6 בינואר 2022

"אצלנו מתחמם כפול מהממוצע העולמי".

מיכה קליין

הטענה כי בארץ ההתחממות הגלובלית כפולה מאשר הממוצע העולמי חוזרת לעיתים קרובות בכל כלי התקשרות המנסים להטיל אימה על הציבור.

באופן מפתיע בדיוק אותה טענה נכתבת בעשרות מקומות נוספים בעולם, האם כל העולם מתחמם כפול מהממוצע אז מהי מהות הממוצע?

הגרף המצורף מסביר למה הטענה "נכונה" לכמעט כל מקום בכדור הארץ.

לפי נתוני NASA נראה כי הטמפרטורה הנמדדת בתחנות יבשתיות עולה מאז שנות ה-80 בשיעור גדול בהרבה מהטמפרטורה הנמדדת בתחנות ימיות  (מצופים) . פני כדור הארץ הם 70% ים ו 30% יבשה, ולכן בכל מקום על פני היבשה נכונה הטענה כי "אצלנו מתחמם כפול מהממוצע העולמי".

אין תגובות: