2 בנובמבר 2020

"מטר עלייה עד שנת 2100" – האומנם?

פרופ מיכה קליין

רואי השחורות בישראל חוזרים ואומרים שצפויה עלייה של פני הים "מטר עד סוף המאה". בינהם אנשי אקדמיה מכובדים כמו פרופ. דניאל רוזנפלד, פרופ. עדי וולפסון, פרופ. אורי מרינוב ופרופ מרסלו שטרנברג. כאשר מידע מוגש על ידי אנשי אקדמיה הנטייה של מקבלי ההחלטות ושל הציבור לקבל דברים אלה כאמת מדעית.


לפני כשנה, ב-5 בובמבר 2019 התראיין פרופ' מרינוב וציין כי לפי "מחקר בארה"ב על ידי חברה שמתמחה בנושא" טעינו והעליה הצפויה תהיה מהירה פי 3 יותר מהתחזיות... (ראו בוידאו שפורסם ב-YNET)

על המדידות בישראל כבר כתבתי בכתבות קודמות בבלוג הירוק.שם הוצג כי לפי מדידות המרכז למיפוי ישראל נראה כי העלייה בשנים 1958-2018 בישראל היא בין אין עלייה עד אולי 0.5 מ"מ/שנה.

בכל דיון במוסדות התכנון (אני חבר הוועדה לשמירת הסביבה החופית) תוקפים אותי כי אני מציג דעת יחיד "כל העולם חושב אחרת" .

כדי להוריד ממני את התואר של דעת יחיד אני מציג טבלה של ריכוז מחקרים ( פרט לאחד כולם משנות האלפיים). בטבלה מופיע אורך תקופת המעקב, שיעור העלייה המדודה במ"מ/שנה, ותחזית מה צפוי להיות שיעור העלייה עד שנת 2100 ( בטבלה אחת עד 2114, 100 שנה מכתיבת המאמר).

טבלה 1. צפי עד שנת 2100

ניתן לראות מטבלה זו כי הצפי לעלייה עד שנת 2100 הגבוה ביותר הוא של 18 ס"מ

אני מוציא את שני הערכים בתחתית הטבלה שכן תקופת המדידה קצרה מאד, אם כי הם מיוחסים לתקופה הקרובה לימינו בהם שיעור העלייה קטן או אפילו יורד.

ישפוט הקורא האם אנו בכלל קרובים לערך של מטר עד סוף המאה. 

 טבלה 2 צפי עד שנת 2114.


בטבלה זו העלייה המקסימלית הצפויה עד שנת 2114 היא 33 ס"מ . אך זאת לתקופה קצרה שעברו תהליך של הומוגניזציה של הנתונים. במחקרים להם יש אורך גדול (יחסית) של מדידות שיעור העלייה הצפוי לשנת 2114 ( הממוצע חושב על ידי כותב המאמר) הוא של 7.3 ס"מ עד שנת 2114.

סיכום

עלייה של כמ"מ/שנה היא הערכה נכונה, אם כי תיתכן גם ירידה.

כל המנבאים עלייה גדולה הם בחזקת המרחיק עדותו," בשנת 2100 אני כבר לא אהיה כאן לתת את הדין".

עשרות עבודות מחקר אקדמאיות מראות כי העלייה היא פחות או יותר קצובה מאז סוף המאה ה-19. לכן לא ניתן לומר כי העלייה הוגברה בעקבות העלייה בשחרור פחמן דו חמצני לאטמוספירה. 

אין תגובות: