16 בינואר 2022

ההתפרצות בטונגה 15.1.2022 Hunga Tonga

מיכה קליין

אתמול דווח על התפרצות וולקנית גדולה. עוצמת התפרצות וולקנית נמדדת לפי כמות החומר המועף. הסולם מוצג באיור המצורף:האיור מראה את הדרגות השונות מ1 ועד 8. כמו הסולם העוצמה של רעידות האדמה גם כאן העוצמות הן בחזקה. כך שהתפרצות  6 היא בסדר גודל שלם יותר חומר שהועף בהתפרצות מאשר בעוצמה 5.

העוצמה הראשונית כפי שחושבה על ידי המכון הגיאולוגי האמריקאי היא של 5.8.

עוצמת ההתפרצות בפינטובו בשנת 1991 הייתה 6.3.

לכן ברור כי השפעת התפרצות על האקלים תהיה קטנה בהרבה.

מצורף קטע וידאו המציג את צילומי הלווין של ההתפרצות הגעשית.

  


אין תגובות: