1 במרץ 2022

בוא נפחיד את העולם

פרופ' מיכה קליין

בתאריך 26.2.2022 פורסם כי הממשל האמריקני מדווח כי גובה פני הים יעלה  עד שנת 2050 בכ- 30.48 ס"מ (foot).

מקור: U.S. Government Report: Sea Level To Rise Up to a Foot by 2050

משמעות הכרזה זו היא עלייה של כ-10 מ"מ/שנה ב-30 השנים הבאות. הכרזה שכזו עליה חתומים גופי המחקר הלאומיים של ארצות הברית NOAA,NASA,USGS, נראית לכאורה כאמת מחקרית מוחלטת.

כל מה שנותר לעשות הוא לבדוק מחקרים העוסקים בנושא ואינם קשורים לגופי מחקר אלה. בשנת 2021 פורסם המאמר:

Nonlinear absolute sea-level patterns in the long-term-trend tide gauges of the East Coast of North America

Alberto Boretti   From the journal Nonlinear Engineering   https://doi.org/10.1515/nleng-2021-0001

החוקר אסף 33 תחנות מדי הגאות בחוף המזרחי של ארצות הברית וקנדה, להן יש משך נתונים הארוך מ-80 שנה. לאחר איסוף הנתונים חישב החוקר את:

1. התנועה היחסית בין ים-יבשה, זהו הערך שנמדד במד הגאות.

2. את התנועה הוורטיקלית של היבשה הנמדדת בדור האחרון בלבד על ידי אנטנת GPS.

3.חישב את העלייה נטו של גובה פני הים.

המאמר מביא בפרוט את הנתונים ומציג גרפים לתחנות רבות.

אציג כאן את התוצאה העיקרית :

הממוצע של הערך הנמדד במדי הגאות ל-80 שנה הוא 2.22 מ"מ/שנה.

הממוצע של התנועה הוורטיקלית שקיעה של 0.52 מ"מ/שנה.

ולכן הממוצע של העלייה בגובה פני הים היא 1.7 מ"מ/שנה.

במסקנות המאמר נכתב: 
"התוצאה המתקבלת כאן תואמת לעליית טמפרטורה גלובלית 
מהטמפרטורות הנמוכות של עידן הקרח הקטן LIA)  )בתוספת השפעת השקיעה של היבשה. 
מאמר זה מוסיף לתוצאות רבות המדגימות כי פני הים בעולם עולים באיטיות ועם מרכיב תאוצה קטן בלבד".
רק תזכורת, במצגת קודמת הצגתי גרף של תחנת הגאות של ניו יורק המראה כי ב-30 השנה האחרונות 
אין כל עלייה. 

 

 

 


אין תגובות: