4 במרץ 2022

הטיול של הקוטב המגנטי והאקלים

פרופ' מיכה קליין.  

מדידות של עשרות השנים האחרונות מראות כי נדידת הקוטב המגנטי הצפוני היא כיום מהירה בהרבה ממהירות הנדידה לפני כ-40 שנה .

איור 1, מפה, אחת מני רבות, המציגה את נדידת הקוטב המגנטי, מצפונה של קנדה לכיוון הקוטב הצפוני ומשם דרומה לכיוון סיביר. ניתן לראות כי קצב הנדידה משנת 1980-1900 היה איטי ומאז 1980 הקצה הוא מהיר, מעל 50 ק"מ לשנה.

נדידת הקוטב המגנטי הצפוני לא הייתה תמיד בכיוון אחד ניתן לראות באיור 2 כי בין השנים 1630- 1850 הנדידה הייתה דרומה.

אנו יודעים על אירועים של היפוך השדה המגנטי.

רק בשנים האחרונות החל להצטבר מידע על המתרחש בכדור הארץ בזמן שבו הקוטב המגנטי "הולך לטיול" ולא בהכרח "משלים" היפוך.

ההיפוך המגנטי הגדול האחרון היה לפני כ-750.000 שנה אך המחקרים חדשים מראים כי מאז ההיפוך האחרון היו בכדור הארץ 12 אירועים של "זעזועים" בשדה המגנטי שלא הסתיימו בהיפוך אלא בהחלשות, באי יציבות, במצב כאוטי ובאפשרות של יותר מקוטב מגנטי אחד בזמן נתון.

מידע זה מתקבל בעיקר מניתוח גלעיני קרח ומניתוח טבעות עצים. שני מקורות אלה מראים כי לפני כ-42.000 שנה היה שינוי גדול באטמוספירה ,ובתנאי הגידול בכדר הארץ. איור 3 מציג את 12 האירועים , כאשר אירוע לשאמפס ( Laschamps) הוא האירוע האחד לפני האחרון. יש הטוענים כי בזמן אירוע זה עוצמת השדה המגנטי הייתה רק 5% מעוצמת כיום.

אירוע לשאמפס זכה להכרה ברחבי העולם. עד כה, לא היה ברור אם לשינויים מגנטיים כאלה הייתה השפעה כלשהי על האקלים והחיים על פני כדור הארץ. כיום הראיות המצביעות על כך שההשפעות היו אכן גלובליות ומרחיקות לכת.

עד כאן עובדות של מדידות בכלי מחקר ידועים ומקובלים, מכאן כמובן נכנסים לתחום הפרשנות המדעית.

אנשי אג'נדת ההתחממות הגלובלית מעשה ידי אדם טוענים כי שינויי האקלים שגרם האדם הוא האחראי לנדידת הקוטב המהירה בימינו.

ב-NASA נתקבלה שאלה האם ייתכן כי שינויי האקלים של ימינו הם תוצאה של "נדידת הקוטב המגנטי"?

ASK NASA CLIMATE | August 3, 2021, 07:07 PDT

Flip Flop: Why Variations in Earth's Magnetic Field Aren't Causing Today's Climate Change

By Alan Buis,
NASA's Jet Propulsion Laboratory

התשובה:

Some people have claimed that variations in Earth’s magnetic field are contributing to current global warming and can cause catastrophic climate change. However, the science doesn’t support that argument. In this blog, we’ll examine a number of proposed hypotheses regarding the effects of changes in Earth’s magnetic field on climate. We’ll also discuss physics-based reasons why changes in the magnetic field can’t impact climate.

https://climate.nasa.gov/ask-nasa-climate/3104/flip-flop-why-variations-in-earths-magnetic-field-arent-causing-todays-climate-change

וכן הופיעה הכותרת של NASA

 NASA: Earth’s poles are tipping thanks to climate change

לעומת זאת אנשי האג'נדה הטוענת כי מחזורים "טבעיים" עולמים הם המכתיבים את התנהגות האקלים בימינו, מסבירים את השינוי הקטן שנמדד, במכלול של אירועים טבעיים ובין השאר בנדידת הקוטב המגנטי.

תגובה 1:

ביולוג ירושלמי אמר/ה...

תודה רבה לך פרופ' קליין.
לא ממש הייתה ברורה השורה התחתונה או תמצית הפוסט.