29 ביוני 2009

מיתוס או תרמית ?

אני רוצה להתייחס למשפט מהקטע שצוטט בפוסט הקודם:

Claims that CO2 causes climate change are a myth

תרגום: "טענות שדתפ"ח גורם לשינויי אקלים הם מיתוס."

האם זה נכון ?

למען הסדר הטוב, והדיוק המדעי, התשובה היא לא. במשפט הזה יש הגזמה.

הדתפ"ח הוא אכן גז חממה, והוא גורם להתחממות כדור הארץ. השאלה היא לא "האם" אלא ב"כמה". (ראו גם "הגנה על אפקט החממה").

חישובים תיאורטיים, על פי חוקי הפיסיקה, המתייחסים לדתפ"ח בלבד (ללא גורמים נוספים של האקלים) מראים שהעלייה הצפויה בריכוזו עלולה לגרום להתחממות של כ 1 עד 1.5 מעלה עד 2100.

ההתחממות הזו עשויה גם לא להתממש – כלומר – ההשפעה המחממת של הדתפ"ח עשויה להיבלע בין שינויים אחרים (למשל שינויים בפעילות השמש) ולא להיות מורגשת.

(מעבר לשנת 2100 אין טעם לחשוב, כי זה לא יהיה רלוונטי: בשנת 2100 העולם יראה שונה לחלוטין ממה שהוא היום, לפחות כשינוי שהתרחש בין 1900 ל 2000, אבל כנראה הרבה יותר. אנו לא מסוגלים אפילו לדמיין מה יהיה אז).

מה שאין לו ביסוס – זו הטענה על אסון אקלימי שעומד להתרחש.

עלייה של 1-2 מעלות במאה השנים הבאות אינה בגדר אסון, וגם לא עלייה נוספת בשיעור דומה במאות השנים שלאחר נכן.

נושא מפתח הוא הפידבקים. ייתכן וקיימים פידבקים (feedbacks – היזון חוזר) שמגבירים את ההתחממות, וייתכן שיש כאלה המחלישים את ההתחממות. החממיסטים טוענים במפגיע שהפידבקים קיימים, והם חיוביים (מגבירי התחממות) וחזקים. לכך אין ביסוס מדעי, הטענה מבוססת רק על מודלי אקלים ממוחשבים, אשר אינם אמינים מספיק כדי להוות הוכחה מדעית. למעשה הם אינם אמינים כלל. מדענים אחרים משערים שהפידבקים שליליים (מחלישים את ההתחממות) – ומבססים את טענותיהם על חישובים שונים. מה שאנו יודעים בבירור הוא שבעבר (הרחוק, הגיאולוגי) שררו על פני כדור הארץ טמפרטורות גבוהות בכ 10-12 מעלות מהיום, ולא התרחש תהליך שרשרת שהביא לשריפת כדור הארץ, אלא להיפך – כדור הארץ חזר והתקרר, ואף נכנס לתקופות קרח.

קיים פחד שמערכת האקלים נמצאת במצב שיווי משקל שברירי, והדתפ"ח עלול להוציא אותה משיווי המשקל ולגרום לתרחישים הרי אסון בלתי ניתנים לחיזוי – קרי הידרדרות למצב של "כוכב" (וונוס) – כלומר שריפה והכחדה של כל חי. מדענים חממיסטים מזכירים את וונוס לעתים קרובות. אבל זהו פחד – זה לא מדע.

חוק "האנרגיה והאקלים" שהתקבל בבית הנבחרים האמריקאי, ופרוטקול קיוטו לפניו, התקבלו בשל הפחד הזה. זה לא בסיס רציונאלי לבסס עליו חוקים מרחיקי לכת. (על החוק עוד נפרט בנפרד).

אבל: בבואנו להתריע נגד החוקים האלה, אנו לא צריכים להיתפס לגוזמות בכיוון הנגדי ולנסות להכחיש מכל וכל שהדתפ"ח הוא גז חממה. מספיק להצביע על החולשות האמיתיות של השערת ההתחממות.

יעקב


אין תגובות: