17 בפברואר 2012

הבלתי נמנע: אנרגיה גרעינית

למרות כל התעמולה ששטפה את העולם בעקבות האסון בפוקושימה נראה שלא ניתן להתחמק מן הצורך באנרגיה. היום מפרסמת הטלוויזיה הבריטית הודעה על חתימת הסכם היסטורי בין צרפת לברטניה לשיתוף פעולה בבניית תחנות כוח גרעיניות באי הבריטי, ההסכם עטוף (כנראה בנסיון להתחמק מנחת זרועם של הירוקים) במונחים של שיתוף פעולה בטחוני אך ביסודו נמצאת ההתמודדות עם אספקת אנרגיה. בסופו של כנראה שהאנושות צפעל באופן רציונלי בנושא - אך כפי שאמר צ'רציל פעם ביחס לאמריקאים: 
"אפשר לסמוך עליהם שיעשו את הדבר הנכון, אך רק לאחר שימצו את כל האפשרויות האחרות...."

אין תגובות: