14 ביולי 2022

איך "יוצרים" התחממות גלובלית

פרופ' מיכה קליין

ב.- 10.7.2022 פורסמה בארה"ב (בערוצי NPR) כתבה המתארת את העלייה בגלי החום בארה"ב:

איור 1.מספר גלי החום לשנה בעשורים .1960-2010 (מקור)

נכתב כי שינוי האקלים מביא לכך שכל גל חום קשה יותר, וכן כי מספר גלי החום בכל עשור מאז שנות ה- 60 גדל. בעשור שנות ה-60 היו שני גלי חום בשנה ואילו בעשור 2010 היו 6 גלי חום כל שנה.

לכאורה הנתונים משכנעים כי אנו בתקופה בה ישנה התחממות גלובלית.

אך נשאלת השאלה מדוע הכותבים מתחילים את הגרף בשנות ה-60 הרי בארה"ב קימות מדידות הרבה יותר ארוכות?

חיפוש בבנק הנתונים האמריקאי "מגלה" גרף המציג את מספר הימים החמים ברצף מאז שנת 1900 עיון בגרף מראה כי בשנות ה-30 היו הרבה ימים חמים ברצף, אחר כך ירידה עד שנות ה-60 ומאז שוב עלייה אך עדיין לא הגיעו לרישום של שנות ה-30.

כמובן כאשר חותכים את הגרף בשנות ה-60 ומציגים רק את 6 העשורים האחרונים ניתן לדבר על התחממות.

ברור לכל כי יש כאן הונאה מניפולטיבית בנתונים.

 איור 2. מספר ימי חום רציפים בשנים 1900-2020. (גרף עליון) עוצמת גל החום (גרף תחתון).

באופן דומה מביאים גם את השטח השרוף בארה"ב כעדות להתחממות גלובלית .

הגרף המצורף מציג את השטח השרוף כל שנה בארה"ב (בא
קרים) . הגרף מציג עלייה מכ-3 מיליון אקר שרוף בשנה בשנות ה-90 לכמעט 8 מיליון אקר שרוף לשנה ב-2020:

איור 3. השטח השרוף בארה"ב בשנים 1980-2020. (מקור)

לכאורה הנתונים משכנעים כי אנו בתקופה בה ישנה התחממות גלובלית ולכן השטח השרוף השנתי הולך ועולה.

אך נשאלת השאלה מדוע הכותבים מתחילים את הגרף בשנות ה-80 הרי בארה"ב קימות מדידות הרבה יותר ארוכות?


שוב חיפוש קל בבנק הנתונים האמריקאי "מגלה"  את השינוי בשטח השרוף בארה"ב במאה השנים האחרונות . גרף זה מראה מגמה לגמרי שונה מזו המוצגת "בגרף שהוא מכוון מטרה".

בפרמטר זה התחילו את הגרף בשנות ה-80 כדי להעלים מידע ארוך יותר במספר סיפור שונה לחלוטין.

איור 4. השתנות השטח השרוף בארה"ב  בשנים 1926-2020. (ביורן לומבורג)

 

לקוראים, אני יודע שלעיתים אני חוזר על עצמי, אך חייבים לחזור ולהתריע על הצגת נתונים מגמתית ומניפולטיבית.

מדע צריך להיות מבוסס על נתוני אמת מלאים. 

אין תגובות: