25 ביוני 2015

שינויים אקלימיים בישראל – אין שינויים (כמעט).

השרות מטאורולוגי בישראל פרסם מחקר שבדק את שינויי האקלים בישראל, כפי שמשתקפים במדידות הטמפרטורות והמשקעים שנעשו בתחנות מדידה מטאורולוגיות וותיקות בארץ.
הטמפרטורות נבדקו משנת 1951, והמשקעים משנת 1921 – שניהם עד שנת 2011. אלו סדרות הנתונים הארוכות ביותר הקיימות בארץ.
הנה הממצאים כפי שנוסחו בתקציר של המחקר בתחום הטמפרטורות:
"ניתוח סדרות אלו מראה כי מהלך הטמפרטורה השנתית הממוצעת ב-61 השנים האחרונות הוא של ירידה מממוצע טמפרטורות גבוה יחסית בשנות ה-50 וה-60 לממוצע נמוך יותר בשנות ה-70, התייצבות בשנות ה-80, עלייה בולטת במהלך שנות ה-90 והתייצבות בשנות ה-2000 על ממוצע גבוה מזה של שנות ה-50.  התרומה העיקרית לעליה בטמפרטורה הממוצעת היא העלייה בטמפרטורת המינימום. הדבר ניכר בעיקר מאמצע שנות ה-90 בחודשי הקיץ (יוני, יולי, אוגוסט). ממוצעים שחושבו לתקופה של 15 שנה מלמדים שממוצע הטמפרטורה בשנים 2010-1996 ו- 2011-1997 הם הגבוהים ביותר, בהשוואה לממוצע של תקופות זהות באורכן, מאז שנת 1951.  קיימת התאמה כללית בין מהלך הטמפרטורה הממוצעת באזורנו למהלך הטמפרטורה העולמי. עם זאת, ההבדל בין הטמפרטורות בשנות ה-2000 לבין אלו של שנות ה-50 אינו כה גדול כפי שקיים בגרף העולמי.  

בתחום המשקעים מציין הדוח: (הדגשה שלנו):

ניתוח נתוני המשקעים מראה שלא חל שינוי מהותי בכמויות המשקעים השנתיות וכן לא בחלוקה העונתית שלהן במהלך 50 השנים האחרונות. ממצאים אלו תקפים גם כאשר מנתחים את סדרות המשקעים בחלוקה לאזורי הארץ השונים."


נקודות להדגשה – לדעתנו:

-          אכן הייתה עלייה קלה בטמפרטורות לאורך התקופה – בעיקר בטמפרטורות המינימום היומיות (לפנות בוקר) ופחות במקסימום היומי.
-          העלייה לא הייתה אחידה לאורך השנים  (בניגוד לעלייה האחידה והמתמדת בריכוזי הפד"ח).
-          העלייה הייתה קטנה מעט מהעלייה העולמית.
-          הייתה התייצבות (הפסקה בעלייה) בשנות ה 2000 (גם זה תואם למגמה העולמית).
-          לא היה שינוי במשקעים (גשם). אין "מדבור".
ולבסוף מציין השרות המטאורולוגי בצורה מפורשת (והוגנת) את העובדה הבאה:
ברצוננו לציין כי מגמות הטמפרטורה והמשקעים המשתקפות בניתוח זה אינן מעידות על השינויים שיתרחשו בעתיד.

נביאי זעם אקלימיים, כמו פרופ' עדי וולפסון או פרופ' אורי מרינוב, ממשיכים להפיץ נבואות הפחדה על הגורל המר הצפוי לנו בעתיד – התחממות בלתי מרוסנת, התייבשות, מדבור. הכול ניחושים וספקולציות (ומודלים אקלימיים – כלומר עוד ניחושים וספקולציות), כי לפי אמונתם, כול המרבה להפחיד הרי זה משובח. אין לזה בסיס במציאות.

נתוני האמת הם כפי שמצוין בדו"ח השרות המטאורולוגי.

יעקב


5 תגובות:

איל אמר/ה...

ומידע אישי - אין כלל התייחסות לפרמטר חשוב שמשפיע בדיוק על טמפרטורות המינימום - אפקט העיור.

יעקב אמר/ה...

"נבחרו 5 תחנות: הר כנען (צפת), ירושלים מרכז, בית ג'מל,
נגבה ואילת"
אני חושב שאין הרבה "אפקט עיור" בתחנות אלה, בנוסף - עשו הומוגניזציה... לא חושב שאפקט העיור היה משמעותי בנתונים אלה.

אשר פט אמר/ה...

יעקב,

אתה אומר ש:ולבסוף מציין השרות המטאורולוגי בצורה מפורשת (והוגנת) את העובדה הבאה:

ברצוננו לציין כי מגמות הטמפרטורה והמשקעים המשתקפות בניתוח זה אינן מעידות על השינויים שיתרחשו בעתיד"

אבל השרות המטאורולוגי מרכין את ראשו בפני החממיסטים שכן המשפט הבא הוא: "הערכות לגבי אלה מתבצעות באמצעות מודלי חיזוי אקלימיים,
שתוצאותיהם מוצגות בדו"חות של הפאנל הבין ממשלתי לשינוי האקלים"...

הטון של הדו"ח אומר בין השורות: "אנחנו יודעים שכל העניין הזה של ההתחממות העולמית (או "שינויי האקלים" אם קר מהרגיל) זה שטויות במיץ עגבניות אך אין לנו חשק להרעמת עם השילטון ואולי לאבד מימון, מישרות, רכבים וכו'"

אגב, מעניין מה קורה אצל אבי בליזובסקי מ"הידען" עם הדו"ח הזה. אני רץ לבדוק!!!

PS: ועוד דבר משעשע. כשקוראים או רואים תיקשורת מהזרם המרכזי ('מיינסטרים מדיה' למתיוונים...), אפשר תמיד לנחש איפה הפגיעה (תמיד היא שלילית, אף פעם לא חיובית) תיהיה הכי חמורה:
1. באזורים בהם גרות חיות חמודות וגדולות מימדים (לאף אחד לא איכפת מאיזה זבוב).
2. במדינות בהם גרים אנשים עניים מאוד (ורצוי לא לבנים).
ו-, ו-, תופים בבקשה!
3. איפה שאתה, אתה גר!

כלומר, אם הכותב הוא בריטי, ההשפעה תיהיה בנוסף ל-1 ו-2 באיים הבריטיים, אם הוא מקליפורניה, אז ההתחממות הנוראית תכה בחוף המערבי של ארה"ב כמובן וכו'

עוזי אמר/ה...

אני בטוח שאם יעשו את כל ההתאמות והשינויים שעושים למידע הגלובלי על המידע שלנו תיתקבל תוצאה שונה מאוד...

מעניין לעשות את זה ולשאול את המכון מה דעתו על התוצאות.

איל אמר/ה...

פרט להר כנען ונגבה שלושת הנקודות האחרות דווקא כן מושפעות.
בנוסף לאלו, חקרתי בעצמי כמה וכמה מקומות שאכן הושפעו קשות מאי החום העירוני.
מה שמרמז על ההשפעה הזו היא העובדה שהעלייה ניכרת בעיקר בשעות הלילה - זה הזמן בו אי החום העירוני בא בעיקר לביטוי על ידי שחרור החום שנקלט במהלך היום על ידי באספלט והבטון.