6 באוגוסט 2011

הטמפרטורות ביוליהגרף למעלה מראה את הטמפרטורות של האטמוספירה הנמוכה (השכבה הצמודה לקרקע) כפי שנמדדו על ידי לוויינים. האנומליה ביולי (הסטיה מהממוצע הרב שנתי) היא +0.37 מעלות. בחצי כדור הארץ הצפוני   הייתה ירידה קלה אבל בחצי הדרומי (שם עכשיו חורף) הייתה עלייה.

יעקב

אין תגובות: