17 ביולי 2022

שיעור בהיסטוריה אקלימית


כל אמצעי התקשורת מדווחים לנו השכם והערב כי גלי החום הצפויים לנו, כמו גם השיטפונות הגדולים הצפויים לנו, הם תוצר של ההתחממות הגלובלית המביאה למצבי קיצון רבים יותר.
הרישום הכמותי של טמפרטורות ושל אירועי שיטפונות גדולים מופיע בספרות העולמית רק מלפני כ- 200 שנה, טרמומטרים, מדי ספיקה, מדי גאות וכדומה, עדיין לא היו קיימים אז. 
אף על פי כן האקלים של תקופות קדומות יותר מוכר לנו מנתוני פרוקסי, טבעות עצים, קידוחי קרח וכדומה וכן מתיאורים מילוליים של מצבי קיצון. תיאורים אלה  פורסמו בעיתונות העולמית כבר לפני שנים רבות בטרם נולד "הרעיון" של התחממות גלובלית עקב פעילות האדם הפולטת פחמן דו חמצני. 

פרופ' מיכה קליין.

אין תגובות: