17 ביוני 2020

העלייה בשטח השרוף בעולם - האומנם?


מאת: פרופ מיכה קליין

כותרות כמו: "Blame Climate Change For Wildfires"( "האשם את שינויי האקלים בשריפות היער") מופיעות תדיר בכל ערוצי המדיה.

השריפות במערב ארה"ב , באוסטרליה ובברזיל כיכבו בכותרות העיתונים ובדרך כלל יוחסו לעלייה בטמפרטורה עקב ההתחממות הגלובלית.

בחינה מדוקדקת של מספר שריפות ושל שטח שרוף בעולם מראה באופן כמעט גורף כי התמונה המתקבלת איננה נכונה ומספר השריפות וגודל השטח השרוף נמצאים במגמה ברורה של ירידה.
מפה שפורסמה על ידי NASA ומבוססת על מיפוי מתצלומי לווין ובה מוצג השטח הירוק בכדור הארץ.איור 1.  המחקר שפורסם בכתב העת Nature Climate Change ב- 25 באפריל 2016, מראה כי רבע עד מחצית של כדור הארץ הראו כי הצבע הירוק  גדל באופו משמעותי במהלך 33 השנים האחרונות. (1982-2015)

איור 1. מפת השינוי בשטח הירוק, 1982-2015.  

מפה זו מציגה את התמונה העולמית כולה. לזאת יש להוסיף את המפה ,גם היא של NASA, המתארת את אחוז השטח השרוף בעולם,איור 2. נראה כי עיקר השטח השרוף מתרכז ביבשת אחת יבשת אפריקה ודווקא היא כמעט ולא מופיעה בחדשות.

איור 2. 67% מהשטח השרוף בעולם הוא באפריקה, רק 2% בצפון אמריקה.מגמת השינויי בשטח השרוף מאז שנת 1900, מוצגת באיור 3. העמודות בגרף מראות מגמה ברורה של ירידה בשטח השרוף בכל עשור שנים.הגרף גם מציג את העלייה בדו תחמוצת הפחמן לאורך התקופה.
איור 3. השתנות השטח השרוף 1900-2010.


בהתייחסות לתקופות קצרות הקרובות לזמן העכשווי מציגה NASA  את הגרף איור 4


איור 4. השטח השרוף ירד ב-25% בשנים 2003-2019 הודות לצמיחה הכלכלית . NASA
מגמה דומה מתקבלת גם מניתוח אזורים שונים בעולם אציג כאן רק כמה דוגמאות מהאזורים "שנחשבים" כאזורים שנשרפים בעולם.

השטח השרוף בארה"ב 

איור 5. השתנות השטח השרוף בארה"ב בשנים 1926-2017.

השטח השרוף באוסטרליה. אוסטרליה הייתה בחדשות בשנה האחרונה,
איור 6. אחוז השטח השרוף מתוך כלל שטח המדינה בשנים 1900-2020


דוגמא אחרונה מארצות "הקרובות" לישראל ארצות הים תיכון האירופאיות, איור 7.

איור 7. שריפות גדולות בארצות אירופה הים תיכוניות, בשנים 1980-2010 ,

- a מספר השריפות,b  - שטח שרוף.

מקור :
San-Miguel-Ayanz J, Moreno JM, Camia A. 2013. Analysis of large fires in European Mediterranean landscapes: lessons learned and perspectives. For. Ecol. Manage. 294, 11–22.

מסקנות:

מספר השריפות בעולם נמצא במגמת ירידה מאז תחילת המאה הקודמת.
אפריקה היא היבשת בה השטח השרוף גדול בהרבה מכל שאר היבשות.
2 תגובות:

יעקב אמר/ה...

Climate Change Tied to Pregnancy Risks, Affecting Black Mothers Most
הניו יורק טיימס הפך לעיתון סטירי

שינויי האקלים לא רק גורמים לשריפות אלא גם לפגיעה בעוברים שחורים.

דיווח עדכני של הניו יורק טיימס.
https://www.nytimes.com/2020/06/18/climate/climate-change-pregnancy-study.html?action=click&module=Well&pgtype=Homepage&section=Climate%20and%20Environment

ביולוג ירושלמי אמר/ה...

העובדות, כמו שהן, מדברות בעד עצמן?...
חבל שלא נאמרה מילה לגבי איך מודדים בדיוק והאם יש משמעות לסוג המדידה.
תודה.