31 ביולי 2020

תנודות טבעיות


מחקר
חדש מפרסם את הממצאים
והמסקנות משני קידוחי קרחון שנעשו ב 2013. מדענים קודחים בקרחונים לעומק ומוציאים גלילי קרח מהקדח. הם בוחנים את השכבות של אבק וחומרים אחרים שמצטברים על הקרח כל שנה, לאורך זמן רב. לפי זה ניתן להסיק מה היו הטמפרטורות בעבר. הקידוח הזה, (Colle Gnifetti)  ) מעניין במיוחד מפני שהוא נמצא בלב אירופה, באלפים בגבול בין איטליה לשוויץ,  ולא בגרינלנד או אנטרקטיקה, כמו מרבית הקידוחים עד כה. הוא גם מעניין כי יש לו רזולוציה טובה, והוא מכיל מידע רציף של יותר מ 1200 שנה, משנת 800 בערך עד 2006.

ראשית בוחנים את ההתאמה בין נתוני הקרח לבין הטמפרטורות שנמדדו בפועל, ובאירופה יש לנו רישומים על מדידות של טרמומטרים עוד מהמאה ה 18, יותר מ 200 שנה. באנטרקטיקה וגרינלנד לא קיימות מדידות טרמומטרים אלא אולי מ 1950. בתמונה למטה רואים את ההתאמה בין נתוני הקרח (קו אדום) לבין ממוצע מדידות הטרמומטרים בחצי הכדור הצפוני (קו צהוב). ההתאמה מצויינת. מזה ניתן להסיק שהקשר בין נתוני הקרחון לטמפרטורות הוא טוב, ולכן מוצדק להניח שנתוני הקרחון מבטאים היטב את הטמפרטורות גם בתקופות קודמות (תקופות בהן לא קיימות מדידות טמרמומטרים).

ציור מס' 1: נתוני קרחון מול מדידות טרמומטרים.ציור 2: הנתונים שנמדדו בקדחי הקרח ברזולוציה של שנתיים (קו אדום) והחלקת הנתונים באמצעות ממוצעים של 15 שנה - קו צהוב.

מה ניתן ללמוד מנתונים אלה? שהטמפרטורות מעולם לא היו יציבות. תנודתיות ניכרת, כלפי מעלה ומטה היא המאפיין את הטמפרטורות לפחות ב 1200 השנים האחרונות. איננו יודעים מה גורם לתנודות אלה, איננו יודעים לחזות מה יהיו התנודות בעתיד. דבר אחד אפשר להגיד בביטחון מוחלט: התנודות הן טבעיות, הן לא נגרמו על ידי פד"ח שבני אדם פלטו, כי בתקופות אלה בני אדם עוד לא פלטו פד"ח בכמויות משמעותיות. למעשה - מקובל לחשוב שהפליטות של גזי חממה על ידי בני האדם היו זניחות לפני 1950, ובלי קשר לשאלה מה ההשפעה של פליטות הפד"ח כיום, לפני 1950 לא היו פליטות ולא הייתה שום השפעה, בוודאות.

העלייה הנוכחית בטמפרטורות, שהיא בשיעור של כ 0.1-0.2 מעלה לעשור (ממוצע 30 השנים האחרונות) אינה חריגה במאום מתנודות קודמות שהתרחשו מסיבות טבעיות. לא מתרחשת בימינו שום התחממות "חסרת תקדים". אדרבא - בתקופות קודמות היו התחממויות והתקררויות יותר מהירות וחזקות, מסיבות טבעיות לא ידועות.
רואים בגרף גם את התקופה החמה של ימי הביניים עם שני שיאים - אחד בערך בשנת 900 והשני בערך ב 1150 וגם את "תקופת הקרח הקטנה" - תקופה קרה, בין 1400 ל 1850 בערך (עם תנודות למעלה ולמטה באמצע), ואת ההתחממות הנמשכת מאז תום תקופת הקרח הקטנה.

סיכום: הטמפרטורות תמיד משתנות, פעם כלפי מעלה, פעם כלפי מטה, ושינויים די גדולים וחדים. תנודות הטמפרטורות בתקופתנו (150 השנים האחרונות) אינן חריגות.

יעקב


אין תגובות: