12 במרץ 2017

כיסוי שלג גדול


כמות השלג שירדה בחורף האחרון בחצי הכדור הצפוני הייתה גבוהה מהממוצע, כפי שרואים בגרף למעלה. זו הייתה הכמות התשיעית בגובהה ב 50 השנים האחרונות. בכלל – רואים שיש מגמה קלה של עלייה בכמות השלגים.

זאת בניגוד לנבואה (על בסיס אידאולוגי) של מדען חממיסטי (דייויד וינר) שטען ששלג יהפוך לתופעה נדירה, לפחות בבריטניה.

יעקב

אין תגובות: