27 בפברואר 2010

ועדת החקירה של הפרלמנט הבריטי.

הפרלמנט הבריטי הקים ועדת חקירה פרלמנטארית לחקור את החשדות להתנהלות בלתי תקינה של ה CRU. הם ביקשו עדויות ממומחים רבים. הנה העדות של סטיב מקאינטייר. (הסיכום כולל גרפים כאן PDF). הסיכום שלה:

1. Reconstructions of temperature over the past 1000 years have been an highly visible part of IPCC presentations to the public. CRU has been extremely influential in IPCC reconstructions through: coauthorship, the use of CRU chronologies, peer review and IPCC participation. To my knowledge, there are no 1000-year reconstructions which are truly "independent" of CRU influence. In my opinion, CRU has manipulated and/or withheld data with an effect on the research record. The manipulation includes (but is not limited to) arbitrary adjustment ("bodging"), cherry picking and deletion of adverse data. … Specialists have fiercely resisted efforts by outside statisticians questioning these practices - the resistance being evident in the Climategate letters.

שיחזור של טמפרטורות של 1000 השנים האחרונות היוו חלק מאד בולט מהמצגות שה IPCC הציג לציבור. ה CRU הייתה בעלת השפעה מכרעת בשיחזורים של ה IPCC דרך השתתפות ב IPCC , ביקורת עמיתים, חיבור מאמרים ושימוש בכרונולוגיות (נתונים). למיטב ידיעתי אין שיחזורים בני 1000 שנים שהינם עצמאיים באמת, חופשיים מהשפעת ה CRU.
לפי דעתי ה CRU עשתה מניפולציות לנתונים והסתירה נתונים שהשפיעו על תוצאות המחקרים. המניפולציה כוללת (בין השאר) התאמות שרירותיות (הטלאה), שימוש סלקטיבי (צ'רי פיקינג), ומחיקת נתונים ניגודיים. מומחי (הCRU ) התנגדו בחריפות למאמצי סטטיסטיקאים עצמאיים לברר ולהטיל ספק בהתנהלות זו. ההתנגדות מוצאת ביטויה בהתכתבות של קליימטגייט.

בהמשך הוא מפרט כיצד קבוצה קטנה יחסית של חוקרים, רובם מה CRU – ידם הייתה בכול: הם גם היו עורכי פרקים בדוחות ה IPCC, גם כותבי המחקרים שעליהם הסתמכו אותם דוחות, גם חברים במערכות הז'ורנלים המדעיים (המחליטים איזה מאמרים מדעיים לפרסם ואיזה לא), גם עושי ביקורת עמיתים, גם הקובעים מי העמיתים שמוזמנים לעשות ביקורות.

בגוף המסמך מפרט מקאינטייר לפרטי פרטים את כול ה"הטלאות" "התאמות" וצ'רי-פיקינג שנעשו.

סיכום שלי, בעברית פשוטה: הם זייפו את המחקרים.

עד היכן התדרדר המדע, אם הוא זקוק לועדת חקירה פרלמנטארית (של פוליטיקאים – זייפנים ורמאים לא קטנים בזכות עצמם) כדי לנקות את האורוות של המדע מזייפנים !

 
(ההערכה היא שועדות החקירה למיניהן "ימרחו" את החקירות ולא יועילו הרבה).יעקבאין תגובות: