19 בנובמבר 2019

המודלים האקלימיים מגזימים את ההתחממות.

בשנת 2014 פרסם רוס מקיטריק מאמר ובו השוואה בין תחזיות הטמפרטורות של המודלים האקלימיים והמציאות -  כלומר ממוצע הטמפרטורות העולמיות על פי מדידות, כפי שחושב על ידי HadCRUT4. המודלים הם CIMP5 הכוללים יותר מ 108 ריצות שונות של מודלים שונים. התוצאה בגרף למטה.

הקו האדום מייצג תחזית ממוצעת בין כול המודלים (מעל 108). המרווח הוורוד ואפור – מרווחי הסתברות, הקטע הצהוב – תחזיות חריגות של המודלים. הקו השחור מייצג את המדידות של טמפרטורות אמת HadCRUT4  (לאחר חישוב ממוצע עולמי). רואים בבירור בציור הזה שנעשה על פי הנתונים שבדו"ח IPCC משנת 2013 – AR5 – שמדידות האמת הן נמוכות במידה ניכרת מתחזיות המודלים. התחזיות מוגזמות.
שימו לב גם למרווח הגדול של תחזיות המודלים – כול מודל מ108 המשתתפים  יש לו תחזית אחרת, אין הסכמה ביניהם, ההפרשים ביניהם גדולים. הממוצע של תוצאות המודלים הוא גודל מלאכותי (שהוא בהכרח שגוי ולא נועד להראות נתון נכון) ייתכן שאחד מהמודלים נכון – זה נדע לאחר מעשה, אבל כולם לא יכולים להיות נכונים וגם לא הממוצע שלהם – הממוצע בין שגוי ונכון אינו נכון!

ה IPCC עצנו כתב בדו"ח AR5 שמתוך 114 ריצות מודלים – 111 חזו טמפרטורות גבוהות מאלה שנמדדו באמת. שימו לב – זה לא שחצי הראו יותר וחצי פחות. לא. כמעט כולם הראו יותר התחממות. החשד להטיה סובייקטיבית של המודלים כולם לכיוון אחד בלבד (התחממות) הוא ברור מאד.

מדען האקלים הנס וון שטורך אמר בראיון בשפיגל ב2013 שחוסר ההתאמה בין מודלים ומציאות מדאיג, ואם יימשך עוד כ 5 שנים צריכים לתקן את המודלים.

ההגזמה של המודלים הייתה ברורה. אלא שאז באו השנים 2015-16 והתרחשה בהן תופעת El-nino – תופעה של התחממות מחזורית של מי האוקיינוס השקט, שגרמה לעלייה בטמפרטורות העולמיות, והתקרבות הקו השחור (מדידות אמת) לקו האדום (תחזיות מודלים). מקיטריק צייר מחדש את הציור בתוספת המדידות המעודכנות עד 2018, ראו למטה.


רואים ששיא הקו השחור התקרב לקו האדום (ממוצע המודלים) ב 2016, אבל מאז חזרו הטמפרטורות וירדו לרמה יותר "נורמלית" – כלומר נורמלית ללא אל-ניניו, והתרחקו שוב מתחזית המודלים, כלפי מטה. עדיין נראה היטב שהמודלים מגזימים בצפי ההתחממות שלהם.

יש להדגיש שהמודלים האקלימיים הם הבסיס היחידי לטענות על ההתחממות הנוראית הצפויה ולכול ההתראות על נזקים עתידיים. והמודלים טועים – עד כאן – כלומר – הם מגזימים.

יעקבתגובה 1:

dubij אמר/ה...

אלא אם יש לך או למקיטריק מכונת זמן, כדאי לתקן את השנה מ-2104 ל-2014... :-)