3 ביוני 2022

הסיפור על חגורת התירס והטמפרטורה.

פרופ' מיכה קליין  

מדענים רבים בעולם, המקדשים את אג'נדת שינוי האקלים, טוענים כי השינוי כבר משפיע על החקלאות. הם מביאים את אזור חגורת התירס בארה"ב כדוגמא לכך שגלי החום הביאו לירידה ביבולי התירס.

איור 1. תירס רגיש יותר מחיטה לשינוי אקלים, לכן חקלאים באזורים המועדים לסבול גלי חום לשקול אם להמשיך לגדל אותו. צילום: HarvestPlus, Flickr ( מקור זווית :2.5.2016)

גם ערוץ התקשורת העולמי חדשות-גוגל הביא אתמול ( 1.6.2022) ידיעה האומרת כי גידול התירס צפוי לקטון.

הידיעה מדווחת כי חגורת התירס במערב התיכון תהיה בלתי ראויה לגידול תירס לקראת שנת 2100.

ומה באמת קורה לתנובת התירס בארה"ב. בין השנים 1961-2018  גדל היבול ליחידת שטח פי שלש, איור 2.

איור 2. השינוי בתנובה התירס , טון להקטר, בשנים 1961-2018, עלייה ביבול פי שלש.

בניגוד למשתמע מהכתבה שהטמפרטורות ברצועת התירס עולות ומספר גלי החום עולה, איור 3 מציג את השתנות הטמפרטורה הממוצעת בתחנות המדינות הממוקמות ברצועת התירס. הטמפרטורה הייתה בשיא בשנות ה-30 של המאה הקודמת. כיום הטמפרטורה הממוצעת נמוכה בכ-2 מעלות פרהנייט מזו של שנות ה-30 במאה הקודמת.


איור 3. השתנות הטמפרטורה הממוצעת לשנים 1895-2021 בתחנות אקלים ברצועת התירס. מעלות פרהנייט.

אז למי להאמין האם יכול להיות כי מאמרים שעברו "שיפוט" מדעי ידווחו על תוצאות שגויות?

ריצ'ארד הורטון עורך כתב העת היוקרתי לנצ'ט כותב:
"התיק נגד המדע הוא פשוט; חלק גדול מהספרות המדעית, אולי חצי, עשוי להיות פשוט לא נכון".


  

אין תגובות: