3 בדצמבר 2020

תעמולת הבורות וההפחדה האקלימית

תעמולת ההפחדה מפני ההתחממות הגלובלית והאסונות "שאנו חשים בהם כבר עכשיו" ניכרת בפרסומים של אקטיביסטים הפעילים כעיתונאים, מדענים המבקשים להעצים את תחושת החירום ופוליטיקאים המבקשים לרכב על גלי החרדה. תעמולה זאת משפיעה מאוד על התפיסות של הדור הצעיר שנחשף לה בעשור האחרון.

בסקר מתמשך שהחל השנה במכינות קדם צבאיות נשאלים החניכים מספר שאלות על מצב העולם. הסקר עוסק בשאלות העושר בעולם, תוחלת החיים, מצב הקדמה האנושית וגם נוגע בשאלה המתייחסת ישירות להשפעות האקלים על האנושות, בהשראתו של הפרופ. המנוח הנס רוסלינג

השאלה אותה נשאלים החניכים היא "האם מספר מקרי המוות מאסונות אקלימיים עלו או פחתו בעשור האחרון".

מה שמיוחד בתשובות לשאלה זאת היא אחידות הנטייה לטעות ועוצמת הטעות.

בשתי מכינות שענו עד כה מהמגזר היהודי הטעות היא של מעל 77% מהתשובות שהעריכו כי היקף התמותה עלה.


במציאות התמותה מאירועי אקלים ירדה ב-95% מאז 1960. ומצבנו הולך ומשתפר. 

היוצא דופן היחיד שהתגלה עד כה בין המכינות היה במכינה הבדואית למנהיגות, מדובר במקרה היחיד בו רוב המשיבים ענו נכונה (85%) וציינו כי רמת התמותה ירדה.

הערכתי היא כי חברי המכינה הבדואים נחשפו פחות מחבריהם דוברי העברית השוטפת למסעות התעמולה בתקשורת ביחס לאסונות המתרחשים לכאורה.

מעל: במפגש עם חניכי המכינה הבדואית למנהיגות ודיון על תוצאות הסקר על מצב העולם.

את ההסבר לירידה בתמותה אפשר לקבל מהגרף הבא המציג את היקף התמוה הגלובלית מאירועי אקלים למול תוצר לנפש:

Source: Author’s calculations based on data from EM-DAT (the international disasters database: http://www.emdat.be/), Angus Maddison Project (http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm) and World Bank World Development Indicators (http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators).

עם עליית היכולת הכלכלית והטכנולוגית של האנושות בכללה עומדים בידינו אמצעים חסרי תקדים להגן על עצמנו, למנוע סיכונים מיותרים מצד אחד ולתקן נזקים ולהציל חיים מצד שני.

למרות שמדובר בתחום בו חל שיפור דרמטי באיכות החיים שלנו, רבים משוכנעים שהמצב הפוך ושאנו נתונים לסכנות חסרות תקדים הגובות מחירים כבדים ומתגברים בחיי אדם.

זה מצע הבורות שיצרה התעמולה הבלתי פוסקת – ועליו צומחת מדיניות שגויה.

בועז

אנו שמחים להרצות במכינות – להזמנת הרצאה של חברי הפורום לרציונליות סביבתית אנא פנו למייל: 
rationalenvironmentforum@gmail.com

אין תגובות: