19 באוגוסט 2021

"הפיגור הישראלי" בהשקעות אנרגיה ירוקה

מיכה קליין

אנו מכירים את התמונה החוזרת בתחומים רבים ובה "גלים" שכבר עברו בעולם המערבי מגיעים לארצנו בפיגור של כ-10 שנים.

לפני עשור הלהיט האנרגטי בעולם היה להשקיע בחברות המתמחות באנרגיה מתחדשת . חברות רבות עסקו בפיתוח של אנרגיה סולרית ואנרגית רוח. הדבר בה לידי ביטוי בהשקעות גדולות בחברות אלהץ איור 1 מציג את ההשקעות באנרגיות מתחדשות.

איור 1. ההשקעה העולמית באנרגיה חליפית, ירוקה בשנים 2004-2017.

בין השנים 2004 ועד 2011 הגידול בהשקעה הכספית באנרגיה ירוקה היה קרוב ל-30% לשנה. לאחר הקמת המפעלים נמצא כי התוצר התיאורטי גדול בהרבה מהתוצר שבפועל הופק על ידי חברות אלה, ולכן ההשקעה בפיתוח נוסף נעצרה ובין בשנים 2011 ועד 2017 כמעט ואין כל צמיחה בהשקעות אלה

איור 1 התייחס להשקעה העולמית, כאשר אנו עוברים להשקעות אזוריות אנו רואים אזורים בהם יש ירידה גדולה בהשקעות של חברות האנרגיה הירוקה. איור 2.

איור 2. ההשקעה באנרגיה מתחדשת, באזורים שונים לשנים 2005-2020

ניתן לראות כי מאז 2011 יש ירידה מתונה בהשקעות באנרגיה ירוקה. אם כי הדבר משתנה מאזור לאזור, בסין עלייה גדולה ( צבע אדום) לעומת זאת באירופה ירידה (צבע ירוק).

תוצאה דומה מתקבלת גם ממחקר נוסף, איור 3, המציג גם הוא את ההשתנות  בסין, ארה"ב, אירופה ושאר העולם.

איור 3. השקעות באנרגיה ירוקה בשנים 2004-2019.

הירידה  בהשקעות בולטת במיוחד בארצות אירופה , איור 4.

איור 4. השקעות באנרגיה ירוקה באירופה בשנים 2004-2015.

בגרף 4 אנו רואים את השינוי בהשקעות באנרגיה ירוקה באירופה. עלייה גדולה משנת 2004 עד שנת 2011, ומאז ירידה דרמטית.

 

לאחר שהצגתי את המגמות העולמיות ביחס להשקעה באנרגיות מתחלפות. הבה נלמד מה קורה בישראל מתוך העיתונות. רק דוגמאות בודדות.

 גלובס  14.10. 2020  כסף ירוק: גיוסים חסרי תקדים לקרנות אנרגיה ירוקה.


הכתבה מלווה באיור הבא

אקסלנט בית השקעות 23.12.2020 המשקיעים נוהרים לסקטור האנרגיה הירוקה והמתחדשת

 

גלובס 29.3.2021 כלכלת אקלים וסביבה, הכירו את המדדים שיאפשרו לכם לא להשקיע בחברות מזהמות.

לזכותו של הכלכלן שלמה מעוז יאמר כי הוא כתב על בעיה זו במעריב בתאריך 2.7.2021. חושבים להשקיע באנרגיה ירוקה? אלו הסיבות למה כדי לחשוב שוב.


לקורא בישראל , אנא לימדו על הנסיון שנלמד בעולם. ההתלהבות של השנים הראשונות "מצטננת" כאשר מתקבלות התוצאות הראשונות המראות על תפוקת אנרגיה נמוכה בהרבה מהאנרגיה המחושבת תיאורטית. דבר נוסף שהתברר כי הבלאי של טורבינות הרוח ושל הפנלים הסולריים גבוהה בהרבה ממה שהציגו המהנדסים בזמן ההתקנה.

תגובה 1:

יעקב אמר/ה...

התוצרת או התפוקה בפועל של לוחות השמש וטורבינות הרוח לא היה לא סוד ולא נעלם עוד לפני שרצו להתקין כמויות אדירות של מתקנים אלה.
זה לא שפתאום, אחרי ההתקנה, הופתעו מהתפוקה הנמוכה.
מה שקרה הוא שמרוב התלהבות אידאולוגית מהאנרגיה "הירוקה" - בחרו במודע להתעלם מהמספרים ומהתפוקה הנמוכה הידועה. בחרו להתעלם מהמציאות. התגברות הרגש על השכל.
הירידה בהשקעה בהמשך התרחשה בגלל ההתקלות במגבלות המציאות - כמה כסף אפשר לשפוך? יש גבול לכול דבר... בעולם הפיסי, החומרי, המוחשי - יש מגבלות.