1 בפברואר 2021

משבר האקלים בראי העיתונות ב-170 השנים האחרונות.

הזמנה לציבור

יום חמישי 4/2/2021

בשעה 19:00

 

משבר האקלים בראי העיתונות ב-170 השנים האחרונות.

פרופ. (אמריטוס) מיכה קליין

החוג לגאוגרפיה ומדעי הסביבה אוניברסיטת חיפה.

 

מאז מאמרו של ג'ון טינדל John Tyndall)) במחצית המאה ה-19 על השפעת העלייה ביצור פד"ח על הטמפרטורה, הנושא לא ירד מסדר יומה של המדיה הכתובה ולאחר מכן, המשודרת והאלקטרונית.

בהרצאה זו, יוצגו וינותחו כותרות מאמרים שפורסמו בנידון בעיתונות, לאורך התקופה.

ניתן לראות שהתפיסות ביחס לנושא עברו מספר "מהפכים": תפיסה הרואה באדם כגורם להתחממות, ותפיסה לפיה האדם גורם להתקררות, וחוזר חלילה.

במרבית גזרי העיתונות המוצגים בהרצאה, דרך ההצגה דומה: העיתונאי מצטט מאמר שפורסם ע"י מדען, או הרצאה שניתנה על ידו בכנס. כדרכם של עיתונאים, הכותרת מדגישה בדרך כלל, את ההיבט המעניין/חדשני ביותר, לדעת הכותב.
אין תגובות: