18 בנובמבר 2020

האם יש קשר בין עלייה בטמפרטורה והמפלגה השלטת בארה"ב?

מיכה קליין

ידוע, שרבים מהמצדדים בתפיסה לפיה ההתחממות הגלובלית נגרמת על ידי האדם, ולכן האדם יכול להתמודד עם ההתחממות, "משוייכים" למפלגה הדמוקרטית, ואילו הסוברים כי שינויי האקלים הם בראש ובראשונה תוצאה של תהליכים טבעיים, "משויכים" למפלגה הרפובליקנית.

בספרו "מחשבות על המאה ה-21" , כותב הררי (2018), שנושא ההתחממות הוא סוגיה פוליטית. הררי כותב: "זה לא מקרה שספקנות בנוגע לשינויי אקלים היא נחלתו הכמעט בלעדית של הימין הלאומני, ושרק לעתים נדירות אפשר להיתקל בסוציאליסט שמאלני שמצייץ ששינויי אקלים זו תרמית סינית. מאחר שאין תשובה לאומית לבעיית ההתחממות הגלובלית, יש פוליטיקאים לאומנים שמעדיפים להאמין שהבעיה לא קיימת."

הגרף המוצג כאן מציג את השינוי בטמפרטורה השנתית בשנים 1880-2020. השנים חולקו לכאלה בהן עמד בראש המדינה נשיא רפובליקני, (נקודות אדומות), לכאלה בהן עמד בראש המדינה נשיא דמוקרטי, ( נקודות כחולות). שנים שבהן התחלף השלטון באמצע השנה הקלנדרית, מסומנות  בנקודות לבנות.

גרף 1 - שינויי טמפ' גלובליים בהתאמה למפלגת הנשיא 1882-2018 (מקורStatistical Modeling, Causal Inference, and Social Science)

הגרף מציג עלייה בכ-1 מעלה צלסיוס ב 140 השנה, מידע מוכר זה מכבר. עיון מעמיק יותר בגרף, מראה שבתקופות בהן הנקודות כחולות, שיפוע הקו גדול יותר, לעומת זאת, כאשר בתקופות בהן הנקודות אדומות, שיפוע הקו נמוך יותר.

ניתוח המבוסס על התרשמות חזותית בלבד, איננו מספיק , לפיכך, חישוב השיפוע מופיע בספרות כחולות ואדומות בהתאם, בתחתית הגרף.

הגרף הבא, מציג שינוי בטמפרטורה ובמגמה, שנמדד בזמן כהונתם של נשיאים דמוקרטיים לעומת השינוי שנמדד בזמן כהונתם של נשיאים רפובליקניים.

ניתן לראות, שבזמן של שלטון הנשיאים הדמוקרטיים (כחולים), ערכי השינוי בטמפרטורה וערכי שינוי המגמה בטמפרטורה, היו גבוהים יותר מאשר בזמן שלטון הנשיאים הרפובליקניים. כדי להציג זאת גם כמותית מצורפת הטבלה שבהמשך.

באדום מסומנים הנשיאים הדמוקרטיים ובכחול הרפובליקניים. הסדר הנתונים בטבלה נקבע לפי ערכי המגמה (TREND), ממגמה שלילית (ירידה בטמפרטורה ) של -0.073 – מעלות צלסיוס ועד לעליה של 0.034 מעלות צלסיוס. מעיון בטבלה עולה בבירור שיש "יתרון" לצבע הכחול (דמוקרטים) בערכים הגבוהים.

מסקנה:

האם יתכן כי היושב במרומים "עובד" אצל נשיאי ארה"ב ומסדר את מגמת שינויי הטמפרטורה כדי שיתאימו לדעתו של הנשיא המכהן? אפשרות סבירה יותר – מעבדי הנתונים המועסקים ע"י הנשיא אמריקני, מציגים את הנתונים כך, שיתאימו לרצון הנשיא. 

תגובה 1:

יעקב אמר/ה...

"האם יתכן כי היושב במרומים "עובד" אצל נשיאי ארה"ב ומסדר את מגמת שינויי הטמפרטורה כדי שיתאימו לדעתו של הנשיא המכהן? אפשרות סבירה יותר – מעבדי הנתונים המועסקים ע"י הנשיא אמריקני, מציגים את הנתונים כך, שיתאימו לרצון הנשיא. "

בין אם כך או אחרת - אפשר להסתכן בתחזית אחת:
ההתחממות הגלובאלית הנוראית תשתולל מחדש עם כניסתו של הנשיא ביידן לתפקיד.