג במפה התחתונהמעברי חום מזרח מערב משובשים .

ומה קורה לחי ולצומח?

השם Eocene נגזר מהמילה מהיוונית eos, עבור "שחר", המתייחס להופעה וגיוון של קבוצות מודרניות רבות של אורגניזמים, במיוחד יונקים ורכיכות.

בתקופת האיאוקן, יערות ממוזגים וסובטרופיים היו נפוצים, בעוד ששטחי העשב היו בהיקף מוגבל. לדוגמה, יערות האיאוקן של אורגון (בקו רוחב 45-40 צפון)היו מורכבים מעצים וצמחים דומים או זהים לאלה שנמצאים כיום במרכז ודרום אמריקה.
מאובנים של צמחים ובעלי חיים מגיל האאוקן בישראל מעידים כי באזור הים התיכון שרר אקלים טרופי.
 
אז אולי התחממות גלובלית איננה הדרך ל"שואה ביולוגית". 

 

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

מה שקורה לכל העולם בסדר-גודל של מיליוני שנים (שכולל היווצרות מינים והכחדות מינים, רחוק מלהיות "הסתגלות למצב")הוא דבר אחד. אבל, הוא לא בהכרח רלוונטי למה שיכול לקרות בסדר-גודל של עשרות שנים לתרבות טכנולוגית שמותאמת מבחינות רבות לאקלים ספציפי(על גיוונו ושגיונותיו, אבל גם לאלה יש תחום מוכר יחסית) אם האקלים הזה ישתנה. מה שקורה במשך מליוני שנים גם לא בהכרח רלוונטי למה שיקרה למערכות האקולוגיות שישנן כרגע, בטווח של עשרות שנים אם האקלים ישתנה