8 במאי 2022

ועוד קצת על אנטרקטיקה


פרופ' מיכה קליין 

ניתוח שינויי האקלים באזור האנטארקטי מאופיין במידע מוגבל, בשל אורכם הקצר ומיעוטם של תצפיות אקלים ישירות, ושונות אקלים גדולה בין השנים. במסגרת קבוצת העבודה PAGES Antarctica2k, נבנה מסד נתונים גדול המתבסס על רשומות איזוטופים יציבים במי ליבת קרח מאנטרקטיקה, שנלמדו  מ-112 קידוחים, כמובן שנתונים אלה הם נתוני פרוקסי. המידע חולק לשבעה אזורים שונים מבחינה אקלימית, המכסים את כל יבשת אנטרקטיקה. 

השחזורים מראים כי קיימת מגמת התקררות משמעותית מ-0 עד 1900 לספירה בכל אזורי אנטארקטיקה, למעט אזור חוף וילקס (בדרום מזרח היבשת, אוסטרליה טוענת לבעלות על חלק זה) וחוף ים וודל (גוף המים ממזרח לחצי האי, בצפון מערב היבשת).

בתוך מגמת התקררות ארוכת טווח זו מ-0 עד 1900 לספירה, אנו מוצאים שהתקופה החמה ביותר מתרחשת בין 300 ל-1000 לספירה, והתקופה הקרה ביותר מתרחשת בין 1200 ל-1900 לספירה. מאז שנת 1900 לספירה נראית מגמת התחממות  אך הטמפרטורות עדיין לא קרובות לטמפרטורות התקופה החמה לפני כ-1500 שנה. 


איור 1. מגמת השינוי בטמפרטורה , הגרף העליון במזרח היבשת, הגרף התיכון במערב היבשת והגרף התחתון לכלל היבשת. בכולם ניכרת ירידה בטמפרטורה ב- 2000  השנים האחרונות.

כאשר אנו עוברים לתקופות זמן קצרות יותר (עשרות שנים) והמקור לנתונים הוא נתוני אמת מדודים, מתקבלת תוצאה שאינה בהתאמה עם המחקר שצוטט על עלייה בטמפרטורות מאז 1900.  
מכון המחקר הבריטי לחקר אנטרקטיקה פרסם גרף המציג את הטמפרטורה בתחנת  אמודסן-סקוט    הנמצא בקוטב הדרומי לחודשים אפריל- ספטמבר, לשנים 1957-2021 איור 2. הגרף לא מראה מגמה של עליה בטמפרטורה ב-63 השנים האחרונות. 
 


איור 2. הטמפרטורה בחודשים אפריל-ספטמבר בתחנת האקלים שבקוטב הדרומי. 
עבודה נוספת מדדה את השתנות הטמפרטורה באטמוספירה הנמוכה באזור הקוטב הדרומי. מעקב זה נערך על ידי במדידות לווינים, איור 3. גם נתונים אלה לא מראים כל עלייה בטמפרטורת האטמוספירה שמעל יבשת אנטרקטיקה. הנתון האחרון לשנת 2014, תקופת המדידה 1980-2014. 

 
ולכן אנא, התייחסו בזהירות רבה לכל המתפרסם על הסכנה המתקרבת מהפשרת אנטרקטיקה. 

Stenni, B., Curran, M. A. J., Abram, N. J., Orsi, A., Goursaud, S., Masson-Delmotte, V., Neukom, R., Goosse, H., Divine, D., van Ommen, T., Steig, E. J., Dixon, D. A., Thomas, E. R., Bertler, N. A. N., Isaksson, E., Ekaykin, A., Werner, M., and Frezzotti, M.: Antarctic climate variability on regional and continental scales over the last 2000 years, Clim. Past, 13, 1609–1634, https://doi.org/10.5194/cp-13-1609-2017, 2017.

אין תגובות: