27 בפברואר 2010

אונ' מזרח אנגליה ניסתה להטעות.

לא רק במחקרים המדעיים, אלא גם במכתבים שהם שלחו לועדת החקירה הפרלמנטארית. "היא ניסתה להטעות את חברי הפרלמנט" אמר ד"ר איוון האריס, MP, חבר בועדת המדע והטכנולוגיה של הפרלמנט, החוקרת את הנושא.
המפקח על חופש האינפורמציה של ממשלת אנגליה כתב לוועדה שיש חשד חמור שהאוניברסיטה (ה CRU ) לא צייתה להוראות חוק חופש האינפורמציה כנדרש, ואף יש חשד לקשירת קשר לעבירה על החוק על ידי מחיקת אינפורמציה. ההוראה למחוק מופיעה באחד הא-מיילים של ד"ר פיל ג'ונס. המפקח על חופש האינפורמציה כתב שהסיבה היחידה שלא נערכה חקירה פלילית היא תקופת ההתיישנות לעבירה זו שהיא רק 6 חודשים.
סגן נשיא האוניברסיטה ניסה לטעון, במכתב לוועדה, שהמפקח על חופש האינפורמציה מאשר שלא היו עבירות, אבל המפקח קפץ ופרסם מכתבו ואמר שהוא לא מאשר שום דבר כזה.
הם מסתבכים יותר ויותר...
יעקבאין תגובות: