5 בפברואר 2021

הרצאת פרופ' מיכה קליין - משבר האקלים בראי העיתונות

משבר האקלים בראי העיתונות ב-170 השנים האחרונות.

פרופ. (אמריטוס) מיכה קליין

החוג לגאוגרפיה ומדעי הסביבה אוניברסיטת חיפה.

הרצאה שהועברה בשיתוף פרויקט "זום לחירות" ביום חמישי 4 בינואר, 2021


מאז מאמרו של ג'ון טינדל (John Tyndall) במחצית המאה ה-19 על השפעת העלייה ביצור פד"ח על הטמפרטורה, הנושא לא ירד מסדר יומה של המדיה הכתובה ולאחר מכן, המשודרת והאלקטרונית.

בהרצאה זו, יוצגו וינותחו כותרות מאמרים שפורסמו בנידון בעיתונות, לאורך התקופה.

ניתן לראות שהתפיסות ביחס לנושא עברו מספר "מהפכים": תפיסה הרואה באדם כגורם להתחממות, ותפיסה לפיה האדם גורם להתקררות, וחוזר חלילה.

במרבית גזרי העיתונות המוצגים בהרצאה, דרך ההצגה דומה: העיתונאי מצטט מאמר שפורסם ע"י מדען, או הרצאה שניתנה על ידו בכנס. כדרכם של עיתונאים, הכותרת מדגישה בדרך כלל, את ההיבט המעניין/חדשני ביותר, לדעת הכותב.

אין תגובות: