27 ביוני 2022

הקטסטרופה המתקרבת שינוי האקלים – מקובלת על ידי כל המדענים.

פרופ' מיכה קליין

הכותרת המופיעה כאן נכתבת בכמעט כל כתבה העוסקת בסוגית שינוי האקלים ואחריות האדם לשינוי זה. הקורא שאינו עוסק בשאלה מעבר לעיון בעיתון מקבל זאת כדבר נכון. אין הוא מודע כי קיים זרם אחר במדע החולק , ברמות שונות, על הטענה "כל המדענים מסכימים"

באפריל 2022 פרסמה קבוצה גדולה של מדענים מנשר תחת הכותרת "אין כל סכנה אקלימית" - "There is no climate emergency"

הם כותבים:

1.מדע האקלים צריך להיות פחות פוליטי, ומדיניות האקלים צריכה להיות יותר מַדָעִית. מדענים צריכים להתייחס בגלוי לאי הוודאויות ולהגזמות בתחזיות שלהם לגבי ההתחממות הגלובלית. שפוליטיקאים צריכים לחשב

את העלויות האמתיות ואת היתרונות המדומים של צעדי המדיניות שלהם

2. גורמים טבעיים כמו גם אנתרופוגניים גורמים להתחממות. הרישום הגיאולוגי 
מגלה כי האקלים של כדור הארץ השתנה בכל הזמן שכוכב הלכת קיים, עם שלבים קרים 
וחמים טבעיים. עידן הקרח הקטן הסתיים רק בשנת 1850. לכן, אין זה מפתיע שאנו 
חווים כעת תקופה של התחממות.
3. ההתחממות הרבה יותר איטית מהצפוי. העולם התחמם פחות ממה שנחזה בדוחות ה-IPCC 
על הבסיס של גורם האדם. הפער בין תוצאות האמת שנמדדו  לבין תחזיות  המודלים, אומר 
שאנחנו רחוקים מלהבין את שינויי האקלים.
4. מדיניות האקלים מסתמכת על מודלים לא מספיק מדויקים. מודלים אלה מגזימים את השפעת
 גזי החממה, ומתעלמים מהתועלת שהעשרת co2   מביאה לצומח כדור הארץ. 
  

אין תגובות: