8 באוגוסט 2010

אנומליה בכיסוי הקרח בהמספירה הדרומית

  
Cryosphere 
Today  מציג מדידות רציפות דינמיות של לווינים ואומדנים מעודכנים של היקף כיסוי הקרח בקטבים. בימים חמים אלו בהם אנו מדווחים מידי יום בהפשרת קרחוני ענק ובהעלמות כיפות הקרח טוב להציץ בהיקף הכיסוי של ההמספירה הדרומית שאכן מראה נתונים חריגים... כיסוי הקרח לפי מדידה שבוצעה ב-8 באוגוסט צמח ב- 1.3 מיליון ק"מ רבועים ביחס לממוצע הרב שנתי שנמדד בין השנים 1979-2008. (התמונות מתחת דינמיות וכבר מייצגות מדידות חדשות כעת).

בגרף שלפניכם הקו בתכלת מייצג את המדידות האחרונות והקו הדק האפור מייצג את הממוצע הרב שנתי. לעיתים, הצמיחה הזאת מקזזת את הירידה בהיקף הקרח בהמיספרה הצפונית שהפכה כה פופולרית בשידורי החדשות. מי שמבקש להציג אומדן מדוייק ראוי לו שישקלל את שתי ההימספרות ויבחין גם בדינמיות הרבה של היקף הכיסוי הנמדד.


בפארפרזה אפשר לומר: אמור לי לאיזו המספירה אתה מתייחס ואומר לך מי אתה....
אין תגובות: