2 באוגוסט 2020

מה מספרות טבעות העצים על שינויי אקלים?


פרופ. מיכה קליין

עדיות לשינויי אקלים בתקופות "קצרות" של עשרות, מאות, ואלפי שנה ניתן לראות בכמה תופעות טבע המתפתחות עם הזמן בצורה טבעתית כמו: טבעות עצים טבעות באלמוגים טבעות בנטיפים. מבין טבעות אלה הנפוצות ביותר הן טבעות העצים, איור 1.


איור 1. דוגמא לטבעות עצים.
פחות מוכרות אך לא פחות מרשימות הן טבעות אלמוגים ונטיפים,איור 2,3.

איור 2. טבעות באלמוגים (מעל) איור 3 טבעות בנטיפים (מתחת)
.
קצב התפתחות הטבעות תלוי בתנאי הסביבה בזמן הגדילה ולכן הוא איניקטור לתנאי הסביבה האקלימיים. תחום מקצוע רחב בביולוגיה עוסק בנושא בנושא, דנדרוכרונולוגיה.
איור 4 מדגים ניתוח של עובי טבעות עצים ה"מספר" על תקופת יובש גדולה במאה ה-16.

איור 4. התקופה לקראת סוף המאה ה-16, תקופת יובש.
לא צריך לכרות את העץ כדי ללמוד על תנאי הגידול בעבר, אלא ניתן להוציא "קידוח" של גלעין עץ איור 5.


איור 5. מקדח עץ והגלעין.

כל נתוני טבעת עצים נמצאים בבנק הנתונים הבינלאומי לטבעות עצים. הבנק מנוהל על ידי התוכנית NOAA  ומרכז הנתונים העולמי לפליאוקלימטולוגיה. Paleoclimatology
בנק הנתונים כולל מדידות רוחב טבעות או צפיפות עץ. למעלה מ- 2000 אתרים בשש יבשות כלולים. נתונים אלה מייצגים למעלה ממאה מיני עצים ושיחים שונים.
איור 6:
איור 6 . מפה המציגה את מקומות העצים הנמצאים בבנק הנתונים של NOAA
הבנק מאפשר בנית רקורד של אלפי שנה.

איור 7 מציג את הדרך בה ניתן לבנות רצף ארוך מגזעים שונים שיש ביניהם חפיפה חלקית.

איור 7. הטבעות "הירוקות" קושרות בין גזע עץ שנמצא במבנה עתיק לגזע של עץ מת. השכבות הכחולות קושרות בין העץ המת לעץ החי, וכך נתקבל רצף ארוך.

לעיתים סיפור היסטורי ארוך "קבור" בעץ דק. איור 8 מראה גזע שהרדיוס שלו 4 ס"מ בלבד אך מספר מידע על 170 שנה.
איור 8. 170 שנות היסטוריה ב4 ס"מ.

המחקר של טבעות עצים הוא כבר בן יותר ממאה שנה. בשנת 1919 פורסם מאמר הקושר בין עובי טבעות עצים למחזוריות של סערות שמש. נאספו גזעי עצים  מ-4 מדינות אנגליה,גרמניה שוודיה ונורבגיה  בקו רוחב 57 צפון, התוצאות איור 9 מראות על קשר טוב מאוד.

איור 9 . מחקר משנת 1919 המציג את ההתאמה בין עובי טבעות עצים וסערות שמש.

Andrew Ellicott Douglass Climatic Cycles and Tree-Growth 1919

תוצאות המחקרים מציגים את שינוי עובי הטבעות, או את שינויי הטמפרטורה המחושבים או לעיתים את השינוי בכמות המחושבת של המשקעים. רק נתוני עובי הטבעות הם מדודים שאר הפרמטים הם נתוני פרוקסי מחושבים.
בכתבה זו יוצגו רק תוצאות של טבעות עצים מדודות, למרות שחלק גדול מהמחקרים מציג את נתוני השתנות הטמפרטורה. גם נתוני הטבעות וגם נתוני הטמפרטורה מראים כי במאות השנים האחרונות היו שינויים קלים כלפי חם יותר/קר יותר אך אין חריגה של יותר ממעלה וחצי לכל כיוון.
יוצגו כאן שלושה מחקרים מחצי הכדור הצפוני ארה"ב, רוסיה ושבדיה. שלושה מחצי הכדור הדרומי  ארגנטינה, ניוזילנד ואוסטרליה. 

איור 10. שינויי טבעות העצים בתשעה אזורים בארצות הברית בשנים 1600-2000.


 איור 11. שינויי טבעות העצים בחמישה אזורים ברוסיה בשנים 1600-2000


איור 12. שינויי טבעות העצים בחמישה אזורים בשבדיה בשנים 1600-2000

איור 13. שינויי טבעות העצים בשלושה אזורים בארגנטינה בשנים 1600-2000

איור 14. שינויי טבעות העצים בשלושה אזורים בניו-זילנד בשנים 1600-2000

איור 15 השתנות טבעות העצים בעצי Callitris  בצפון מערב אוסטרליה. 1760-2010
פרט לאוסטרליה שהגרף המייצג אותה מכסה רק 250 שנה כל האזורים האחרים מכוסים לאורך 400 שנה באף אזור הטבעות של השנים האחרונות לא יותר דקות , תקופה של יובש וחום, ולא יותר רחבות  תקופה של גידול טוב.

סיכום

בכל המחקרים שהוצגו כאן ומקיפים את כל העולם נראה כי במאות השנים האחרונות היו שינויי אקלים ללא כל השפעה של האדם וללא כל עלייה בדו תחמוצת הפחמן.
שינויים אלה הם תוצאה של מהלכים מחזורים המלווים את כדור הארץ.
2 תגובות:

אשר פט אמר/ה...

למה לא מוזכר שה"HOCKEY STICK GRAPH" של MICHAEL MANN מבוסס על טבעות עצים? הטענה הזו הובאה ברוב תרועות באחד מהדוח"ות של ה-IPCC ונדושה על ידי ה"אבטיחים" (ירוקים רק כלפי חוץ, אדומים בפנים) כהוכחה חותכת להתחממות הנוראה למרות שה-MEDIAVAL WARM PERIOD וה-LITTLE ICE AGE הוסתרו שם.

במכתבי ה-CLIMATEGATE, מאן התגלה כתככן על גבול ה-RACKETEERING ממש, אחד ה"מדענים" האחרים כתב: "WE HAVE TO GET RID OF THE MEDIAVAL WARM PERIOD" כי זה סתר את האורטודוקסיה.

עד שסטטיסטיקאי קנאדי (MC-KITRICK) גילה שהמודל של MANN תמיד מראה תוצאה זהה ללא קשר עם הנתונים המוזנים, ו-MANN סירב לגלות את הנתונים שלו, הפסיד במשפט דיבה נגד BALL, וכו'ן

נתגלה גם שלפי התאוריה של MANN עצמו, הרזולוציה של המודל שלו היא 150 שנה כך שלא ניתן להסיק מסקנות מתקופה של אחרי המהפכה התעשייתית כי זה בערך התקופה שה-HOCKEY STICK GRAPH מראה את הזינוק!

ולבסוף, התגלה שמ-1960, רוחב הטבעות לא תאם את הטמפרטורה הנמדדת (הטבעות השמינו למרות עליית הטמפרטורה). מה עשה MANN? מ-1960 בתאוריה שלו הוא השתמש בטמפרטורה ולא ב-PROXY. במכתבי ה-CLIMATEGAT, אחד המדענים הבכירים ב-UAE, PHIL JONES אפילו כתב "I USED MIKE'S NATURE TRICK", המתייחס לירחון המכובד (לשעבר) NATURE שבו פרסם MANN את העבודה שלו.

עם כל הכבוד לפרופ' מיכה קליין (אני רציני ולא סרקסטי), אני מסופק אם רוחב טבעות העצים יכול לספק מידע כלשהו, בוודאי שלא ברזולוציה נדרשת שהופך את כל התורה הזו ללא אמינה.

מיכה אמר/ה...

אשר פט שלום רב

אני מסכים עם כל מילה בתגובתך. את הפלוף של מקל ההוקי אמרתי בכמה מההרצאות שלי ואני מודע לו.
חשבתי בכתבה זו להציג כי גם מי שמאמין באופן שלם למחקר טבעות העצים לא יכול ללמוד ממנו על ההתחממות.
תודה על התוספת החשובה שלך לנושא.
מיכה