26 באוקטובר 2016

אירופה ירוקה יותר

החוקר ריצ'רד פוקס מהולנד וצוותו בדקו התפתחויות בשימושי קרקע באירופה ב 110 השנים האחרונות (1900-2010). הם מצאו שאירופה ירוקה יותר, במידה ניכרת. הם הציגו את התוצאות בסדרה של מפות מרהיבות.

הם חילקו שימושי קרקע לפי הקטגוריות: יישוב, שטח חקלאי, יער, שטחי מרעה טבעי, מים ואחרים.

בתקופה זו מבחינים בגידול של כ 1/3 בשטחי היערות באירופה, וגידול גדול בשטחי מרעה טבעיים. לעומת זה יש קיטון ניכר בשטחי החקלאות. השטח הכולל שתפסו בני אדם (יישובים וחקלאות) קטן, השטח של הטבע (יער וערבות עשב) גדל.

התהליכים התרחשו בזכות הקידום המדעי-הטכנולוגי-תעשייתי. בעבר השתמשו בעצים לכול דבר: לבנייה, לרהיטים, לבניית אניות, לחימום והסקה. עד שנת 1900 נכרתו כמעט כול יערות באירופה. מאז עברו, בעזרת טכנולוגיה חדשה, לשימוש בחומרים אחרים – פחם להסקה, פלדה בבניין ובניית אניות, חומרים פלסטיים לריהוט. כתוצאה מכך ירד השימוש בעץ, ובעזרת תכניות ייעור מחדש, גדל שטח היערות באירופה ב 1/3 בתקופה זו.

גם בחקלאות הייתה התפתחויות דומות. האוכלוסייה (והשטחים הבנויים) גדלו מאד בתקופה זו – (אוכלוסיית העולם גדלה מכ 2 מיליארד תושבים ל 7 מיליארד). השטח המיושב (הבנוי) גדל בהתאם – ראו הנקודות האדומות במפה. למרות זאת – השטח החקלאי קטן. הטכנולוגיות החדשות – מיכון, דישון, הדברת מזיקים, השבחת זנים והשקיה אפשרו להשיג יבולים גדולים הרבה יותר השטחים קטנים יותר, המעובדים אינטנסיבית. בצורה זו סופקו הצרכים הגדלים של האוכלוסייה הגדלה והמתעשרת על ידי פחות שטח מעובד. אחוז יותר ויותר קטן של האוכלוסייה עוסק החקלאות. שטחים רבים שהיו מעובדים בצורה פרימיטיבית בעבר, ננטשו והוחזרו לטבע – הפכו שטחי מרעה טבעי או חורש.

הטכנולוגיות והתעשייה המודרניות אינם אויבי הסביבה כפי שארגונים "ירוקים" מנסים להציג אותן. בזכות השיפורים הטכנולוגיים (שאפשרו, בין השאר – עלייה גדולה ברמת החיים) – חל שיפור גדול בסביבה הירוקה באירופה – כפי שמחקר זה מראה. אנשים עניים (באפריקה ואסיה) דואגים לפת לחם למחר, ואין להם הזמן והיכולת לדאוג לסביבה. הם כורתים את הג'ונגלים הבתוליים כדי לגדל מזון, הם מזהמים ואין להם כוח או יכולת לנקות. אנשים עשירים (באירופה, במקרה זה) , לעומת זאת,  יש להם את האמצעים הדרושים והרצון לתרום להגנת הסביבה, לנקות אחריהם, ואף להגדיל את שטחי הטבע והיער.

המחקר של פוקס מתעד ומציג את הפיכתה של אירופה לירוקה יותר במאה השנים האחרונות. לשם שינוי אלו חדשות טובות מתחום הסביבה – תופעה נדירה.

יעקב

אין תגובות: