12 באוגוסט 2010

התאמות הטמפרטורות בנפאל


בדו"ח של ה IPCC נאמר שהטמפרטורות בהרי ההימאליה עולות בקצב גדול מאשר בשאר המקומות. וויליס אשנבך ניסה לבדוק זאת. מסתבר של GISS (הלוקחת נתוניה מה GHCN ) יש תחנה מטאורולוגית אחת ויחידה בנפאל (ארץ שלרגלי ההימאליה). התחנה נמצאת בשדה התעופה של הבירה, קטמנדו. מוזר... ארץ גדולה – תחנת מדידה בודדת...
אבל הנתונים של תחנה זו עוד יותר מעניינים. וויליס הוריד מאתר GISSאת הטמפרטורות כפי שמופיעות ב GHCN – טמפרטורות גולמיות כפי שנאספו מתחנת המדידה., וכן הוריד את הטמפרטורות ה"מתואמות" – אחרי שעברו תהליכי "השבחה" ו"עדכון" ב GISS . הנה התמונה:

הטמפרטורות הגולמיות (כפי שדווחו) מראות מגמה ברורה של ירידה דווקא, אבל אחרי ההשבחה וההתאמות התהפכה המגמה מקצה לקצה והפכה מגמה של התחממות ניכרת... ההתחממות, לפחות בתחנה זו, לא נגרמה על ידי ההתחממות הגלובאלית או גזי החממה, היא נגרמה על ידי שיטות החישוב של ה GISS. מעניין, לא ?
יעקב

אין תגובות: