22 במאי 2022

מדידות השינוי בגובה פני הים בחופי אנטרקטיקה

פרופ' מיכה קליין

במספר פוסטים שכתבתי בשנתיים האחרונות התייחסתי לטמפרטורות שנמדדו באנטרקטיקה וכן למאזני הקרח של היבשת.

בפוסט זה אוסיף "לבנק המידע" את המדידות של השינויים בגובה פני הים שנמדדו בחופי אנטרקטיקה.

מדידות אלה, ובעיקר הניתוח של התוצאות, קשה ביותר שכן אין לנו כמעט מידע על תנועות יבשה של היבשת. כמו כן עדיין אין הבנה מלאה של מהלך זרמי הים מסביב ליבשת.

בספרות העולמית מצויין כי קימות 17 תחנות מדי גאות ביבשת, חלק גדול יחסית בחצי האי האנטרקטי.

בנתוני הPSMSL מוזכרות התחנות אך עיבוד גרפי יש רק לחלק מהתחנות .

אני מציג כאן ארבע תחנות שלהן יש הצגה גרפית של השינוי בגובה פני הים .

ראה מפה איור 1.


איור 1.מפת מיקום מדי הגאות בחופי אנטרקטיקה. התחנות שמוצגות בפוסט זה הן : casey  במזרח אנטרקטיקה, תחנה אוסטרלית,  cape-roberts תחנה ניו-זילנדית, לידה תחנת scott  ( לא מסומנת במפה) ותחנות האיים הארגנטיניים בראש חצי האי מופיעים במפה המוגדלת של חצי האי.

איור 2.גובה פני ים בתחנת סקוט באנטרקטיקה. (2001-2017)

 

איור 3.גובה פני ים בתחנת כף רוברטס באנטרקטיקה.(1991-2009)

 

איור 4.גובה פני ים בתחנת casey  באנטרקטיקה.(.1996-2009 )

 

איור 5. גובה פני ים בתחנות האיים הארגנטיניים, בחצי האי האנטרקטי.( 1958-2019)

המוצג בתחנות איננו מכסה את אותו משך זמן אך המגמה היא מדידות התקפות לשנים האחרונות, בתחנת האיים הארגנטיניים המשך ארוך יותר

ניתן לראות בבירור כי אין מגמה של עלייה בגובה פני הים בחופי אנטרקטיקה. בתחנת האיים הארגנטיניים ניתן לראות ירידה משנת 1965 עד 1975 ואז שינוי מגמה ועלייה עד שנת 1990 ומאז גובה פני ים יציב.

ושוב פנייה למקבלי החלטות אנא בססו את ההחלטות שאתם מקבלי על נתוני השטח. 

אין תגובות: